001

Poropirtinoja

Porokämppä

Poistunut

Nuorttijoen kaakkoispuolella noin 6km joesta aivan rajan tuntumassa. Venäjälle laskevan puron pohjoisrannalla. Paikalla on poropirtinoja joten eiköhän pirttikin ole ollut lähellä.
Poropirtti nimi ja rakennuksen merkintä löytyy 1927 Suomi karttakirjasta. Ei näy enään 1950 Yleiskarttakirjassa eikä myöhemmissäkään kartoissani. Koordinaatit  vain suuntaa antavia. Vuoden 1945 taloudellisessa kartassa on teksti "Poropirtti" mutta ei rakennuksen pistettä.

 

7539360

3605440

23.01.2009

002

Marjarova

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Tulppiosta koilliseen johtavan tieuran itäpuolella Sokliaavan laidalla. Marjarovan huipulta 2km etelään ja noin 400m Soklinojasta länteen.
Marjarova eli Soklinaapa. Paikalla on ollut pienellä eteisellä varustettu hirsinen tupa. Tuvan hirret on "piiluttu" taitavasti suoriksi tai sitten kyseessä on jonkinlainen höylähirren esiaste (sahattu hirsi). Hirsien korkeus vaihtelee perinteisen hirsirakentamisen tapaan
1981 GT-kartassa rakennuksen merkintä. 1992 topokartalla rakennus, 1992 ja 2004 Savukoski-Tuntsa kartoilla teksti "Rajavartiostontupa" ja autiotuvan merkintä. MML:n karttapaikalla 2008 pitkokset paikalle mutta ei enään rakennuksen merkintää.
Katso Pahasrovan porokämppä (142).

 

7533980

3600720

05.01.2019

003

Rouoiva

Porokämppä

Ei tiedossa

Soklinojan itäpuolella 180m ojasta, Soklinaavan laidalla. Tulppiosta 12,8km koilliseen. Nuortin varrelta Hirvashaudan autiotuvalta 7km kaakkoon.
Kämppä löytyi MML:n karttapaikalta 2008. 1981 GT-kartan mukaan Porokämppä.
Kämpästä koilliseen noin 200m olevalta metsäniemekkeeltä ja kämpälle tulevan polun varrelta on löydetty kivi- ja/tai pronssikautisen asutuksen jäänteitä.
Autiotuvat on-line "2012: Kämppä siirretty Pahasrovan erotuspaikalle". Katso Pahasrovan porokämppä (142).

 

7532350

3600920

05.01.2019

004

Saiho

Rajamiesten tupa

Siirretty

Nuorttitunturin huipulta noin 2,7km länteen. Ylä-Nuorttijoens ta n.200 myös länteen. Saihovaaran eteläpuolella. poroaidalta 150m lounaaseen.
Vuonna 1938 rakennettiin Lapin rajavartioston ensimmäinen partiomaja helpottamaan pitkiä partiointimatkoja. Kämppä on siirretty sillan lähelle Nuorttijoen etelärannalle 2006. Katso Koiliskaira 120 Saiho
"Se on suuressa männikössä, siinä missä Nuorttitunturi loppuu ja alkaa tasainen laaja kangasmaasto. Saihovaara. Se on Nuorttijoesta pari sataa metriä pohjoiseen. Nuorttijoki on sillä kohtaa vain metrin levyinen, mutta siinä ui vielä kovasti tammukka. Siinä on Saihon kämppä. Vuosiluku oven päällä 1936" Jaakko Kajula kirjassaan Suurten selkosten kulkija.
MML:n karttapaikalla on 2007 lähtien kaksi rakennuksen merkintää lähellä mahdollista Saihon alkuperäispaikkaa. Nuokin ovat rajavyöhykkeellä, poroaidan tuntumassa, polun varrella. Poromiesten vai rajamiesten? 7525960 3609720. Näkyvät kartalla vielä 2019.

 

7526020

3609640

05.01.2019

005

Kynsikuru

?

Ei tiedossa

Nuorttitunturin eteläpuolella olevan Kynsikurun itäpään etelälaidalla. Rajavyöhykkeellä. Noin 100m puron eteläpuolella poroaidan länsipuolella.
Valtakunnan rajaa seuraavan poroaidan vieressä oleva rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2009. Ei havaintoa varhaisemmissa kartoissa. Oletettavasti porokämppä. MML:n karttapaikan ilmakuvassa vuodelta 2000 näkyy vaalea läikkä siinä missä kartankin merkintä. Rakennus siis ollut olemassa ainakin v. 2000.

 

7525370

3612630

16.09.2016

006

Hirvasjoki

Porokämppä / Autiotupa

Käyttökunnossa

Värriön luonnonpuistossa Kakkoshuipulta 2,5km itään. Hirvasojoen pohjoisrannalla Haaskaojan suusta runsas 100m luoteeseen.
Kämppä on ollut autiotupana jo 1960-luvulla, 1981 GT-karttaan kämppä on merkitty puhelimella varustetuksi porokämpäksi. Vielä 2018 MML:n karttapaikalle rakennus on merkitty autiotuvaksi.
Rakennus on Värriön luonnonpuiston alueella, eli retkeilijän ulottumattomissa.

7517970

3612700

14.05.2020

007

Kuutsjärvi

Tutkimusasema

Hyvässä kunnossa

Kuutsjärven pohjoisrannalla. Värriön luonnonpuistossa noin 8.5km tulppiosta itään.
Alunperin Kelohirsinen kämppä ja sauna Kuutsjärven rannalla. Joissakin kartoissa Kuusjärvi. Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasema on perustettu 1967. Useamman rakennuksen ryhmä MML:n karttapaikan kartassa (2008). Päärakennus ja pienempiä talousrakennuksia. 1992 Savukoski-Tuntsa on tutkimusaseman viereiselle huipulle (Ykkönen) merkitty Palovartio. Joten siellä lienee ollut jonkinlainen mökkerö.
"Tutkimusaseman päärakennus (ensimmäisessä vaiheessa 50 neliömetriä) ja sauna valmistuivat Kuutsjärven rantaan, Kotovaaran etelärinteeseen elokuun 1967 alussa. Kelot rakennukseen on paikanpäältä ja rakentamisen suorittanut rajamiehet. Rakennus on ainakin alunperin ollut tutkimusaseman ja rajamiesten yhteinen."
MML.n karttapaikalla 2016 on vielä merkintä rakennuksesta "Ykkösen" huipulla. Myös tutkimusaseman pohjoispuolella olevan Kotovaaran laella on rakennuksen merkintä.

 

7520250

3610520

04.10.2016

008

Ainijärven laavu

Laavu

Ei tiedossa

Ainijärven pohjoisrannan keskivaiheilla noin 900m järven etelärannalla olevalta rajavartioasemalta koilliseen.
Laavun merkintä MML:n karttapaikalla 2009 ja vielä 2019. Salla-Savukoski 2008 ulkoilukartassa laavun symboli lähellä järven laskuojaa. Karttapaikka ilmoittama sijainti pohjoisrannan keskivaiheilla on oletettavasti oikeassa. Ei näy vielä 1992 tai 2000 ulkoilukartoissani.
Retkikartta ei mainitse enää laavua 2019 vaikka se pohjakartassa näkyy, vain kuivakäymälän.

 

7522420

3604170

05.01.2019

009

Soklioja

?

Poistunut

Tulppiosta 7km koilliseen Soklin alueella. Soklinaavan ja Samperin veturitien välillä. Maskaselän huipulta 2,3km etelään.
Rakennuksen piste ilman selityksiä Pisteviivalla tehdyn polun etelälaidalla. Löytyy 1927 Suomi karttakirjasta ei enään 1950 yleiskarttakirjassa. MML:n karttapaikan ilmakuvassa puöreä aukio metsän laidassa. Saattaa olla vuoden 1927 karttakirjan tarkoittama paikka. Tulppion savotan veturitie kulkee vierestä joten olettaisi tämän rakennuksen liittyneen savottaan. Nyt lähettyvillä on Soklin kaivoshankkeen toimintaa.

 

7527600

3597820

24.01.2009

010

Saijanoja

Porokämppä

Käyttökunnossa

Tulppiosta kaakkoon, Tulppiojoen itärannalla Saijanojan suun eteläpuolella.
Isohko hirsinen kämppä on Tulppion itäpuolen poroerotuspaikan rakennuksia.
Vanhemmissa kartoissa merkitty autiotuvaksi. Uudemmissa kartoissa ei mainintaa autiotupana olemisesta ei myöskään retkikartta.fi palvelussa (2019). Ilmeisesti siis lukittu

7520780

3594530

05.01.2019

011

Tulppion talopaikka

Rakennusryhmä

Poistunut

Talomaan lounaislaidalla, Tulppionjoen itärannalla. Nykyisestä Tulppion "kylästä" ja Sokliin johtavasta tiestä noin 600m pohjoiseen olevalla aukiolla.
Rakennusten pohjista maininta Muinaisjäännösrekisterissä 2008: "Paikalla on havaittavissa useita erilaisten rakennusten perustuksia sekä kuoppia. Suurin osa rakenteista liittyy Kemiyhtiön Nuortin konesavottaan, mutta ilmeisesti paikalla on tätä pidempikin historia. Nuorimmat rakennukset hävitettiin suomalaisten toimesta talvisodan alussa."

 

7522600

3593400

16.09.2016

012

Suttikämppä

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Tulppioon menevältä tieltä Kemihaaraan kääntyvälle tielle ja noin 900 m pohjoiseen, tien itäpuolella. Noin 3,7km Tulppiosta länteen.
Tupa on Museoviraston kunnostama Samperin savotan aikainen hirsikämppä. Tilaa 1-2 hengelle, lyhyt ja kapea laveri. Eli toimii paremminkin päivätupana.

7521940

3589940

06.01.2019

013

Pultoselkä

?

Poistunut

Tulppion lounaispuolella etelään suuntaavan tien laidalla Kiimavaaran kaakkoispuolella.
"Kämppä" merkittynä 1971 topokarttaan ja GT-kartaan 1981 jossa teksti Pultoselkä. Rakennus näkyy vielä MML:n karttapailla 2009 mutta ei näy enään 2019 kartalla.

 

7517950

3591100

06.01.2019

014

Polkulehto

Kämppä

Raunio

5,2km Tulppiosta länteen. Pieneltä purolta 80m itään metsän laidalla, 180m Samperin veturitiestä eteläkaakkoon.
Kämpän perustukset mainitaan Muinaisjäännösrekisterissä (2008): "Kämpän perustukset sijaitsevat moreenikummulla Marjavuotso nimisen suon reunalla pienen. Perustukset ovat kooltaan 5 x 5 metriä. Kämpän piisi on sijainnut luoteisnurkassa. Rakennukseen on mahdollisesti kuulunut toinenkin huone. Rakennukseen käytetyt hirret ovat paikoin kaarnapäällisiä, joten kyse on ollut melko tilapäisestä rakenteesta. Kämppä on todennäköisesti liittynyt Kemiyhtiön Nuortin konesavottaan."
Kohde ei esiinny kartoilla.

