001

Kaktsavaaran- jänkä

?

Ei tiedossa

Inarin ja Usjoen kunnanrajalta 400-700m Utsjoen puolelle. Kaktsavaaranjängällä (Gákeavárjeaggi) noin2,5km Karigasniementieltä lounaaseen.
Karttamerkintä löytyy Taloudelliselta kartalta 1930/1962. Hieman vaatimaton piste mutta sijoitettu tonttirajauksen sisään. Ei näy muissa kartoissa. Topokartassa 2000 on tuolla jokihaarukassa pieni kumpare johon voisi hyvin kuvitella heinäladon tai kammin, onhan tuo kunnanrajalle ulottuva jokihaarakin rajattu tontiksi. (Heinäjänkä).
Koordinaatit on likiarvoja koska kohdetta ei löydy MML:n karttapaikan kartoista.
Katso 052 Gákcavárri.

 

7693000

3481400

002

Muoidumalas

Porokämppä / rakennusryhmä

Poistunut

Vanha poroerotuspaikka Kaktsavarrilta (Gákcavárri) 2km etelään ja Utsjoki Inari kuntarajasta 1,8km luoteeseen.
Muinaisjäännösrekisterin mukaan erotuspaikka on tehty 1930-luvulla ja viimeinen erotus pidetty 1954. Paikalla ei ole enää yhtään rakennusta.

7692400

3477800

003

Riekonpyytäjän kammi

Kammi

Hyvässä kunnossa

Nirvajokeen pohjoisesta laskevan Bajit Sárájan länsipuolella noin 250m Nirvajoesta. Karigasniemen tielle n.10,5km ja Kunnanrajalle n.2,5km.
Kammia ei näy millään kartalla. Turvekammi on rempattu 2005-06 ja samalla on rakennettu huussi ja pieni puuvaja ja varasto.004

Rassioja

Turvekota

Tuhoutunut

Nirvajokeen pohjoisesta laskevan Rassiojan itärannalla noin 400m Nirvajoesta. Rassinojassa on kodan kohdalla jyrkkä mutka. Kota on noin 20m Rassiojasta. Noin 6,1km Stuorraäytsin tuvasta koilliseen.
Rakennuksen merkintä ja teksti "KOTA" löytyy Taloudellisesta kartasta 1931/1942. Paikalla on kodasta jäljellä neliön mallinen turvekehä. Koordinaatit on likiarvoja koska kohdetta ei löydy tarkemmista kartoista.

7688580

3466600

005

Hotelli Ramada Presidentti

Autiotupa

Poistunut

Vuorggotseärjavrin kaakkoisrannalla Noin 7km Stuorraäytsin autiotuvasta pohjois-luoteeseen.
Kämppää ei löydy kartoilta siksi koordinaatitkin on likiarvoja. Sattumalta osuin paikalle 1998 kun pidin taukoa järven etelärannalla.

7690650

3458770

006

Suhppetatája

?

Ei tiedossa

Inarijoen sivuokeen Palkasjokeen etelästä laskevan Suhppetatájan länsirannalla. Suhppetatájan suusta 1,9km ja hieman yli 6km Inarijoesta itään.
Taloudellissa kartassa 1934-1942 on merkintä "Kota" ja topokartasta 2000 alkaen rakennus merkintä.

7684120

3455150

007

Stuorraäytsi

Autiotupa

Huollettu

Stuorravzi kanjoni länsipäässä kurun pohjalla. 2,3km kuntarajasta luoteeseen.
Metsähallituksen huoltama hirsinen tyyppitupa. Tuvan vesipaikka joskus kuivana. Kämpässä tilaa seitsemälle yöpyjälle.

7684160

3462290

008

Kiellaroavvin rajatupa

Rajamiesten tupa, Porokämppä, Autiotupa

Käyttökunnossa

Kielajoen itäpuolella noin 500m kohdasta johon Stuorvdsista tuleva puro laskee. Pienten lampien luoteisrannalla.
Tupa esiintyy kartoissani 1975 topokartasta alkaen. Minulle jäi hiukan synkkä kuva tuvasta. Johtuikohan siitä että ulkona oli tuolloin kirkas päivä. Avoin rakennus on siirtynyt rajamiehiltä poromiehille 2002.