 

7521220

3588380

24.01.2009

015

Jänesojan pumppuasema

Pumppuasema

Huollettu

Tulppioon menevältä tieltä 450m pohjoiseen veturitien varrella. Iskemävaaralta laskevan puron varrella. Noin 7km Tulppiosta länteen.
Samperin savotan veturitien tarpeisiin rakennettu korkea hirsinen pumppuasema.

7520680

3586730

12.09.2016

016

Sotajoen kämppäkartano

?

Ei tiedossa

Tulppioon johtavan tien pohjoispuolella Sotajoen ylittävältä sillalta 200m länsilounaaseen.
"Kämppäkartano" teksti Savukoski Tuntsa ulkoilukartalla 1992. Topokartalla 1974 on useampi rakenuus ja teksti "Kämppä". Useita rakennuksia MML:n karttapaikalla 2009.
"Metsähallituksen savottakämppäkartanon pääpirtti siirretty nykyiselle paikalleen 1960-luvun alkupuolella. Pääpirtti on pitkä punainen hirsirakennus, jossa oli savottatöiden aikana miehistötila, keittiö/kokin huone ja terävä pää. Sotajoen kämppä oli viimeinen toiminnassa ollut savottakämppä Savukoskella. Lopetti toimintansa v.1984, jonka jälkeen ollut matkailukäytössä”. (Suomen Ympäristö 20/2012).
Päärakennuksesta 200m kaakkoon jokivarressa rakennus (2019) ja Päärakennuksen koillispuolella jokivarressa useita heinälotojen jäänteitä (1974).
Rakennuksilta noin 600m länteen, metsätien laidalla, suosta nousevan törmän päällä, on kivi- ja/tai pronssikautinen asuinpaikka (Muinaisjäännösrekisteri 2008)
Katkelma Värriön tutkimusaseman nettisivuilta:
"Sotataipaleen läpi tekivät suomalaisetkin vastaiskuja itään. Tunnetuin niistä on Alakiimingin talonpoikaispäällikön Pekka Vesaisen toinen Venäjän retki, jonka hän teki Kuolaan noin 100 hengen joukon kanssa 1589. Retki ei ollut erityisen menestyksekäs, koska Vesainen menetti partiostaan 60 miestä kaatuneina ja 30 vankeina. Joukon rippeet pakenivat Suomeen Tuulomajokea pitkin, ja sitten Sotataipaleen kautta ja Kemijokea pitkin takaisin Pohjanlahdelle.
Heti perään, vuonna 1591 Hannu Laurinpoika teki Kuolan retken vielä isommalla joukolla. Myös Laurinpojan retki epäonnistui ja suomalaisten mieshukka oli suuri. Sotataipaleen läpi ja Kemijokea pitkin Kemiin pääsi silti vielä 1200 soturin suomalaisosasto. Näistä 1500-luvun sotaretkistä lienevät saaneet nimensä alueen sotaisat nimet: Sotataival, Sotajoki ja Sotatunturit."

 

7518420

3583120

06.01.2019

017

Sotataival

Kämppä

Poistunut

Sotataipaleen etelälaitaa menevän tien mutkassa, sen kaakkoispuolella. Noin 500m sotajoesta itään ja 1,9km Rannimmaisen sotatunturin huipulta koilliseen.
Topokartalla 1974 on rakenuus ja teksti "Kämppä".  Rakennus näkyy vielä 1981 GT-kartassa ja heikosti 1992 Savukoski - Tuntsa kartassa. Ei havaintoa uudemmissa kartoissa. Ilmeisesti myös useitamuita savottakämppien jäänteitä Sotatunturin ja Tahkomännikön seuduilla.
Katso myös Sotajoen kämppäkartano 016

 

7517410

3582570

06.01.2019

018

Teskurin-
männikkö

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Lattunasta Tulppioon johtavan tien ja Vouhtujoen pohjoispuolella Rannimmaisen Sotatunturin kohdalla noin 14km Tulppiosta länsilounaaseen.
Vanha talopaikka. Rakennuksen merkintä 1950 Yleiskarttakirjassa. Useita talonpohjia joista suurin osa liittynyt Nuortin konesavottaan. Nämä rakennukset poltettiin suomalaisten toimesta talvisodan alussa. Kohde mukana muinaisjäännerekisterissä 2008.
Paikalla on myös edelleen käytössä olevia paljon uudempia vapaa-ajan asumuksia. Yksityisiä ja lukittuja omilla tointeillaan.

 

7517370

3580360

06.01.2019

019

Käräjämaa

Kämppä

Raunio

Lattunasta Tulppioon johtavan tien ja Vouhtujoen eteläpuolella Rannimmaisen Sotatunturin huipulta 2,3km länsilounaaseen. Käräjämaan pohjoislaidalla.
Rakennusta kuvaava piste 1943 - 1950 yleiskarttakirjoissa. Kartan tarkkuus ei ole hyvä mutta sen perusteella voi olettaa, että rakennus olisi Vuohtumajokeen laskevan Sonniojan eteläpuolella (Sonnioja nimi uudemmissa pohjakartoissa).
Ennen tieyhteyttä Tulppioon kulki polut Vuohtumajoen eteläpuolella. Tämä rakennus on piirretty polun varteen. Nyt vieressä on Reutuvaaran kämpälle suuntaava metsätien ura. Rakennuksen merkintää ei ole enään 1968 yleiskarttakirjassa enkä muutakaan merkintää ole nähnyt.
v.2012 Kulttuuriperintöinventoinnissa on esitelty paikalla olevat savottakämppien jäänteet. Metsähallituksen kohdenumero 145369
"Paikalla havaittiin neljän rakennuksen jäänteet. Tulkinta: Kyseessä on savottakämpän jäännökset. Kämppä 1 on ilmeisesti pääkämppä, jossa myös emäntä on asunut. Muut rakennukset voivat olla erilaisia varasto- tai piharakennuksia tai sitten pienempiä kämppiä. Runsaan kasvillisuuden perusteella rakennus 3 vaikuttaa tallilta, mitä tukee myös se, ettei siinä havaittu lämmityslaitetta."

 

7515430

3579120

17.01.2019

020

Reutuvaaran kämppä

Tukkikämppä / Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Reutuvaaran koillislaidalla tien länsipuolella ja puron pohjoislaidalla. Lattunan risteyksestä noin 6km kaakkoon.
2019 pohjakartassa lukee "Reutuvaara vuokrakämppä". En kuitenkaan löytänyt netin puolelta vuokraajaa tai kämpän haltijaa. Reutuvaaran kämppä on rakennettu v.1951 ja se on kunnostettu vuosina 1988-1990.
Reutuvaaran pohjoispuolellaon ollut rajamiesten vartio. Katso Reutuvaara 151

7511990

3580050

17.01.2019

021

Vouhtujoen tammi

?

Ei tiedossa

Vuohtumajoen kaakkoisrannalla Alatammenmaan kohdilla. Lattunan tiehaarasta noin 2,8km eteläkaakkoon.
Rakennusta kuvaava piste vuoden 1950 yleiskarttakirjan täydennetyssä painoksessa 1961. Kartan tarkkuus ei ole hyvä mutta sen perusteella voi olettaa, että mahdollinen rakennus olisi Vuohtumajoen alatammen kohdalla joen kaakkoisrannalla.
Ennen tieyhteyttä, Tulppioon kulki polkuja Vuohtumajoen eteläpuolella. Tämä rakennus on piirretty tuollaisen polun varteen. Tammen historiasta en ole viitteitä löytänyt mutta savottahommiin sekin liittynee. En ihmettelisi ollenkaan jos tällaisen padon lähettyvillä polun varressa olisi ollut joku kämppä. Rakennuksen merkintää ei ole enään 1968 yleiskarttakirjassa enkä muutakaan merkintää ole nähnyt.
Hieman kyseenalainen rakennuksen merkintä mutta merkintä kuitenkin. Koordinaatit vain suuntaa antavia.
MML:n karttapaikalla on pohjakartalla rakennuksia (2016) Vuohtujoen rannalla yksityismaalla lähellä patoa. Nuo rakennukset lienevät uudempia ja lukittuja yksityiskämppiä. 

 

7512550

3576210

06.01.2019

022

Puojiselkä

?

Ei tiedossa

Kemijoen varresta Ruuvaojan kohdalta 6,5km kaakkoon Puojiselän koillislaidalla olevan kurun latvalla noin 100m jängän laidalta.
Rakennuksen merkintä metsätien päässä GT-1981 ja Savukoski-Tuntsa 1992 kartoilla. Rakennusta ei ole merkitty enään 2004 ulkoilukartalle eikä sitä tuoreemmille.

 

7504650

3577650

23.01.2009

023

Pihtilampi

Muinais-
asuinpaikka

Ei tiedossa

"Kemijoen ja Värriöjoen välissä Talviskotaselän pohjoispuolella, Pihtilammen länsirannalla. Noin 25 m lammesta matalalla moreenikumpareella" (Muinaisjäännösrekisteri)
Muinaisjäännerekisterin mukaan: "4:n kuusikulmaisen kodanpohjan rivi. Kotien halkaisijat 6-7 m. Jäänteitä myös myöhemmistä rakennuksista."
Rakennuksen merkintää en ole löytänyt kartoilta. Pihtilammen eteläpuolella on Talviskotaselkä.

 

7500580

3571880

24.01.2009

024

Saukkojänkä

?

Ei tiedossa

Martin kylältä 6,7km itäkoilliseen Mutajärvelle menevän suoran metsätien puolivälin kieppeillä tien itälaidalla. Saukkojängän kohdalla.
Rakennuksen neliö ja autiotuvan merkintä vuoden 1974 GT-kartassa. 1971 topokartassa rakennuksen merkki ja teksti "Autiotupa" Vieressä tien itäpuolella erotusaita. Ei merkintöjä muissa kartoissani.

 

7489310

3565310

10.01.2019

025

Maskaisenmaa

Tukkikämppä

Poistunut

Värriöjoelta noin 900m etelään Kouterojoen itärannalla Metsäteiden risteyksen eteläpuolella.
1971 topokartassa ja Savukoski-Tuntsa 1992 kartassa teksti "Kämppä". MML:n karttapaikalla on aikaisemmin ollut tällä kohtaa tulipaikan merkintä.
Metsähallituksen kohdenumero 138179, http://www.kantapuu.fi
”Maskaisenmaa kämppä jäännös Tulkinta: Lähes täysin tuhoutunut uittokämppä ja mahd. uittopato, jotka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle.”

 

7486550

3566520

29.01.2019

026

Ristilampi

?

Ei tiedossa

Maltion luonnonpuiston pohjoispuolella Kouterojoen suusta noin 5,2km itään olevan Ristilammen länsipään niemellä.
Rakennuksen merkintä topokartalla 1971 ja GT-kartalla 1974 "Kämppä". Ei havaintoa uudemmissa kartoissa. Paikalle johtaa tie jo 1971.
Metsähallituksen kohdenumero 138208, xx10 ja xx12
http://www.kantapuu.fi: Kolmen kämpän jäänteet.

 

7486980

3571350

12.01.2019

027

Värriön pirtti

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Värriöjoen pohjoisrannalla noin 10,5km Martin kylältä itään. Vajaa 500m Ojalan talolta länteen. Vastarannalle tulee metsätie.
Nykyisin yksityisomistuksessa, siltaakaan ei ole. (RM 2012)
Savukoski-Tuntsa 1992 kartalla teksti "Värriön pirtti" ja autiotuvan symboli. Rakennus näkyy jo topokartalla 1971 ja GT-1974 kartalla. MML:n karttapaikalla 2009 on rakennuksia tällä kohdin mutta ei enään mitää selittävää tekstiä.
Vanhempien karttojen mukaan tässä olisi ollut jonkinlainen silta (tie piirretty joen yli). Uudemmissa kartoissa ei siltaa ole. Värriön Pirtti nimellä on myös Värriön yhteismetsän kämppä, katso Värriöjoki 042.

 

7489710

3569300

12.01.2019

028

Kosterjoensuu

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Värriöjoen mutkassa vastapäätä Kosterjoen suuta.
Rakennuksen merkintä löytyy jo 1943 ja 1950 yleiskarttakirjoista. Rakennuksia näkyy yhä MML:n karttapaikalla 2019. Yksityinen ja lukittu. Arto Paasilinna "Karhunkaataja Ikä-Alpi": "Alpi sai ensimmäiset karhunsa raudoilla. Hänen karhunpyytäjän uransa alkoi vuonna 1927, jolloin hän oli 23-vuotias. Alpin isä oli muuttanut perheineen Savukoskelle Värriöjokivarteen, paikalle, jossa Kosterjoki laskee vetensä Värriöön. Silloinen Ikäheimon talo oli keskellä erämaata – lähimpään kylään oli matkaa lähes pari peninkulmaa. Myöhemmin Alpi on rakentanut uuden talonsa parin kilometrin päähän tästä entisestä rakennuksesta."
Vajaat 2km länteen on Niva niminen Ikä-Alpin talo.

 

7492120

3574520

12.01.2019

029

Honkamukka

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Värriöjoen pohjoisrannalla Sompiovaaran luoteispuolella noin 20km Martin kylältä itäkaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyi 1950 yleiskarttakirjasta. Rakennuksia näkyy yhä MML:n karttapaikalla 2019. Yksityinen ja lukittu. ”Honkamukka sijaitsee Värriöjoen pohjoispuolella reilut 20 kilometriä Savukosken kunnan Martinkylästä koilliseen. Tila muodostui v. 1923, kun Iisalmen maaseurakunnasta pohjoiseen muuttanut Antti Pekanpoika Vatanen (s. 1870) osti valtiolta 347ha maa- ja metsätalousmaata viljelytarkoitukseen. Tila sijaitsi keskellä asumatonta korpea. Lähimpään naapuriin oli 7 kilometriä eikä tilalle ollut edes kunnon hevostietä. Oikea maantie, jota pitkin pääsee autolla pihalle, saatiin vasta 1970- luvun alussa.”
VATAS-POSTI Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o3, huhtikuu 2012

 

7496590

3576580

12.01.2019

030

Tammakko-
suvanto

?

Poistunut

Värriöjoen pohjoisrannalla Siurujoen yhtymäkohdasta noin 950m alavirtaan.
Toisen maailmansodan aikainen vartioaseman raunio. Vartioasema otettiin käyttoon Kuoskun partisaanihyökkäyksen jälkeen syyskuussa 1941. Rakennus purettiin vuonna 1945, jonka jälkeen hirret uitettiin Martin kylään, missä niistä rakennettiin Martin vartioasema (Tiedot: Metsähallituksen kulttuuri-inventoihanke 2011). Metsähallituksen kohdenumero 138602.
Uuudempi rakennuksen merkintä topokartassa 1974 "Kämppä" ja 1981 GT-kartassa. Paikalle tulee metsätie. Salla Alakurtti ulkoilukartassa 2000 rakennuksen merkintä ja teksti "Kämppä". Ilmeisesti tukkikämppä. Rakennuksen merkintää ei näy enään MML:n karttapaikalla 2009.
1974 topokartassa latoja rantaniityillä jokivarressa n1,7km alavirtaan ja 3,2km ylävirtaan pophjoisrannalla sekä 200m, 1,9km ja 3,4km ylävirtaan etelärannalla. Ylävirran puolella on lisäksi muutamia uudempia yksityisiä rakennuksia jotka näkyy MML:n karttapaikalla 2019.

 

7496890

3580500

12.01.2019

031

Siurupirtti

?

Ei tiedossa

Siurujoen ja Puukkohaaran yhtymäkohdan länsirannalla Aivan metsätien pohjoispuolella.
"Siurupirtti" teksti vuoden 1981 GT-kartalla ja 2000 Salla Alakurtti kartalla. MML:n karttapaikalla 2009 on pienen rakennuksen merkintä ja Nuotiopaikan symboli. MML:n karttapaikalla 2019 lukee "Laavu". Retkikartan 2019 selityksessä lukee "Keittokatos".

 

7498110

3581150

12.01.2019

032

Kaava-
apajanmaa

?

Ei tiedossa

Värriöjokeen laskevan Siurujoen itärannalla noin 430m Värriöjoesta.
Rakennuksen merkintä ilman karttaan piirrettyä tieyhteyttä  2008 Ulkoilukartasta alkaen. Oletettavasti yksityinen. Näkyy vielä 2019 ilman tietä. Värriöjokivarressa on vuoden 2019 kartalla jo useita kämppiä joita ei vielä 10-vuotta aikaisemmin kartoilla esiintynyt.

 

 

 

12.01.2019

033

Saparosokka

Tukkikämppä

Raunio

Siurujoen ja Luuhaaran välisellä kannaksella 1,1km Siurujoesta kaakkoon, Kuusi-Nurusvaaran vieressä menevältä tieltä 750m länsiluoteeseen, Petäjä-Nurusvaaran lounaisrinteellä.
"Poropirtti" teksti ja rakennuksen merkintä vuoden 1943, 1950 Yleiskarttakirjassa. Ei näy tuoreemmilla kartoillani.
Oulun yliopiston arkkitehtiosaston erikoistyö  "Tukkikämppätutkimus" vuosilta 1970-72 esittelee joukon kohteita lapin savotoilta vuosilta 1880-1930.
Paikalla on ollut 5-huoneinen päärakennus jossa vielä suuri laajennuspala. Päärakennuksen liki 30m. Lisäksi talli  hiukan vajaa 20m. Näiden lisäksi sauna, kellari, käymälä ja ilmeisesti hieman sivummalla kaksi muuta rakennusta.
Tukkikämppätutkimuksessa olevien valokuvan mukaan tallin seinät oli vielä suurelta osin pystyssä mutta katto romahtanut (1970-72).
Onko tämä Saparosokan pirtti vuosilta 1920-23 sama kuin vuoden 1950 kartassa mainittu Poropirtti ?
Vuoden 1974 topokartassa on Saparosokan lähettyvillä 4 muuta rakennusmerkintää. (koordinaatit likiarvoja)
A= 3km länteen Saparosokasta Kurjenkuusikon eteläpäässä. vajaat 200m Jänesselkään menevän tien länsipuolella, jängän laidassa. 7503250/3583800
B= n.1km pohjoisluoteeseen Saparosokasta ja 130m Siurujoesta kaakkoon. 7504460/3586300
C= n.2,3km Saparosokasta pohjoiseen, Siurujoelta 250m länteen patojäänteen kohdalta, lähteen tuntumassa. 7505800/3586600
D=n.1,5km Saparosokasta pohjoiskoilliseen jängän etelälaidalla. noin 600m Kuusi-Nurusvaaran vieressä menevältä tieltä länteen.

 

7503500

3586870

13.01.2019

034

Pöytösvaara

Porokämppä / Autiotupa

Huoltamaton

Maltion luonnonpuiston koillispuolella Pöytösvaaran huipulta 1,1km eteläkaakkoon ja Tuore Pöytösvaaralta 1,5km länsiluoteeseen.
Topokartalta 1971 ja 1974 GT-kartasta asti löytyvä autiotupa / Porokämppä. Mukana vielä 2019 MML:n karttapaikalla Autiotupa tekstillä varustettuna. Vanhassa porokämpässä tilaa noin 10 hengelle.
"Pöytösvaaran kämpän katto uusittu syksyllä 2015 ja samalla uusi kamiina." (JV 2020)

7486270

3583020

23.01.2020

035

Jauratsioja

?

Ei tiedossa

Lissijokeen lounaan suunnalta laskevan Jauratsiojan länsirannalla 1,8km Jauratsilammen alapuolella ja 3,4km Pöytösvaaran huipulta itään.
1971 topokartalla näkyvä rakennus. Ei havaintoa muilla kartoilla. Uusimpien karttojen mukaan tuon täplän vierestä kiertää metsätie. Pöytösvaaran tupa 034 on länsilounaaseen noin 3km päässä. Koordinaatit likiarvoja.

 

7487420

3585920

13.01.2019

036

Liesijoen pirtti

Tukkikämppä

Purettu

Lehtotunturin luoteispuolella kunnanrajasta 500m luoteeseen. Liessijoesta 400m lounaaseen. Jauritsilammesta 1300m itään.
Liesijoen pirtti. Liesijoen yhteismetsän lukittu "tukkikämppä". Rakennuksen neliö löytyi vuoden 1974 GT-kartasta alkaen. Salla Alakurtti ulkoilukartassa teksti "Kämppä".
Rakennus näkyy vielä MML:n karttapaikalla 2019 vaikka on purettu. Ilmakuva on ajantasalla. Uusi Liesijoen kämppä (149) on 1,7km luoteeseen. Se ei näy pohjakartassa 2019 mutta kylläkin ilmakuvassa. (http://www.liesijoenyhteismetsa.fi/kamppa)

7485530

3586870

13.01.2019

037

Pölkkykämppä, Liessijoki

Tukkikämppä

Hyvässä kunnossa

Liessijoen latvalla Viita-Kaakkurivaaran länsipuolella metsäteiden haarassa.
Kämpän merkintä topokartalla 1971 josta alkaen kaikissa kartoissa.
2008 Salla Savukoski ulkoilukartassa autiotuvan symboli ja teksti "Liessijoki metsätyökämppä". Kämpän omistaa Värriön yhteismetsä. Tilaa 7-8 hengelle, sauna. Värriön yhteismetsän avoinna olleet kämpät on suljettu (2012). Toimi aiemmin autiotupana mutta suljettiin väärinkäytösten takia.
Kämppää voi nykyään vuokrata: Värriön yhteismetsä Pölkkykämppä (http://www.varrionyhteismetsa.fi/kampat/polkkykamppa) (2019) "Pölkkykämppä sijaitsee yhteismetsän eteläpäässä Liesijoen yhteismetsään menevän tienvarressa. Kämppä on tehty paksuista keloista ja sen yhteydessä on myös sauna. Kämpässä on puukamiina ja vesi haetaan vieressä olevasta purosta. Hinnat osakas: 30 €/vrk ei osakas: 45 €/vrk"

7485080

3590880

13.01.2019

038

Liessijoensuu

Kämppä

Ei tiedossa

Värriöjoen etelärannalla noin 650m Liessijoensuusta alavirtaan.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kämppä" 1974 topokartalla. 1981 GT-kartalla vain rakennuksen neliö. Ei enään MML:n karttapaikalla 2009.
Pieni aukio ja rakennuksen paikka näkyy hyvin 2019 ilmakuvassa.