7683240

3474400

009

Porttikaltio

Porokämppä , Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Porttatsohkkan pohjoislaidalla. Inarijoelta tulevan tien päässä. Noin 14km Inarijoesta. Poroerotuspaikka jossa useita rakennuksia.
Porttikaltion poroerotuspaikka. Rakennusryhmän keskivaiheilla oleva paliskunnan taukotupa on ollut avoinna. Samoin vanha porokämppä rakennusryhmän koillislaidalla. Koordinaatit rakennusryhmän keskivaiheille. Kaksi kilometriä lounaaseen on ollut Susikammi 010.

7675720

3464130

010

Susikammi

Turvekammi

Ei juuri erotu maastosta

Porttatsohkkan ja Kuossavaaran välisessä laaksossa olevan puron pohjoislaidalla. Porttatsohkkan (Barttacohkka) huipulta 1,2km länsilounaaseen. Porttikaltion poroerotuspaikka on 2km koilliseen.
Kammi esiintyy kartoistani ensimmäisen kerran vuoden 1968 autoilijan tiekartassa 1:750 000, ei näy enään 2000 topokartassa. 1975 topokartassa on kaksi rakennuksen merkintää 50m toisistaan, kumpi on kammi ja mikä se toinen sitten on?

7674240

3462980

011

Koskelojoen latva

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Kaamanen karigasniemi tieltä 2,7km lounaaseen koskelojoen kaakkoisrannalla.
Rakennuksen merkintä loytyy topokartasta 2000 alkaen. Ei havaintoa vanhemmissa kartoissa. Vaikuttaa huvilalta mutta tietä ei ole rakennettu vaikka Kaamasen tielle on matkaa vain 2,7km ja Porontutkimusaseman tielle vain 1,5km. Kohde on erämaarajauksen ulkopuolella.

 

7675490

3498310

012

Madejoki

?

Ei tiedossa

4,3km Karigasniemen tieltä, Aksujärven kohdalta Madejokea ylävirtaan joen itäpuolella. Vaikeakulkuisen suon pohjoispäässä.
Rakennuksen ja talousrakennuksen merkinnät 2000 topokartasta alkaen. Ei merkintöjä varhaisemmissa kartoissa.
Rakennuksen eteläpuolella on laaja vaikeakulkuinen suo lampareineen. Osa suosta ja tuvan tienoo on omalla tontilla. Kyseessä siis lienee mökki tai vastaava. MML:n karttapaikalla 2008 polku perille.
GT-kartassa 2000 on myös rakennuksen merkintä mutta siinä se sijaitsee 1,5km pohjoisempana, Ucceeb Ruáviuáivia lähempänä kulkevan puron varrella. Epäilen että GT-kartassa rakennuksen merkintä on mennyt väärän puron varteen.

 

7677300

3492900

013

Lahtisen kämppä

Autiotupa

Huollettu

Peltojoen länsirannalla, noin 8.5km Muotkan Ruoktulta eli Karigasniemen tieltä.
Tupa on merkitty karttoihini vuoden 1965 Autoilijan tiekartasta lähtien.

7678600

3487880

014

Harakanpesä

Yksityiskämppä

Käyttökunnossa

Suoppajärven koillispään itärannalla. 300m järven koilliskärjestä.
Harakanpesä on valmistunut 1962. Varsinainen Harakanpesä oli alusta asti Tunturiharakoiden. Kämpän eteinen toimi aluksi autiotupana. Rannan sauna hirret tuotiin paikalle 1963. Kesällä 1986 sauna muutettiin autiotuvaksi. Tunturiharakat rakensivat päärkennuksen eteiseen oman saunan.

7673530

3487940

015

Suoppajärvi

Taukokota

Palanut

Suoppajärven koillispään pohjoisrannalla. 400m järven koilliskärjestä ja 100m rannasta.
Paikalla ollut kelkkareitin taukokota on poltettu 1996 samaan aikaan Harakanpesän saunan ja Mukkalompolon tuvan kanssa. Siksi yllätyin kun 2000 topokartasta löytyi mustaamaton neliö vastapäätä Harakanpesää 014. Kodan merkintä on yhä Metsähallituksen moottorikelkkaurakartalla Nro 5 (v.2012).
Kota ei esiinny enään MML:n karttapaikalla 2008 eikä retkikartta.fi kartalla ?
"Paikalla näkyi lumen päälle vain puinen laatikko noin 1m kanttiinsa" (Lyde 2011).
Koordinaatit likiarvoja.