 

7493280

3586510

13.01.2019

039

Pietsivaara

?

Ei tiedossa

Värriöjoen luoteisrannalla Pietsivaaran eteläpuolella.
Rakennuksen merkintä vuoden 1968 yleiskarttakirjassa. Yleiskarttakirjan tarkkuudesta johtuen koordinaatit on vain suuntaa antavia. Ei havaintoja muissa kartoissa.

 

7494860

3591570

24.01.2009

040

Kaakkurilampi

Autiotupa

Poistunut

Naruskajärveltä luoteeseen, Tunturaisen länsipuolella Metsätien pohjoiseen erkanevan haaran ja itäisimmän Kaakkurilammin välissä.
Pohjois-Suomen autiomajat vihkonen v.1957 ja vastaava opus v.1970 mainitsevat seuraavaa: "Kaakkurilampi.  Tenniöjoen vesistöön kuuluvasta Naruskajärvestä n.5 km pohjoiseen olevan lampiryhmän itäisen lammen rannalla talvikäyttöinen hirsimaja. Hyvässä kunnossa. Kamina. Majoitustilaa 8-10 henkilölle. Polttopuuta".
1971 topokartalla teksti autiotupa. Rakennuksen neliö löytyi vielä vuoden 2000 Salla - Alakurtti kartalta, mutta ei 2001 topokartalta. GT-kartalla 1989 tälle kohdalle on laitettu puhelimen kuva.
Netissä olleen matkakertomuksen mukaan (vuonna 1993) kämppä olisi "palanut tai purettu vuosia sitten".
Kämpästä on maininta Saijan kylän kotisivuilla olevassa erotusreissun kertomuksesta vuodelta 1962. "...Seuraavan yön olivat Kaakkurilammen rannan kämpässä, Vinolassa, joka oli hieman vinossa. Sieltä matka jatkui Loivushaaran kämpälle."

 

7487320

3595670

13.01.2019

041

Loivushaaran-
selkä

?

Ei tiedossa

Naruskajärveltä pohjoiseen n.9,6km. Loivushaaranselän ja Laippamaan välisen puron tuntumassa metsätien luoteis laidalla.
1971 topokartalla on teksti Autiotupa. Rakennuksen neliö löytyy vielä vuoden 2000 Salla - Alakurtti kartalta. Ei enää 2019 topokartalla.
Kämpästä on maininta Saijan kylän kotisivuilla olevassa erotusreissun kertomuksesta vuodelta 1962. Eli ainakin silloin on kämppä ollut kunnossa ja poromiestenkin käytössä.

 

7492980

3597390

13.01.2019

042

Värriöjoki

Tukkikämppä

Käyttökunnossa

Verkkomaselän huipulta 2,3km länteen Värriöjoen etelärannalla aivan joen ylittävän sillan länsipuolella.
Värrijöen pirtti. Vanha savottakämppä ja uusi pirtti. Tuvan omistaa Värriön yhteismetsä. Paikalla myös sauna. Värriön yhteismetsän avoinna olleet kämpät on suljettu 2012. Kämppiä voi vuokrata.

7497700

3600630

14.01.2019

043

Käräjäaapa

Kämppä

Ei tiedossa

Verkkomaselän huipulta 2,1km luoteeseen. Värriöjoelta sivupuroa 1,3km ylös.
"Kämppä" teksti löytyy 1971 topokartalta. Ei näy paperikartoillani.
Muutama sata metriä koilliseen on nykyään poroerotusaita.

 

7498960

3601410

18.01.2019

044

Hiiripalo

Autiotupa / Porokämppä

Käyttökunnossa

Noin 3,6km Kunnan rajalla olevalta Ahmatunturilta pohjoisluoteeseen, Luuhaaran latvapurosta 750m pohjoiskoilliseen, suon länsilaidalla.
Vanha hirsinen porokämppä 6-8 hengelle. Retkeilijä autiotuvat kirjan (2012) mukaa ei olisi lukittu.
Ei ole metsähallituksen huollossa joten avoimmuudesta ja nykykunnosta ei ole tietoa (2019).

7506660

3594980

18.01.2019

045

Hirvikaltio

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Noin 12km Tulppiosta etelälounaaseen. 1,4km Tulppionpään (Hirvikaltionpää) huipulta pohjoisluoteeseen Hirvikaltio ojan pohjoispuolella.
Metsähallitus huoltaa tätä 1992 kunnostettua hirsikämppää. Tilaa viidelle, kamiina.

7510080

3591500

01.01.2019

046

Tuulensuumaa

Porokämppä

Raunio

Kuntarajalla olevalta Ahmatunturilta itään 5,4km. Korvusseljän Isolaen länsipuolella jokivarressa poroaidan ja puron välillä olevalla kumpareella.
Rakennuksen merkintä topokartalla 1971. 2004 Savukoski - Tuntsa kartallakin rakennuksen neliö.
MML:n karttapaikalla 2008 enään näy rakennusta. Autiotuvat on-linen (9/15) mukaan vanha aitavahtien kämppä joka olisi romahtanut aikoja sitten.

 

7504910

3602360

18.01.2019

047

Vilpola

Porokämppä

Ei kelpaa yöpymiseen

Noin 3,7km Härkätunturin autiotuvalta lounaaseen ja kunnanrajalta 400m kaakkoon.
Hirsinen avoin porokämppä 8-10 hengelle. Homeessa on, joten yöpyminen "omalla vastuulla".

7508380

3601750

18.01.2019

048

Härkätunturi

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Vajaa 300m kunnanrajalta kaakkoon UKK-retkeilyreitin varrella. Härkätunturin lounaispuolella puron tuntumassa. Tulppio on noin 19,5km luoteeseen.
Härkätunturi eli Härkähotelli. Metsähallituksen huoltama hirsinen autio- ja varaustupa. Autiotuvan puolelle sopii 10 yöpyjää, varauspuolelle 4. Paikalla myös sauna. (2018)

7511190

3604230

20.11.2018

049

Murhahaara

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Murhahaaranojan länsipuolella n.100. Ikkervaaran huipulta noin 1,7km itäkoilliseen. Tuntsan pirtiltä noin 10km luoteeseen.
Kuuden hengen hirsinen autiotupa jota metsähallitus huoltaa. Peruskorjattu tyylikkäästi 2003.

7505290

3609490

19.05.2020

050

Näyhälänjänkä

Kämppä

Ei tiedossa

Juntteriojan länsirannaala Viitamurustan huipulta 1,7km itäkaakkoon ja Palo-Vierilauttamurustalta 2,3km lounaaseen.
"Kämppä" teksti ja rakennuksen merkintä löytyi  2000 Salla-Alakurtti kartalta. Rakennuksen neliö myös Savukoski Tuntsa 1992 kartassa. Muut karttani ei kohdetta tunne eikä näy MML:n karttapaikallakaan 2009.

 

7502690

3612950

16.09.2016

051

Papulampi

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Papulammelta  n.200m länteen ja Venäjän rajalta n.1900m lounaaseen. Noin 5,3km Sauova tunturin huipulta koilliseen.
Kaksi rakennuksen merkintää MML:n karttapaikalta 2007 alkaen. Tie koukkaa aivan rakennusten vierestä. Kohde on rajavyöhykkeellä. Paikalla on hyväkuntoinen, pienehkö ruskeaksi maalattu rajamiesten hirsitupa. Hirret on veistetty käsin. Kokoa tuvalla on noin 4x6. Salvoksista päätellen siinä on eteinen ja tupa. Kämpän takana pystylaudasta auringon jo punaruskeaksi paahtama vaja sekä koirankoppi.
Netissä olevassa kuvassa vuodelta 1966 esiintyy Papulammen tupa. Tuon kuvan ja vuonna 2013 otetun kuvan vertailulla voi todeta kyseessä olevan sama rakennus.
"Vuonna 1960 rakennettu partiomaja Papulammelle palossa tuhoutuneen majan tilalle". Rakennettu vanhan Sautunturin partiomajan paikalle. (Rajavartiointia Koilliskairassa / Vänkä)


7518540

3618790

21.01.2019

052 A

Papuhaara vanha

Kämppä

Poistunut

Papulammelta  n.900m koilliseen ja Venäjän rajalta n.600m lounaaseen. Puron itälaidalla kohdassa jossa nykyään metsätie ylittää puron. Noin 6.5km Sauova tunturin huipulta koilliseen.
Löytyi 1971 topokartalta. Ei näy 2002 topokartalla. Kohde Papuhaara uusi 052B taasen päinvastoin.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi (2012), kohdenumero 149928. http://www.kantapuu.fi/search.php?s_class=1
(Alla kooste)
"Kohde on todennäköisesti Papulammen kämppä, joka on yksi Tuntsan nokisavotan aikaisista Kemi Oy:n parakkikämpistä. Paikalla on ollut parakkikämppä ja asuntovaunuja. Alueelta löydettiin pienen rakennuksen, luultavasti kämpän tai muun lämpimän rakennuksen, pohja sekä puuvajan, jätekaivon ja laiturin tai sillan jäännökset. Rakennuksen jäännös sijaitsee alueen pohjoisosassa länsilaidassa puron lähellä. Siitä on jäljellä 9 m x 5,4 m kokoinen pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen pohja
Tulkinta: Kohteessa on Kemi Oy:n Tuntsan nokisavottaan liittyvä Papulammen parakkikämppä. Kohde ajoittuu 1960-luvulle.”

 

7519040

3619920

18.01.2019

052 B

Papuhaara uusi

Porokämppä

Käyttökunnossa

Papulammelta  n.900m koilliseen ja Venäjän rajalta n.650m lounaaseen. Puron länsilaidalla metsätien eteläpuolella. Noin 6.4km Sauova tunturin huipulta koilliseen.
Paikalla on reilun kokoinen poromiesten hirsitupa (2013) noin 8m*6m.  Katso myös Papuhaara vanha 052 A

7518970

3619880

18.01.2019

053

Papuoiva

?

Ei tiedossa

Papuoivan koillisen huipun päällä rajavyöhykkeellä. Värriön tutkimusasemalta noin 9,8km itäkaakkoon.
Rakennuksen neliö löytyy topokartalta 2002. Näkyy vielä 2019. Sijainnista rajavyöhykkeellä ja tunturin laella voi päätellä kyseessä olevan rajamiesten tähystysasema.
Lasikuituinen tähystyskoppi rakennettu v.1972 (Rajavartiointia Koilliskairassa). (Vänkä)

 

7516740

3619740

18.01.2019

054

Papuoiva ylityspaikka

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Värriön luonnonpuiston itäpuolella Sauvoivan huipulta 8,2km itäkoilliseen. Aivan rajalla, rajan ylittävän tien vieressä.
Kaksi rakennuksen merkintää topokartalla 2002 rajan pinnassa Venäjän puolelle johtavan tien laidalla. Liittyvät oletettavasti rajanylityspaikkaan. Yksi rakennus näkyy jo 1981 GT-kartassa. Rakennukset on kartalla vielä 2019

 

7517050

3623000

18.01.2019

055

Poliisien maja

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Tuntsanpirtin tienoilta pohjoiseen johtavan tien länsipuolella 10,6km Tuntsan pirtiltä. Sauoivalta laskevan puron tienoilla. Matokuusikon huipulta 350m pohjoisluoteeseen.
Paikalta löytyy rakennuksen merkintä GT-kartasta 2000 lähtien.  2004 Savukoski-Tuntsa kartassa lukee "Poliisien maja".
Päärakennus ja kaksi piharakennusta on vielä 2019 MML:n karttapaikalla.
Omistuksesta ja käytöstä ei tietoa. Mikään ei viittaa retkeilykäyttöön joten yksityinen ja lukittu.