 

7673730

3487650

016

Peltojärvi

Turvekammi

Ei juuri erotu maastosta

Peltojärven itälaidalla Noin 2,5km koilliseen työntyvän lahden päästä on niemi jonka takana alkaa hiekkaranta. Rannan puolivälin kieppeiltä 100m sisämaahan missä alkaa tukevampi maa.
Paikalla kayty v.1998. Turvekammi oli aivan maantasalla. Vain littanat kaminan putket ja kuoppainen maa kertoi kammin paikan.

7672940

3484610

017A

Villa Sulo

Kammi

Käyttökunnossa

Peltojärven eteläpään koillisrannalla, keskellä lahtea olevan niemen länsipuolella. Niemen kapeasta tyvestä 300m luoteeseen.
Nykyinen kammi on sisältä lautavuorattu ja päällä jonkinlainen tukeva kangas/pressu. Maakuutilaa muutamalle hengelle ja kamiina oven pielessä.

7669870

3483850

017B

Kettupekan kenttä

Pihakenttä

Ei juuri erotu maastosta

Peltojärven eteläpään koillisrannalla, keskellä lahtea olevan niemen länsipuolella. Niemen kapeasta tyvestä 150m luoteeseen.
Näillä tienoin ollut rakennus on merkitty yleiskarttakirjoihin vuosilta 1927 ja 1950. Sen jälkeen rakennuksen merkintä on tullut mukaan karttoihin vasta 2001 topokartalla.
Nykyiseltä kammilta noin 100m kaakkoon on avoin kenttä. Ilmeisesti tämä on Kettu-Pekan lapinkenttä jolla on asunut metsähallituksen julkaisun (Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Sarja C 84) mukaan "Kettu-Pekka &endash; inarinsaameksi Paavvâl Piättâr, "Paavalin Petteri" eli Petteri Paavalinpoika Kuuva (1838&endash;1921) &endash; ja sittemmin hänen poikansa Piättâr Maattis, "Petterin Matti" eli Matti Pekanpoika Kuuva (1870&endash;1947)."
Nykyinen kammi on hieman runsaat 100m pohjoisluoteeseen. Katso 017A Villa Sulo


7669760

3483910

018

Saarilompolon kammi

Turvekammi

Käyttökunnossa

Koarvikoddsin (Kuárvikozza) huipulta 3,8km kaakkoon. Saarilompolon luoteisrannalla Mukkalompolosto laskevan joen suun kohdilla.
Turvekammi. Ei löydy kartoista.

7665340

3479330

019

Mukkalompolo

Autiotupa

Palanut

Mukkalompolon eteläpään rantatöyräällä. Koarvikoddsin huipulta 3,5km kaakkoon.
Näkyy ainoastaan topokartallani 1976 johon piirretty aivan liian lähelle rantaa. Palanut (poltettu) kevät talvella 1996.

7665310

3478780

020

Verkkojärvi

Kesäpaikka

Ei juuri erotu maastosta

Tirrosta n.12km luoteeseen Verkkojärven luoteisrannan paksulla niemellä. Verkkojärven laskujoen suusta suoraan pohjoiseen n.1km.
Merkinnällä "Kesäpaikka" taloudellisessa kartassa 1930/1960. Merkitty pisteellä myös Yleiskarttakirjaan 1950. Ei merkintöjä uudemmissa kartoissa. Taloudellisen kartan merkintä "Kesäpaikka" kertoo varmaan kohteen luonteen. Järven nimikin kertoo alueen runsaista kalavesistä. Koordinaatit on likiarvoja. MML:n karttapaikalla 2008 näkyy pihakenttä.

7661400

3479300

021

Talvitupajärvi

?

Ei juuri erotu maastosta

4km Tirrosta pohjoiseen,Talvitupajärven koilispään niemellä.
Talvitupajärven pohjoisrannan niemeen on MML:n karttapaikalla 2008 piirretty keltainen niitty eli paikalla saattaisi olla pihakenttä.

7656800

3487230

022

Ritamaa

Autio tila

Raunio

Vaskojoen pohjoispuolella 4,5km luoteeseen Tirrosta. Lammen länsirannalla. Tirro Karigasniemi polun tuntumassa.
Talo näkyy taloudellisessa kartassa 1930/1962. Siinä myös nimi Jaakon Yrjänä ja Ritamaa. Rakennus näkyy myös yleiskarttakirjoisa 1950 ja 1968. Mukana vielä 1977 topokartassa ja Menesjärvi ulkoilukartasta 1982.