 

7511550

3617640

19.01.2019

056

Lentokenttä

?

Poistunut

Tuntsanpirtin tienoilta pohjoiseen johtavan tien länsipuolella 10,0 km Tuntsan pirtiltä. Matokuusikon huipulta runsas 500m lounaaseen. 50m puron itäpuolella.
MML:n karttapaikka 2013 sijoittaa yksinäisen rakennuksen Lentokentäksi nimetyn aukion pohjoispuolelle.
Kohde näkyy myös 2002 topokartassa. MML:n karttapaikan ilmakuvassa 2011 ei ole enää rakennusta, vain tieurat. rakennuskin poistunut pohjakartasta 2019.
Savukoski-Tuntsa kartassa 2004 ja 2002 topokartassa nuotiopaikan merkintä rakennuksesta 200m etelään jokivarressa. Merkintää ei enään uudemmissa kartoissa.

 

7510960

3617490

19.01.2019

057

Luuntaittumaoja

Kämppä

Poistunut

Juuri rajavyöhykkeen ulkopuolella, noin 5,5km koilliseen Tuntsanpirtiltä. Luuntaittumaojaan etelän puolelta laskevan puron luoteisrannalla, purojen yhtymäkohdasta 750m. Venäjän rajalle matkaa n.1,5km.
1971 topokartassa on merkintä "autiotupa". Joen eteläpuolelta menee tuvan kohdilta tukkitie. Paperikartoistani rakennuksen merkintä vain 2000 Salla-Alakurtti kartassa. Ei näy MML:n karttapaikalla 2009. Kohde oli aiemmin rajavyöhykkeellä, nyttemmin rajavyöhyke on kaventunut ja kulkee muutaman kummenen metriä kohteesta puron toisella puolella. Rakennus ei varmuudella ole autiotupa kun sijaintikin on rajavyöhykkeellä, lähettyvillä on metsiä hakattu joten voi olla myös tukkikämppä.
Toisaalta "Rajavartiointia Koilliskairassa" julkaisussa mainitaan Luuntaittuman rajatupa joka olisi rakennettu v.1962. Siirrettiin v.1987 Sankariaavalle. (Vänkä).

 

7508600

3625870

19.01.2019

058

Piimäkurun laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Tuntsanpirtin länsipuolelta pohjoiseen johtavan tien mutkan itäpuolella Tuntsajoen länsirannalla. Tuntsan pirtiltä noin 3,4km pohjoiseen.
Puolikodan mallinen laavu ja tulisija. Metsähallitus hoitaa. Vieressä puuvarasto ja vessa.

7504390

3617810

19.01.2019

059

Peuraköngäs

?

Ei tiedossa

Noin 2,8km Tuntsan pirtiltä pohjoiseen Tuntsajoen länsipuolella Peurakönkään mutkasta 150m lounaaseen.
Rakennuksen merkintä löytyy Topokartalta 2002.
Ei rakennuksen merkintää aikaisemmissa eikä myöhemmissä kartoissani.

 

7503820

3618600

19.01.2019

060

Petäjärinne laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Tuntsajoen koillisrannalla noin 2,9km Tuntsanpirtiltä kaakkoon.
Savukoski-Tuntsa ulkoilukartalla 1993 rakennuksen merkintä. Matkailukartta M17 vuodeta 1997 tuntee laavun. Laavu esiintyy kaikilla kartoillani tämän jälkeen. Mukana 2019 mettähallituksen retkikartta.fi palvelussa.
Noin 2,1km Tuntsajokea alavirtaan on retkikartta.fi palvelussa (2019) merkitty joen itärannalla "Vahtikonelon tulipaikka". Tuolla tulipaikalla näkyy pohjakartassa rakennuksen merkintä mutta selittävien tekstien mukaan vain WC ja tulipaikka.
1971 topokartassa on tällä kohtaa "Kämppä". Tuntsan nokisavotan Kemi Oy:n parakkikämppä. Kaksi parakkia.

 

7498910

3620510

19.01.2019

061 A

Nuoluskangas par

Parakki

Poistunut

Tuntsajoen eteläpuolella ja Alimmaisen nuolusojan itärannalla. Tuntsanpirtiltä 5,8km kaakkoon.
1971 topokartassa on merkintä Par. ja kolme rakennusta, Tuntsajoen eteläpuolella Alimmaisen Nuolusojan itärannalla.  Salla-Alakurti kartta 2000 tuntee kohteen mutta tämä kartta on kaikkien rakennusten osalta hyvin vanhoillinen. Esim: Savukoski Tuntsa 1992 kartta ei rakennusta enään tuunne. MML:n karttapaikan ilmakuvassa 2011 ei näy rakennusta.
2002 topokartalta alkaen on rakennusryhmä Tuntsajoen pohjoisrannalla tästä parakkimerkinnästä 400m itäkoilliseen. Katso 061B Nuoluskangas itä.

 

7496780

3622550

19.01.2019

061 B

Nuoluskangas itä

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Tuntsajoen pohjoispuolella Nuoluskankaan kohdalla. Noin 350m Alimmaisen Nuolusojansuusta itään.
MML:n karttapaikalla (2009) on rakennusryhmä Tuntsajoen pohjoisrannalla Alimmaisen Nuolusojan suusta itään.
Vanhan MML:n karttapaikan topokartassa oli merkintä Par. Tuntsajoen eteläpuolella Alimmaisen Nuolusojan itärannalla noin 400m lounaaseen. Katso 061A Nuoluskangas par.
Paikalla on rajamiesten partiotupa, varasto ja sauna. Kyltti partiotuvan oven päällä jossa lukee "Tuntsajoki Naruskan vartio rak. 1969" (AT 2013)
Rakennukset näkyy 2002 topokartasta alkaen. Rakennus on punamullattu hirsitupa jossa on lautaeteinen. Voi olla vuodelta 1969 mutta on kunnostettu jälkeenpäin niin että näyttää vuonna 2013 paljon uudemmalta. Kuistin lattia ja katto näyttää hyvin uusilta eikä seinän maalipinnassakaa näy ikääntymistä.
Tuvan hirsinen osa lienee vanhempi. Kooltaan noin 4x5. Salvosten mukaan siinä on pieni eteinen. Aurinkopaneeli katolla ja seinällä kaasupullolaatikko kertoo varustelutasosta.  Lisäksi paikalla on varasto ja sauna.


7496970

3622860

31.01.2019

062A

Saihoselkä

Tukkikämppä

Purettu

Nuolusojalta noin 600m luoteeseen Juntterivaaran (Saihoselkä) itälaidalla Tuntsaan menevän tien luoteispuolella 3,4km Tuntsan pirtiltä länteen.
Vuoden 1971 topokartalta löytyvä rakennuksen merkintä. 1981 kartassa puhelimen kuva. Rakennus vielä 1992 Savukoski-Tuntsa ulkoilukartalla.
Rakennus ei näy 1950 eikä 1968 Yleiskarttakirjoissa. Rakennus ei näy myöskää enään MML:n karttapaikalla olevassa ilmakuvassa vuodelta 2000.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi 2012. Kohdenumero 149857, Sauna Kohdenumero 149857 Saihoselkä 1 kämppä jäännös
”Saihoselän kämppä on yksi Tuntsan nokisavotan aikaisista Kemi Oy:n parakkikämpistä. Pihan luoteispuolella rannassa erillään pihapiiristä on puretun ja poltetun saunan jäännös.
Tulkinta: Kohteessa on ollut Kemi Oy:n Tuntsan nokisavottaan liittyvä Saihoselän parrukämppä, joka on siirretty pois. Kämppä on ELY-keskuksen inventoinnin tietojen mukaan rakennettu 1960-1961. Se on ollut käytössä 60-luvun lopulle, minkä jälkeen poromiehet ovat käyttäneet sitä satunnaisesti.”

Tien eteläpuolella porokämpän jäännös Kattilaselkä 062B

 

7499950

3615220

14.05.2020
062B Kattilaselkä Porokämppä Purettu Saihovaaran pohjoispuolella, Nuolusojan ja tien välisen kumpareen tien puoleisella laidalla Tuntsaan menevän tien kaakkoispuolella 3,4km Tuntsan pirtiltä länteen.
Vuoden 1971 topokartalta löytyvä rakennuksen merkintä. Ei näy muilla kartoillani
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi 2012. Kohdenumero 149859. Kattilaselkä 1 porokämppä jäännös
”Kohteessa on puretun porokämpän paikka. Kohteelle johtaa vanha tienura päätieltä. Kämpästä on jäljellä 4,8 m x 6,2 m kokoinen itäkaakko-länsiluodesuuntainen maavalli
Tulkinta: ELY-keskuksen inventoinnin tietojen mukaan porokämppä on rakennettu v. 1954-1955. Se on siirretty v. 1980 Peurahaaraan, jossa se paloi v. 2000.”
(Katso Peuratunturi 159)
Tien pohjoispuolella tukkikämpän jäännös saihoselkä 062A

7499710 3615270

14.05.2020

063

Nuoluskurun kota

Kota

Huollettu

Nuoluskurun luoteispäässä, Kuskoiva tunturin huipulta 1,9km koilliseen. Autolla ajettavan tien laidassa.
Päiväkäyttöön tarkoitettu tulisijallinen lautakota.

7494900

3615340

02.08.2022

064

Ulmakuusikko

Tukkikämppä

Poistunut

Ulmakuusikon länsipuolella Alimmaisen Nuolusojan varrella. Kuskoivanpahkan molemmin puolin laskevien purojen yhtymäkohdassa, kohdassa missä metsätie ylittää puron.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kämppä" löytyy Topokartalta 1971.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi 2012
Ulmakuusikko 1 kämppä jäännös. Metsähallituksen kohdenumero 149799
”Ulmakuusikon kämppä on yksi Tuntsan nokisavotan aikaisista Kemi Oy:n parakkikämpistä. Rakennukset on siirretty pois. Aukion koillispäädyssä on rakennuksen pohja. Rakennus on kooltaan 7,9 m x 10 m.
Tulkinta: Kohteessa on ollut Kemi Oy:n Tuntsan nokisavottaan liittyvä Ulmakuusikon parakkikämppä, joka on siirretty pois. Kohde ajoittuu 1960-luvulle.”