7655420

3483880

023

Vestojoki itä

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Vestojoen itäpuolella noin 100m joesta ja 800m Kautsasjärvestä. Vaskojokeen on matkaa n. 5,5km.
Omalla tontillaan jokivarren tuntumassa oleva rakennus. Näkyy kartoillani 2001 topokartasta alkaen. Ei havaintoja varhaisemmissa kartoissa.
Paikalla on yksityinen lukittu hyväkuntoinen hirsikämppä piharakennuksineen.024

Vestojoki länsi

?

Ei tiedossa

Vestojoen länsipuolella noin 5km Vaskojoelta pohjoiseen.
Rakennusta merkitsevä täplä vuosien 1927 ja 1950 Yleiskarttakirjoissa. Tässä kohtaa ei rakennusten merkkejä ole muissa kartoissa.
Vuoden 2001 Topokartassa on rakennuksen merkintä Vestojoen itäpuolella 300-500m tästä itään. Katso 023 Vestojoki itä. Olisiko kyse samasta kohteesta ? Ikäeroa karttamerkinnoillä 50 vuotta eikä missään kartassa tällä välillä ole esitetty kumpaakaan kohdetta.
Näillä kohdin on lampi jonka koikoisia on yleiskarttakirjoihin piirrettynä.
Koordinaatit on likiarvoja koska rakenuksen merkintää ei löydy tarkemmilta kartoilta.

 

7657000

3481100

025A

Kurtojoki

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Jorba Gaisavarrin eteläpuolella Kurtojoen pohjoisrannalla. Koillisesta, Davit Saddevarrilta laskevan puron kohdalla.
Metsähallituksen huoltama hirsikämppä joka on peruskorjattu 2003.

7661230

3462870

025B

Jorba-Kaisvaaran turvekota

Turvekammi

Poistunut

"Kota sijaitsee noin 12 km. Inarinjoesta itään olevan Jorba-Kaisvaaran eteläpuolella n. 300 m luoteeseen Kurtojoen uomasta kohti vaaran eteläistä ja matalinta lakea."
Pohjois-Suomen retkelilykirja 1962 Sivu 163: "Kota sijaitsee noin 12 km Inarinjoesta itään olevan Jorba-Kaisvaaran eteläpuolella n. 300 m luoteeseen Kurtojoen uomasta kohti vaaran eteläistä ja matalinta lakea. Hyvässä kunnossa: Tilaa 4-6 henkilölle. Polttopuuta. Valm. v. 1958."
Eli seudulla on ollut kammi jonkin aikaa ennen nykyistä hirsistä Kurttojoen autiotupaa 025A. Ei aivan siinä missä tupa nykyään on vaan ylempänä. 12km Inarijoesta on aika tarkalleen Kurtojoen tuvan kohdilla. Koordinaatit karkeita likiarvoja.


7661500

3462900

026

Yrjän vanhatalo / Irjanmaras

Asuttu / autio tila

Raunio

Noin 8km Kurtojoen autiotuvasta suoraan länteen, Riutusvaaran poroerotukselta 3km suoraan pohjoiseen. Sittavaaran mastolta 4,5km itä-koilliseen. Irjánmaraksen lounaispuolella olevan kapean jängän perukassa
Irjánmaraksen asuinpaikka on ollut Jaakon Yrjänällä (Yrjänä Sarre 1830&endash;1918) talvipaikkana 1800-luvun puolivälissä.
Koordinaatit on likiarvoja koska kohde ei esiinny yhdelläkään topokartalla.

7661500

3456700

027

Riutusvaara

Rakennusryhmä Poroerotus

Ei tiedossa

Pohjois-Riutusvaaran koillispuolella, Etelä-Songan ja Kurtojoen välisellä kankaalla. Kurtojoen isosta mutkasta 800m lounaaseen. Siuttavaaran masto on länsiluoteessa 4,5km päässä.
Riutusvaaran koillispuolen (Etelä-Sonja) poroaidat on piirretty 1975 topokartalle ilman rakennuksia. GT-kartassa 1983 on jo musta piste rakennuksen merkkinä. Topokartassa 1999 näkyykin sitten jo 4 rakennusta mutta vieläkään paikalle ei mene tietä. MML:n karttapaikka 2013 tuntee viiden rakennuksen paikat.
Angelin tien valmistuminen on vissiin siitänyt poroerotukset 11,5km etelämmäksi tien varteen. Angelista 6km itää sijaitseva poroerotus on 1983 GT-kartalla mutta ei 1975 topokartalla.
Koordinaatit rakennusryhmän keskelle.

 

7658500

3456800

028

Gurdu

?