 

7493200

3618960

14.05.2020

065

Ulmapaljakka

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä olevan Ulmapaljakan huipulla. Noin 9,2km Tuntsanpirtiltä eteläkaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyy vielä MML:n karttapaikan kartalta 2019. Neliö Ulmapaljakka tunturin suomen puoleiselta huipulta läheltä rajalinjaa.  Lasikuituinen tähystyskoppi rakennettu v.1978 (Rajavartiointia Koilliskairassa, Vänkä)

 

7492170

3622170

20.01.2019

066

Ulmakkolampi

Kämppä

Poistunut

Ulmakuusikko tunturin eteläpuolella. Tuntsanpirtiltä noin 10km etelään. Ulmakkolamen lounaispäästä noin 250m länsilounaaseen, puron tuntumassa. Rajavyöhykkeen rajana toimiva tukkitie on noin 200m lännenpänä.
Kämppä löytyi topokartalta 1971. Löytyy vielä 2000 Salla-Alakurtti kartalta. Ei uudemmilla kartoilla.
Ei ole tietoa kämpän alkuperästä. Ei ole retkikartan listoilla 2019 nähtävyytenä mikä johtunee kohteen olemisesta rajavyöhykkeellä. 1971 kartalla metsätie menee puron toiselta puolelta ja ympäristössä on hakatun metsän merkkejä joten saattaa olla tukkikämppä.

 

7491070

3620470

20.01.2019

067

Ulmakkolammen jänkä

?

Ei tiedossa

Tuntsanpirtiltä noin 10,3km eteläkaakkoon. Ulmakkolamelta noin 650m etelään jängän keskellä olevan pitkän kumpareen itälaidalla.
MML:n karttapaikan kartalta 2008 ja vielä 2019 löytyvä rakennuksen merkintä. Selittävää tekstiä ei näy eikä muissa kartoissa löydy mekintää.

 

7490600

3621060

20.01.2019

068

Takkaselkä

Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Takkaselkätunturin rinteellä. Huipulta n.1,6km etelälounaaseen puron länsirannalla.
Metsähallituksen huoltama hyväkuntoinen varaustupa viidelle hengelle. Sauna saman katon alla. Kämppä oli vuokratupana vuoteen 2003, sen jälkeen varaustupana. Kämppä on vähäisellä käytöllä.

7488040

3615420

20.01.2019

069

Tuntsan Sorsajoki

Kämppä

Poistunut

Tuntsan Sorsajoen koillisrannalla 1,2km Venäjän rajalta luoteeseen ja n.3,4km kaakkoon Takkaselkätunturin huipulta.
1971 topokartalta löytynyt "Kämppä", merkintä myös ulkoilukartoilla vuoteen 2000 asti. Ei näy uudemmilla paperikartoillani. Rakennus on rajavyöhykkeellä. MML:n ilmakuvassa 2019 näkyy rakennuspaikka hyvin. jotain rojua siellä on vieläkin mikä muodostaa varjoja. Käyttötarkoituksesta ei ole tietoa.

 

7487010

3618360

20.01.2019

070

Sorsajoki

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä Sorsajoen etelärannalla Sorsakankaan pohjoislaidalla. Noin 1,6km Venäjän rajalta. Takkaselkätunturin huipulta 3,7km eteläkaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n karttapaikalta 2007.  Näkyy myös tpokartalla 2001. Rajavyöhykkeellä. En ole löytänyt tämän rakennuksen merkintää myöhemmiltä kartoilta. Ei tietoa käyttötarkoituksesta.

 

7486040

3617500

20.01.2019

071

Sorsakangas

Autiotupa

Poistunut

Rajavyöhykkeellä Sorsajoen ja Sorsakankaan etelälaidalla. Noin 1,3km Venäjän rajalta. Takkaselkätunturin huipulta 4,4km eteläkaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyi 1971 topokartalta jossa teksti "Autiotupa". Näkyy myös Savukoski-Tuntsa kartalla 1992. Ei havaintoa uudemmilla kartoilla.
Autiotupa teksti hieman hämmentää. Tarkoittaako sitä ettei ole kenenkää varsinaisesti hallitsema, esim rajalaitoksen, vaan kyseessä on hylätty rakennus. Käytöstä pois jäänyt tukkikämppä tai porokämppä. Rakennuspaikka on rajavyöhykkeellä joten nykymerkityksen mukainen autiotupa ei ole ollut kyseessä.

 

7485270

3617420

20.01.2019

072

Sorsajänkä

Kämppä

Ei tiedossa

2,9km Sorsatunturin huipulta itään rajavyöhykkeellä, puron tuntumassa 100m poroaidan luoteispuolella. Venäjän rajalle 1,3km.
Merkitty autiotuvaksi 1971 topokartassa. Näkyi MML:n  karttapaikalla 2007 ja vielä 2019 poroaidan tuntumassa. Rajavyöhykkeellä.
Autiotupa teksti hieman hämmentää. Tarkoittaako sitä ettei ole kenenkää varsinaisesti hallitsema, esim rajalaitoksen, vaan kyseessä on "hylätty" rakennus. Käytöstä pois jäänyt tukkikämppä tai porokämppä. Rakennuspaikka on rajavyöhykkeellä joten nykymerkityksen mukainen autiotupa ei ole ollut kyseessä. Sijainti poroaidan vieressä viittaisi aitavahtien- eli poromieten kämpäksi.

 

7482620

3615820

20.01.2019

073

Vaarinkehuma

Vuokrakämppä

Ei tiedossa

Sorsatunturin länsipuolella, huipulta n. 2,7km. Lautakotaojan latvahaarukassa.
Paikalla ollut avoin vanha porokämppä on purettu 2003. Vielä on jäljellä vuokrakämppä ja lukittu sauna. Sekä jotain muuta koska MML:n karttapaikalla 2009 näkyy 6 rakennusta.

 

7481770

3610300

20.01.2019

074

Pimiäkuusikko

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä Siuloivan huipulta 1,5km itäkoilliseen puron länsirannalla. Venäjän rajana toimivalle Tenniöjoelle matkaa noin 1km.
3 rakennuksen ryhmä löytyy 2001 topokartasta alkaen. Rakennuksilta johtaa polku vain rajaa seuraavan poroaidan vierellä kulkevalle polulle. Rakennukset on rajavyöhykkeellä. Mahdollisesti rajamiesten Siuloivan partiomaja.

 

7478360

3613270

20.01.2019

075

Siuloivanselkä

Kämppä

Ei tiedossa

Siuloivanselän lounaislaidalla olevan lammen kaakkoispäässä. Rajavyöhykkeellä. Raja ja Tuntsajoki on 1,3km kaakkoon. Naruskajärvi on 11,5km luoteeseen.
Rakennuksen merkintä 1971 topokartalla jossa teksti "Autiotupa". Rakennus löytyy vielää MML:n karttapaikan kartalta 2009 ja 2019 mutta ei enään autiotupana onhan kämppä rajavyöhykkeellä.

 

7473440

3609430

20.01.2019

076

Lautakotaoja

?

Ei tiedossa

Siuloivanselän länsipuolella Lautakotaojan kaakkoisrannalla noin 150m rajavyöhykkeen ulkopuolella. Naruskajärvi on 10,7km luoteeseen.
Entinen rajamiesten hirsinen partiomaja ja sauna. Nykyään vuokrattavissa.
http://www.sallanyhteismetsa.fi/kampat/lautakotaojan_partiomaja (Alla tiivistelmä)
"Lautakotaojan partiomaja sijaitsee Naruskalla rajavyöhykkeen tuntumassa. Kämpässä on pieni tupa ja erillinen sauna. Lautakotaoja virtaa aivan kämpän läheisyydessä. Pyöröhirsirakenteinen. Rakennettu 1960-luvulla. Sauna on remontoitu vuonna 2005. 2 henkilöä. Kamiinalämmitys. Kaasuliesi, kaasuvalot, hetekaivo, ruokailuastioita, keittoastioita, tyynyjä, vilttejä. Kesällä autolla pihalle, talvella 10 km."

 

7473980

3608760

20.01.2019

077

Kenttälammit

Kämppä / Eräkeskus

Hyvässä kunnossa

Noin 11km Naruskan tammelta eteläkaakkoon ja venäjän rajalta noin 5km. Suurehkon Saukkojärven pohjoispuolella olevien kenttälampien lounaisrannalla Kaurahaarankankaan alapuolella.
Kämpän merkintä löyty 1971 topokartalta. Paikalla on Kenttälammen eräkeskus, entinen Naruskan eräkeskus (2009). Siis runsaasti majoitustilaa ja muita rakennuksia. Mikä lienee 1971 topokartassa olleen kämpän käyttötarkoitus ja onko se vielä pystyssä.
Arctic Aihki/Kenttälammen kämppä (2019) (Alla tiivistelmä). http://www.sallanyhteismetsa.fi/kampat/arctic_aihki
"Arctic Aihki tutummalta nimeltään Kenttälammen kämppä soveltuu erinomaisesti ryhmille. Kämpän pihapiirissä on ulkosauna, grillikatos ja kota, jossa on tilaa noin 50 ruokailijalle. Vuodepaikkoja kämpällä on noin 30 hengelle. Kämpällä on useita 2-3 henkilön makuuhuoneita.”

 

7470180

3603370

20.01.2019

079

Sätsijärven laavu

Laavu

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä Satsijärven länsipään pohjoisrannalla. 14,4km Karhutunturin huipulta itäkoilliseen.
"Laavu" teksti ja merkintä MML:n karttapaikalla 2009. Kohde rajavyöhykkeellä joten vain poro- ja rajamiesten käytössä.
MML karttapaikalla jäljellä pieni harmaa neliö 2019.

 

7463350

3605260

20.01.2019

080

Kuusivaaran-
selkä

Kämppä

Poistunut

Tuntsan pirtiltä 9km lounaaseen. Tien laidassa kaakkoispuolella. Kuusivaaranselälle nousevan puron itäpuolella Pirunkirkosta noin 1,1km pohjoiseen.
Kämpän merkintä löytyi 1971 topokartasta. Ei näy  muissa kartoissani. Ilmeisesti Tuntsan nokisavotan aikaisen tukkikämpän (parakin) paikka. Palo oli vuonna 1960 ja savotta jatkui vuoteen 1967.

 

7495550

3611130

20.01.2019

081

Peuralampi

?

Poistunut

Naruskajärveltä 11km pohjoiskoilliseen. Auermavaaran ja Koulumaoivan välillä olevan Peuralammen pohjoisrannalla.
Rakennuksen neliö näkyy 1971 topokartassa, GT-kartassa 1981 ja 1992 Savukoski Tuntsa kartalla. Ei merkintää myöhemmillä kartoilla. Koordinaatit likiarvoja.