Tuhoutunut

Angelin kylästä koilliseen. Aivan Kurtojoen rannalla.
Pieni mustaamaton rakennuksen merkintä topokartoissa 1975, 1999.

 

 

 

029

Härkäjärvi

?

Raunio

Palojoen länsipuolella olevan Härkäjärven koillislaidan kumpareella. 3,2km Vaskojoelta Palojoensuusta.
Yövyin kesäkuussa 2003 Härkäjärven koillislaidalla olevan kumpareen laidalla. Kumpare oli kulunut ja sen keskellä oli epämääräinen röykkiö ja jotain roinaa. Leiri ja kammipaikaksi oivallinen kumpare.

 

7653130

3471560

030

Heikkilä

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Taloudellisilla kartoilla esiintyvät talot myötäpäivään Muotkatuntureita kieräen:
Mutusjärven länsiranta: PAHTALA, AILINIEMI, TERSTONSUU.
Vaskojoen varsi: TIRRO, HEIKKILÄ, NARRI*, KOSKENNISKA, UUTELA, PYHÄJÄRVI, PYHÄJÄRVENRANTA.
Inarijokivarsi: SILTAJOENSUU, VUOPIONSUU (Angeli), TENO, IIVANANJÄRVI, VAUDASJÄRVI, VUOBMAVEI, ALATALO (Ranttila), MOHKIJÄRVENJARGGA, KOLNASUULA, PALKASSAARI, KAMILJOENSUU, KUOPPANIVA, KOIKKINIVA, KARIGASNJARGA, NIITTYVUORIO.
Niittyvuopion kohdilla on nykyään Karrigasniemi.
*Narri niminen rakennus esiintyy 1968 Yleiskarttakirjassa ei muualla.

 

 

 

031

Tervettivantupa

?

Ei tiedossa / tuhoutunut

Mutusjärven lounaisrannalla.
Kirja "Kolmen kuninkaan maa" kartta (sivu 182) esittää "Tervettivan tuvan" olleen Mutusjärven länsipuolella Tirrosta pohjoiseen. Kirjan tekstiosassa tupa sijoitetaan Mutusjärven länsirannalle.

 

 

 

032

Ylempi Honkavuoma

?

Ei tiedossa

Ylemmän Honkavuoman itärannalla. Noin 3,5km Kielajoesta olevan suvannon etelälaidalla.
Outo löytö. GT-kartoissa 2000 ja 2006 on selvä rakennuksen merkintä. Missään muualla tätä ei näy. Epäillen suhtaudun tällaisiin yllättäviin löytöihin GT-kartoissa.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde löytyy vain GT-kartasta. Katso Giellároavája 044

 

7685680

3482880

033

Äitjärvi

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Äitjärven eteläpäässä noin 7km Kurtojoen tuvalta itäkaakkoon.
Poliisien hiljaisella käytöllä oleva kelokämppä. Pihassa myös sauna-liiteri yhdistelmä.

7659330

3469500

034

Mattiskappeer

?

Ei tiedossa

Alemman honkavuoman alajuoksulla. noin 2km maantieltä Kielajoen sillan kohdalta lounaaseen.
Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2118. Monessa paikassa tuo merkintä on porokämpän kohdalla. todennäköisesti joku yksityinen luontaiselinkeinon harjoittajan rakennuspaikka. Kaavamerkintä ei vielä takaa rakennuksen olemassaoloa. Kohdetta ei näy muilla kartoilla.
Aika lähellä maantietä joten olisi voinut jättää poiskin.

 

 

 

035

Nirvenjárga

?

Ei tiedossa

Nirvajoen ja Oadakjohkan yhtymäkohdassa.
Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2105. Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 84 (2011) Sivun 101 karttaan (Vuonna 2008 tiedossa olevat kämpät) kertoo, että näillä kohdin on rakentamaton porotilalain mukainen paimentopaikka.
Noin 2km lännempänä on Riekonpyytäjän kammi 004.

 

 

 

036

Vuobmaveäijohka

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Vuopmeveadji-joen eteläpuolella rantatörmällä n.5km Inarijoesta.
Rakennuksen merkintä polun päässä topokartalla 2008. Todennäköisesti yksityiskämppä. Erämaarajauksen sisällä olevalla yksityistontilla. Ei "Mönkijänuraa" kummempaa tietä kartalle merkattuna.

 

 

 

037

Seitavaara

Kämppä

Raunio

Muddusjärven rannalla Syrminiemen länsirannalla olevan Seitavaaran koillispuolella. Vaaran huipulta 300-600m koilliseen rinteellä.
Kooltaan 3-4m kanttiinsa olevan matalan hirsikämpän raunio

7657100

3494100

038

Hammarasjärvi

Kota

Ei tiedossa

Muotkatunturien luoteisosassa noin 6km Stuorraäytsin länsipäästä pohjoisluoteeseen löytyy Biejásjávrrit joita aiemmin kutsuttu Hammarasjärviksi.
Kohde on mainittu Pohjois-Suomen retkelilykirjassa 1962. Hammarasjärven pohjoispäässä. Tuon nimistä järveä on turha hakea nykykartoilta. Taloudellisella kartalla  1931/42 löytyy Hammarasjärvet siitä kohdin missä nykyään on Biejásjávrrit. Kartalla on kaksi järveä joita voisi Kodan paikaksi sovittaa. Pitkä ja sen eteläpuolella pyöreämpi. Siis "järven pohjoispäässä puron itäpuolella, rinteen päällä". Vahvempi arvaus on tuo pohjoisempi pitkä järvi. Hápmárastinoaivi on vieläkin olemassa 2,5km järviltä itään ja noin 4,5km Stuorraäytsin autiotuvalta pohjoiseen.
Kota on valmistunut kirjasen mukaan 1958 ja siinä on ollut tilaa 6-8 henkilölle. Missään kartoissa en kotaa ole nähnyt.
Helsinginsanomien arkistosta esiin kaivettua. 24.9.1958.
”(Suomen Latu). Turvekota rakennettiin Hammarasjärven rannalle Stuoravaaran eteläpäähän, n. 15 km Karigasniemen maantiestä etelään.”
Koordinaatit likiarvoja ja kohdistettu järvien väliselle kannakselle. 

 

7688800

3459300

039

Jeaggeloaivi

Kota

Purettu

Jeageloaivin etelärinteellä. Jäkäläpäänojan latvoilla noin 1km Jeageloaivin huipulta etelälounaaseen. Muotkan Ruoktulta 4,4km.
Pysyväisluonteinen tulisijallinen pressukota. Ollut purettuna syksullä 2015.

7683540

3488220

040

Vudnjosjohka

Parakki

Käyttökunnossa

Vudnjosjohkan varrella. Noin 13km Karigasniemeltä kaakkoon. Noin 2,3km Oadatcohkkan huipulta länsilounaaseen.
Pieni yksityinen lukittu jalasmökki Vudnjosjohkan varrella. Ei näy kartoilla. Parakkimainen noin 1,5x3m kokoinen lautaparakki. Kevytrakeinetinen kämppä on jo saanut siirtokehoituksen. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa.

7692200

3463270

041

Basijávri kota

Taukokota

Hyvässä kunnossa

Karigasniemen tien tuntumassa, lähes 9km Karigasniemeltä itään Basijávrin pohjoisrannalla noin 650m järven itäpäästä.
Kuusikulmainen palahuopavuorattu lautakota. Sulaojan parkkipaikalta n. 1km länteen. Eli sopii Kevon reitin alkuun tai loppuun suunnasta ja säästä riippuen.

7701790

3464110

042

Ceavrájohkan haara

?

Ei tiedossa

Ceavrájohkaan etelästä Urroaivilta laskevan puron itärannalla noin 900m Ceavrájohkalta.
Rakennuksen piste löytyy Fennia karttakirjasta vuodelta 1979 ja GT-1976 kartalta. Ei näy enään 1983 GT kartalla eikä havaintoja tuoreemmillakaan.
MML:n karttapikan ilmakuvassa 2003 näkyy vanha erotuskaarre Urroaivin länsirinteellä. Kaarre esiintyy myös 70-luvun topokartoissa. Yöpaikkojen olettaisi olleen jossain lähellä.
Koordinaatit likiarvoja.

 

7677580

3471360

043

Káffevuossanája

?

Ei tiedossa

Vuorgocearrun pohjoispuolella Káffevuossanájan kaakkoispuolella vanhan postitien tuntumassa. Karigasniemeltä noin 5,5km eteläkaakkoon.
Rakennuksen piste löytyy Fennia karttakirjasta vuodelta 1979 ja GT-1976 kartalta. Ei näy enään 1983 GT kartalla eikä havaintoja tuoreemmillakaan.
Koordinaatit likiarvoja.