 

7491430

3604500

20.01.2019

082

Auermajoki

Kämppä

Ei tiedossa

Naruskajärveltä 9,5km koilliseen. Auermajoen ylittävän sillan koilispuolella tien ja joen välissä.
Kämpän merkintä löytyy 1971 topokartasta. Rakennuksen merkintä vielä MML:n karttapaikalla 2019.
Paikalla on pitkä punainen rakennus. Ilmeisesti alunperin savottakämppä ja nykyään yksityinen.
"Saihoselän kämppä on joidenkin tietojen mukaan siirretty varauskämpäksi Auermajoen sillan korvaan." (HH 2020)

 

7488740

3606590

14.05.2020

083

Tuore Vuonneloselkä

Porokämppä

Poistunut

Naruskajärveltä noin 5,5km koilliseen TuoreVuonneloselän lounaisrinteen alla. 200m Alimmaisesta Vuonelo-ojasta pohjoiseen ja noin 700m Tuntsan tiestä itään.
"Porokämppä" teksti ja Autiotuvan merkintä 1981 GT-kartassa. 1971 topokartassa teksti "Autiotupa". Rakennusta ei näy enään 2019 MML:n karttapaikalla.
Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelma 2012 kohdenumero 149651
”Kohteessa on poltetun kämpän jäännös. Kämppä on pyöröhirsinen ja mitoiltaan 4,8 m x 6,5 m.
Tulkinta: Mahdollisesti kyseessä on vanha porokämppä tai muu autiokämppä, joka ajoittuu 1900-luvun puoliväliin.”

 

7483820

3605140

20.01.2019

084

Naruskajoen Tammi

?

Ei tiedossa

Naruskajärveltä etelään 1km joen itärannalla. Joen ylittävän sillan pohjoispuolella.
Pohjois-Suomen autiomajat vihkonen v.1957 ja vastaava opus v.1970 mainitsevat seuraavaa: "Porttikoski Naruskajoen Porttikosken rannalla n. 1km Naruskajärvestä etelään talvikäyttöinen patopirtti. Hyvässä kunnossa. Takka. Majoitustilaa 8-10 henkilölle. Polttopuuta".
Autiotuvan symboli GT-kartassa 1974. Merkintä viittaa joen itäpuolelle ja sillan pohjoispuolen rakennukseen. Tuo rakennus on olemassa vielä MML:n karttapaikalla 2019. Tuo rakennus ei kuitenkaan ole vanhojen oppaiden autiotupa.
Metsähallituksen UUK-reitin oppaassa 1993 ja retkikartta.fi (2009) kartalla mainitaan tammella olevan grilli- keittokatos joen länsipuolella. Ei mainitaa autiotuvasta tai muusta palvelusta.
http://valmiinakuvaukseen.blogspot.com/2017/09/naruskajoen-tammi.html. Blogissa on kuva vanhasta, tammen vieressä olleesta rakennuksesta. Punamullattu hirsirakennus on aivan padon vieressä sen länsipuolella. Se sopisi vanhojen oppaiden autiotuvaksi. Blogin kuva on ilmeisesti väliltä 1987-1991. Tuo Blogin kuvan rakennus olisi ollut nykyisen keitytokatoksen kohdilla.

 

7479680

3600860

08.03.2019

085

Ministerikota

Taukokota

Poistunut

Naruskajoen mutkan keskellä olevan lammen itärannalla. Joen länsipuolella Suoltioiva tunturin huipulta 3km suoraan itään.
Kodan merkintä ulkoilukartoissani vuodesta 1992 alkaen. Luontoon.fi eikä retkikartta.fi  tunne enää kotaa (2018). Pohjakartalla on kuitenkin nimi. (2018)

7475780

3601180

30.12.2018

086

Pystykoski

Kota

Huollettu

Naruskajoen pohjoisrannalla Pystökosken kohdalla. noin 1,9km Alimmaisen Suolttijoen suulta koilliseen.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kota" MML:n karttapaikalla 2009-2018.

7467960

3595220

20.11.2018

087

Kieppi (Hiukkakoski Suoltijoki)

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Naruskajoen itärannalla Alimmaisen Suolttijoen suun pohjoispuolella sillan kupeessa.
Leimauskämpäksi 1950-luvulla rakennettu hirsirakennus. Tunnetaan nimillä Kieppi, Hiukkakoski ja Suoltijoki. Nykyään oven päällä Kieppi ja samalla nimellä löytyy Sallan yhteismetsän sivuilta. Kyseessä on vuokrakämppä neljälle hengelle. Rakennus oli autiotupana vuoteen 2010 ja silloin tilaa oli 8-hengelle. Varustuksiin kuuluu kaasuliesi ja kamiina, pihalla grillikatos, autolla pääsee kesällä pihapiiriin. Hirsinen pihasauna on rakennettu 2014. (http://www.sallanyhteismetsa.fi/kampat/kieppi). Joen ja sillan toisella puolella olevan nuotiopaikan paikkeilta on löydetty viitteitä Kivikautisesta asutuksesta. (Muinaisjäännösrekisteri 1997)

7466730

3594240

21.01.2019

088

Suolttijoen eräkämppä

kämppä

Käyttökunnossa

Alemman Suolttijoen alajuoksun itärannalla. noin 2km nuorttijoelta. Suolttijoen ylittävän metsätien kohdalla.
Oven päällä lukee "Suolttijoen eräkämppä". Rakennus koostuu vierekkäisistä parakeista joille laitettu yhteinen katto.
Rakennuksen piste 1950 yleiskarttakirjassa (ei selitystä). Tämä alatammen vieressä oleva nykyinen tammikämppä on yksityisomistuksessa. Nykyinen parakkikämppä ei ole 1950-luvulla rakennettu.
Paikalla on siis eri aikoina ollut erilaisia rakennuksia. Rakennus näkyy MML:n karttapaikalla 2019.
Kola Extreme Safaris, sivuilta löytyi kuvia parakkimaisesta rakennuksesta jossa on majoitustiloja sekä rannassa olevasta hirsisaunasta ja maakellarista. (Alla tiivistelmä)
”Suoltijoen rannalla sijaitseva Suoltijoen erämaakämppä on todellinen metsästäjän ja kalastajan paratiisi. Kelkka- ja mönkijäreitti tulee suoran kämpän pihaan. Kämpässä on kolme puolta; 5, 14 ja 18 petipaikan osastot. Kaikilla puolilla on oma keittiö kaasuhelloineen ja kattavine astiastoineen. Maakellari toimii jääkaappina. Kämpän pihalla on laavu nuotiolla istuskeluun. Jokivarressa on iso, nautinnollisen pehmeät löylyt tarjoileva hirsisauna.”

 

7468110

3592830

21.01.2019

089

Suoltijoen pirtti

Tukkikämppä

Huollettu

Alimmaisen Suolttijoen itärannalla 3,7km Naruskajoelta.
www.ymparisto.fi: "Suoltijoen pirtti. Vuonna 1953 rakennettu Suoltijoen pirtti sijaitsee Sallan koillisen varren keskiosissa Naruskajokeen laskevan Alimmaisen Suoltijoen varrella joen ja jyrkkärinteisen vaaran välisellä tasanteella.
Kartanomaiseen kokonaisuuteen kuuluu kookkaan kaksikerroksisen miehistörakennuksen lisäksi puolitoistakerroksinen yhdistetty ruokala – toimihenkilörakennus, kauppa ja varastorakennus sekä hieman erillään sijaitseva ulkokäymälä. Kaikki rakennukset on vuorattu maalaamattomalla peiterimalaudoituksella."

Kohteesta on runsaasti tietoa Metsähallituksen inventoinnissa: http://www.kantapuu.fi/search.php?s_class=1
Metsähallituksen kohdenumero 147218

 

7469480

3591780

21.01.2019

090

Matalavaara

Pirtti

Ei tiedossa

Alimmaisen Suolttijoen koillispuolella Matalavaaran etelälaidalla.
"Pirtti" teksti 1950 yleiskarttakirjassa.  Karttakirjaan piirretyn Alimmaisen Suolttijoen kahden koillisesta laskevan sivupuron väissä. Koordinaatit karkeita likiarvoja koska kohde esiintyy vain 1:400 000 yleiskarttakirjassa.
Suolttijoen pirtti on rakennettu tietojen mukaan 1953 joten tässä karttakirjassa on eri rakennus vaikka muuten voisi asiaa epäillä.

 

7472490

3591460

24.01.2009

091

Suolttijoenpalo

?

Tupaa ei löydy

Suoltijoen mutkassa Kuusi-Kappalevaaran itäpuolella. Kohdassa missä metsätie ylittää Suoltijoen. Joen pohjoispuolella tien länsipuolella.
Rakennuksen merkintä 1968 yleiskarttakirjassa ja 1971 topokartassa. "Ei ainakaan tällä hetkellä rakennusta" (AT 2011)
Oletettavasti Suoltijoenpirtin savotan aikaisia rakennuksia. 1971 topokartassa metsät on ympäristöstä laajalti merkitty hakatuiksi.

 

7475120

3589720

21.01.2019

092

Tarikkajärvi

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Tarikkajärven koillisrannalla noin 250m järven kaakkoiskärjestä.
Metsähallituksen huoltama hirsinen autiotupa 6 hengelle. Kamiina ja kaasuliesi.

7472700

3588010

01.03.2020

095

Siekapirtti

Tukkikämppä / Vuokrakämppä/
?

Ei tiedossa

Nuorttijoen itärannalla Puolitimanvaaralta laskevan puron suusta 100m etelään.
Aikaisemmin uittopirttinä toiminut ja sittemmin Villi Pohjolan vuokrakämppänä ollut rakennus. Viimeiset netistä löytämäni viitteet Siekapierti vuokrakäytöstä on vuodelta 2009. Nykyinen käyttö ei siis ole tiedossa.
Siististi kunnostettu hirsikämppä. Ulkopuolelalla punainen lautaverhous. Pihassa erillinen puulämmitteinen hirsisauna.

 

7455760

3595100

24.01.2019

096

Haltin kota

Taukokota

Ei tiedossa

Naruskajoen länsirannalla Karhutunturin koillispuolella noin 1km Saukko-ojan suusta ylävirtaan.
Haltin kota, Haltinkota, Haltikota. Kodan merkintä Savukoski-Tuntsa ulkoilukartasta 1992 alkaen. Rakennuksen merkintä ja teksti Haltikota näkyy vielä MML.n karttapaikalla 2019. Metsähallituksen retkikartta.fi palvelu ei esittele kotaa joten se ei ilmeisesti ole enään Metsähallituksen huollossa tai hallinnassa. Nykyinen käyttö, omistaja ja kunto ei ole tiedossa.
"Kuukausi yksin erämaassa" facebook sivulla mainitaan yövytyn siellä toukokuussa 2016, joten savolaisittain sanottuna: "saattaa olla avoin, saattaa olla että ei".
Lainaus luontoon.fi sivuilta (2011): "Kota on rakennettu sodan aikaiselle lentokentälle. Kiitoradalta ei löydy yhtään kantoa! Alueen bunkkerikumpu lentokenttineen oli saksalaisten käytössä toisen maailmansodan aikana. Tukikohta toimi eteentyönnettynä erämaan kenttävartiona. Vartiolta oli puhelinlinja lähimpään kylään Salla - Saija -tien varteen. Kylästä myös tulee vanha, osin vielä näkyvissä oleva polku, joka nousee jokivarresta bunkkerikummulle ja päättyy UKK-retkeilyreitille." Kodan eteläpuoliselta alueelta on inventoitu runsaasti kuoppia, korsuja ja kämppiä sodan ajalta.

 

7461820

3596610

24.01.2019

097

Karhutunturi

Tutka-asema ja telelinkki

Käyttökunnossa

Karhutunturin huipulla. Noin 810km Helsingin rautatieasemalta pohjoiskoilliseen.
Karhutunturin huipulla on rakennus ja torni. 2019
"Rakennus on puolustusvoimien tutka-asema jossa myös  soneran tele-linkki "  (JP 08/09)
Maininta Palovartiosta GT-kartalla 1974. Luontoon.fi sivuilla mainittiin myös vielä 20.03.2008. "Tunturin päällä on vanha palovartijan maja. Majalle nousee vanha puhelinlinja, josta on siellä täällä jäljellä merkkejä." Tästä majasta ei ole enää varmaa tietoa.

7458630

3591610

24.01.2019

098

Karhutunturin Kota

Taukokota

Hyvässä kunnossa

Karhutunturin koillislaidalla. Huipulta noin 1,1km itäkoilliseen.
Paikalla on päiväkäyttöön tarkoitettu kota. Metsähallituksen huoltama.

7458990

3592670

20.11.2018

099

Kommitsa

Porokämppä

Poistunut

Naruskasta noin 8,6km luoteeseen. Karhutunturin huipulta n.2,7km luoteeseen Sulahaaran latvoilla Karhutunturin suunnalta tulevan sivupuron itälaidalla.
Autiotuvan merkintä topokartalla 1971 ja vielä MML:n karttapaikalla 2008. Vanha porokämppä oli avoinna kulkijoille. 2003 Autiotuvat kirjassa mainitaan talvikäyttöiseksi ja viidelle hengele sopivaksi porokämpäksi jossa on kamiina. Kämppä on kuitenkin purettu, tiettävästi 2004.

 

7460340

3589530

24.01.2019

107

Maltio kota

Taukokota

Huollettu

Maltiojoen itäpuolella kelkkareitin varrella noin 3,4km Tarpomoivan huipulta pohjoiseen ja joelta 200m itään.
Tässäpä mielenkiintoinen kohde, vai onko kaksi kohdetta.
Retkikartan pohjana olleessa kartassa 2008 esiteltiin "Laavu" kohdassa 7468010 / 3581380.
Samaan kohtaa menee retkikartan opasteet 2019 mutta mainitaan "Kota". Samaisen kartan pohjakartassa "Kota" on kuitenkin piirretty runsaat 300m etelämmäs Maltionjoen varteen 3581320 / 7467710.
Ulkoilukartat välillä 1992-2008 sijoittavat kodan merkinnän tuohon ensimmäiseen paikkaan. Nykyinen pohjakartta ei tuolle paikalle rakennuksia sijoita vain ilmakuvan aukio.
Oma tulkintani on jotta vanha kodan paikka on tuo pohjoisempi mihin ulkoilukartatkin viittaa. Onko siellä ollut laavu vai kota, veikkaan kartan tekstistä huolimatta kotaa. Uudempi paikka olisi se eteläisempi mikä näkyy 2019 pohjakartassakin, ja siellä olisi Taukokota. Tuo paikka on jokivarressa mikä tuntuu järkevämmältä kuin keskellä metsää 200m joesta oleva sijainti. Varmistusta asialle en löytänyt 2019.

 

7467710

3581320

26.01.2019

108

Maltio Kapperinoja

Tukkikämppä

Poistunut

Maltiojokeen idästä laskevan Maltio Kapperinojan pohjoisrannalla 1,5km Maltiojosta itään ja  n. 3,3km Tarpomoivan huipulta pohjoiskoilliseen.
Rakennuksen merkintä löytyy 1971 topokartalta. Näkyy vielä 1992 Savukoski-Tuntsa ja 2000 Salla-Alakurtti ulkoilukartoilla mutta ei enään tuoreemmissa kartoissa.
"Mikä lie kämppä ollut. Paikalla on vain muutamia hiiltyneitä hirsiä." (AT 2011)
2019 Paikkatietoikkinan ilmakuvassa näkyy hyvin rakennuksen paikka polun päässä ja toinen rakennuspohja siitä n.60m lounaaseen. Suoltijoen Savottapirtillä (089) on ollut kaksi Maltion sivukämppää.
Suoltijoen pirtin inventoinnista 2012: http://www.e-julkaisu.fi/metsahallitus/salla_2012/
"Maltion kämppä on siirretty 50-luvulla Takatunturinselkää. 60-luvulla Maltiojoelle tehtiin toinen kaksipäinen sivukämppä."
Takatunturinselkä nousee heti Kapperinojan takana rakennuspaikalta vajaat 3km kaakkoon. Olisiko täällä ollut tuo inventonnissa mainittu savotan sivukämppä. Ilmakuvassakin näkyvä kämpän paikka tukisi kaksipäisen kämpän olemassaoloa.

 

7467700

3582840

26.01.2019

109

Lintuoja

?

Poistunut

Maltiojokeen idästä laskevan Lintuojan pohjoispuolella. Ylimmäiseltä keppervaaralta 1,2km länsilounaaseen vajaa 200m metsäteiden risteyksestä lounaaseen.
"Autiotupa" teksti näkyy 1971 topokartalla. Rakennuksen piste vielä 1992 Savukoski-Tuntsa ja 2000 Salla - Alakurtti kartoilla. Ei näy enään MML:n karttapaikalla 2009. Liittyy todennäköisesti Suoltijoen Savottapirtin (089) toimintaan.

 

7470940

3584640

16.09.2016

111

Matovaara

Varauskammi

Huonossa kunnossa

Maltion luonnonpuiston alueella sen etelälaidalla Matovaaran lounaisrinteellä noin 200m Luoppulainen nimisestä lammesta pohjoiseen.
Varauskammi Luonnonpuiston alueella ???. Rakennuksen merkintä ja "Varauskammi" teksti MML:n karttapaikalla 2009.
"Kammi kyllä löytyy, mutta varsin huonokuntoinen ja tullaan poistamaan kartoilta." (AT 2011)

 

7474120

3578160

24.01.2009

112

Rautakuru / Aartojänkä

Tukkikämppä / Autiotupa

Poistunut

Pyhäjärven eteläpuolella 1,8km järvestä. Routakurunselän luoteisjuurella. 80m Luoppulaisen laskuojasta kaakkoon.
Kotaselän savottakämppä alueen entisen kämpän vanhasta pihasaunasta muokattu 5-6 hengen autiotupa. Huonossa kunnossa, lähes käyttökelvoton jo 2008. MML:n karttapaikan Pohjakarttalla on rakennuksen merkintä 2019 mutta ilmakuvasta ei sitä voihavaita. Retkikartta.fi ei kohdetta esittele joten rakennus on ainakin poistunut käytöstä.

7471450

3577670

26.01.2019

113

Pyhäjärvi kota

Kota

Huonossa kunnossa

Pyhäjärven länsipäässä Maltion luonnonsupuiston eteläpuolella. Puiston rajasta noin 350m
Paikalla on pystylautainen, nelikulmainen kota. Kosteus on jo jättänyt jälkensä. Katto pitää kuitenkin vettä ja tulisija toimii mutta muuten heikossa kunnossa. Puuliiteri tyhjä. (2016)

7474050

3576530

02.02.2019

115

Kostertunturi

Porokämppä

Ei tiedossa

Maltion luonnonpuistossa Kostertunturin pohjoislaidalla puron latvoilla. Noin 4,6km Maltiotunturilla olevasta kunnanrajan mutkasta.
Autiotuvan symboli 1974 GT-kartalla. -81 ja 89 GT-kartoilla myös puhelimen kuva. 1992 savukoski -Tuntsa kartassa lukee "Autiotupa" mutta vastaavassa vuoden 2004 kartassa "Porokämppä".
Maltion luonnonpuiston alueella kulkeminen on kaikkina vuodenaikoina kielletty poislukien tutkimus, poronhoito ja joitakin paikallisten oikeuksia. Kämppä näkyy MML:n karttapaikalla 2019 ja saman ajan ilmakuvassa.

 

7480650

3579260

26.01.2019

116A

Kotaselkä

Rakennusryhmä

Palanut

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen itärannalla Kotaselänpohjoispuolella kohdassa jossa metsätie ylittää Pyhäjoen.
Kotaselän kämppä rakennettiin ensimmäisen kerran 1930-luvun alussa. Pääpirtin eli ruukinpirtin lisäksi paikalla oli talli, sauna, kauppamakasiini ja paja. Sodassa palaneen paikalle rakennettiin 1946 uusi kämppä pihapiireineen. Rakennus oli käytössä vielä 1970-luvun alussa sai sitten rapistua 1980-luvun lopulle jolloin museovirasto alkoi savukosken kunnan kanssa. Vuosina 1989-1991 entistettiin pääpirtti ja sauna. Kämppä toimi retkien ja leirien pitopaikkana aina 27.6.2001 saakka jolloin se paloi. Palolta säästynyt sauna siirrettiin Tarkkalaan Kuisjoen rannalle kesällä 2004. (Lyhennelmä rakennuspaikalla olevasta infotaulusta).

Kohde 116 on laajalla alueella olevien rakennuksien ryhmä Kotaseljän pirtin ympäristössä. Mukana kortistossa esimerkkinä niistä useista savottoista joita näillä seuduilla oli. Kaikkiaan Pyhäjoen kairassa oli kämppiä ainakin 25 eri paikassa. 

 

7469990

3572620

28.01.2019

116B

Kotaselän Porokämppä

Porokämppä

Käyttökunnossa

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen latvoilla oleva poroerotuspaikan koillislaidalla.
Entinen Rautakurun kämppä (112). Isohko hirsitupa on siirretty 2012 Kotaselälle erotuspaikan laidalle porokämpäksi.
Avoimmuudesta ei ole tietoa (2019).

7469570

3573830

26.01.2019

116C

Aartojänkä

Tukkikämppä

Poistunut

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen latvoilla olevalta poroerotuspaikalta koilliseen Aartojängän länsipäässä harjun ja joen välissä.
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
Matrokanharju 2 kämppä jäännös MH-tunnus: 137808
"Kohteen kuvaus: Kohde koostuu seitsemästä rakennus- ja rakennejäännöksestä. Alueen lähiympäristössä on jonkin verran kämpän aikaista romua ja jätettä.
Tulkinta: Metsätyö- ja uittokämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle. Rakennusjäännös 1 on kämpän päärakennus, jäännös 4 kämpän sauna ja jäännös 5 kämpän talli."

 

7470490

3574670

27.01.2019

116D

Kaunisvaara

Tukkikämppä

Poistunut

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen latvoilla Kotaseljän palaneen pirtin kohdalta pohjoiseen n. 2,8km. Kaunisvaaran lounaislaidalla, Kaitalamminharjulta n.600m itään. Korkeuskiintopisteen 268.1 kohdilla.
Rakennuksen merkintä kartalla 1971. 2004 kartalla sekä polku, että rakennus. MML:n karttapaikka (2011) ei tunne edes polkua.
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
"Haarainharjut 3 kämppä jäännös MH-tunnus: 137892
Kohteen kuvaus: Kohde koostuu kahdesta rakennusjäännöksestä. On mahdollista, että paikalla on alun perin ollut Tulkinta: Metsätyökämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle."

 

7472690

3573190

27.