 

7696000

3457000

044

Hotelli Kullankaivaja Hilton

Parakki

Käyttökunnossa

Ylemmän Honkavuoman länsipuolella olevan Kielajen sivuhaaran Giellároavájan varrella.
Paikalla on lautaparakki.”Rakentaja on Pitkä Heikki Kaamasesta. Hän ja hänen kullankaivuukaveri rakentivat koppelon -50 luvulla. He kaivoivat muutaman vuoden. Kullankaivuu on ollut jossain määrin kannattavaa, koska toinen porukka on ollut kaivamassa -60 luvulla. -70 luvun alussa on viimeinen asukas lähtenyt kämpästä. Rännit sauna ja wc on purettu ja maastossa niistä ei näy jälkiä. Kaivuu jälkiä löytyy runsaasti ympäristöstä, purojen varsilta. Myös kauempana on kaivuujälkiä.
Maa- ja Metsätalous ministeriön asiakirjasta vuodelta 1973 kämpästä oli mainittu: "korjauskielto, ei pureta, annetaan romahtaa omia aikojaan..."
. (JK 2014)
045

Vyemvei

?

Ei tiedossa

Gaisavarrien ja Maunavaaran välillä virtaavan Vuopmeveadjin kohdilla. Noin 7km Porttikaltion erotuspaikalta lounaaseen.
Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 84 (2011) Sivun 101 karttaan (Vuonna 2008 tiedossa olevat kämpät) merkitty yksityinen rakennus, ei sopimuste metsähallituksen kanssa.
Koordinaatit vain suuntaa antavia koska julkaisun kartta on hyvin epätarkka.


7669500

3461100

046

047

Saukko-oja

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Saukkojärveen lännestä laskevan joen pohjoisrannalla noin 650m Saukkojärvestä. Tirrosta noin 4,5km pohjoisluoteeseen.
Rakennuksen merkintää MML:n karttapaikalla 2012. Sijaitsee vain hiukan erämaarajauksen ulkopuolella. Hyväkuntoisen näköinen ja uusi (vielä osin rakenteilla) punaiseksi maalattu hirsikämppä. Lukittu ja yksityinen.048

Peltojärvenniemi

?

Ei juuri erotu maastosta

Peltojärven itärannalla Peltojärvenniemen länsilaidalla loivan lahden pohjukassa pienen hiekkarannan kohdilla. Noin 600m Kotalahdesta luoteeseen.
Muinaisjäännösrekisterin mukaan: "... kivistä kasattu nelisivuinen, osittain rinteeseen kaivettu suojan perustus. Noin 40 senttimetriä leveä oviaukko on rakenteen rannanpuoleisen seinustan luoteiskulmassa. Oviaukon eteläpuolella rakenteen sisällä on rannanpuoleisessa seinässä kiinni noin 60 x 50 senttimetrin kokoinen, suorakulmainen, palaneista kivistä kasattu tulisija. Rakenteen takaseinäksi on kasattu rinteestä kaivetusta maasta kivien, turpeen ja hiekansekainen valli. Perustuksessa on 1 - 2 kivikertaa."


7671070

3483360

049

 

 

 

 

050

Ceavrájohka

Karttavirhe

Tupaa ei löydy

Kielajoen sivuhaaran Ceavrájohkan pohjoisrannalla Urroaivin ja Stuorroaivin välillä. Stuorroaivin huipulta 1,7km eteläkaakkoon ja n.70m joesta.
Kartan osoittamassa paikassa on vain luonnon muovaama sirpin muotoinen sorakasa.

7677680

3469180

051

Vudnjosjohka kammi

Kammi

Tuhoutunut

Hoito- ja käyttösuunnitelma:
"Vudnjosjohkassa on vanha maatunut kammi" Vudnosjohka on Karigasjokeen etelästä laskeva sivujoki noin 12km Karigasniemeltä kaakkoon.
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 84 2011
Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitaan: "Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen inventoinnit ovat ulottuneet vain alueen pohjoisosiin Utsjoen kunnan alueelle. Siellä on inventoitu kolme saamelaiskulttuurikohdetta. Vudnjosjohkassa on vanha maatunut kammi, Kaktsavaarassa (Gákcavárri) neljä huonossa kunnossa olevaa kammia tai kamminpohjaa. Moaidunalás (Muoidunalás) on vanha poroaitapaikka."
Ilman tarkempaa tietoa on yli 10km pitkän joen varresta turha etsiskellä kammin jäänteitä.

 

 

 

 

052

Gákcavárri

Kammi

Tuhoutunut

Kaamasmukasta lounaaseen olevan Gákcavárrin läheisyydessä.
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 84 2011
Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitaan: "Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen inventoinnit ovat ulottuneet vain alueen pohjoisosiin Utsjoen kunnan alueelle. Siellä on inventoitu kolme saamelaiskulttuurikohdetta. Vudnjosjohkassa on vanha maatunut kammi, Kaktsavaarassa (Gákcavárri) neljä huonossa kunnossa olevaa kammia tai kamminpohjaa. Moaidunalás (Muoidunalás) on vanha poroaitapaikka.
Gákcavárri on isohko tunturi Kaamasmukasta nelisen kilometriä lounaaseen. Sen mukaan nimetyt kammit voivat olla missä vain tunturin ympäristössä. Etsittävää olisi noin 30km2. Mutta kun kyse on erämaan suunnitelmasta niin etsittävä alue rajautuu tunturin etelä ja länsipuolelle, koska itä ja pohjoispuoli on erämaan ulkopuolella.
Katso 001 Kaktsavaaranjänkä.

 

 

 

 

053

Taugihovi ja Peltojoen leiri

Sota-ajan jäänteitä

Raunio

Peltojoen länsirannalla 100-200m maantiestä etelään.
Paikalla oli sodan aikana Saksalaisten huolto ja ilmavalvonta tukikohta.

7685850

3492800

054 Hanhipään kota Kota Ei kelpaa yöpymiseen Hanhipään eteläpuolella olevan puron eteläpenkalla Alemman Honkavuoman länsipuolella.
"Hanhipään tunturin eteläpuolella, lännestä sijaitsevasta kurusta virtaavan puron eteläpenkalla kota. Vieraskirjan mukaan se on pystytetty jo 2002 ja kävijöitä on ollut vuosien varrella vähänlaisesti. Ylläpitäjäksi oli merkitty Muotkatunturin ystävät." (TP 2015)
Viiralla päälystetty kota on epäsiisti ja ilmeisesti hylätty (2017). Joutaisi korjata romut pois erämaasta.
Sijainti tunturikoivikossa. Tarkempi paikka ei tiedossa, koordinaatit johtaa vain seudulle.

7681900 3483700

055 Honkavuoman latva ? Ei merkkiä rakennuksesta Alemman honkavuoman latvalla, Lännestä laskevan kurun suussa. Peltotunturin huipulta noin 2,7km länsiluoteeseen.
Leirin jätteitä, kamiinan raato ja linnunpönttö puussa ym. Eli merkkejä pidempiaikaisesta leiriytymisestä. Rakennelman olemassaolosta saati sen mallista ei ole tietoa. Vaatii paikallakäynnin ja ympäristön katselua.

7676610 3481910

056 Mustakoski Kota Ei tiedossa Karigasniemeltä n.4,6km etelään. Tien itäpuolella. Ampumaradan tiehaaran kohdilla.
Kota teksti ja tulipaikan merkki MML.n karttapaikalla 2016. Päiväkota Karigasniemen palveluoppaassa 2007 (Vänkä).
Utsjoen Palveluopas 2011.

7697990 3453510

057 Kuivaniva Laavu Ei tiedossa Karigasniemeltä n.7,7km etelään. Jossain Koikkinivan kohdilla.
Merkintä Utsjoen Palveluopaassa 2011.
Ei näy MML.n karttapaikalla. Karttapaikka ei tunne edes Kuivanivaa.  Koordinaat vain seudulle.

7695800 3451500

058 Doarrovašbákti Kota Ei tiedossa Karigasniemeltä n.4,6km etelään. Tien itäpuolella. Ampumaradan tiehaaran kohdilla.
Kota teksti ja rakennuksen merkki MML.n karttapaikalla 2016. Päiväkota Karigasniemen palveluoppaassa 2007 (Vänkä).
Utsjoen Palveluopas 2011.

7690900 3450500

059 Koskelo-oja Vuokrakämppä Ei tiedossa Karigasniementien eteläpuolella, tien vieressä. Noin 15km maantietä Kaamasesta länteen ja 11km Muotkan Ruoktusta itään.
Koskelo-ojan kämppä löytyy vielä Villi-pohjolan kalaan.fi sivulta 2018 mutta ei enää samaan aikaan Lomarenkaan sivulla. Onko Koskelo-oja ei enään ole vuokrakäytössä. MML:n karttapaikalla 2018 on vielä teksti "Vuokrakämppä".
Lapinkävijä -lehti mainitsee kämpän kunnostetun 1997.

7677730 3499770

06.05.2018            Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE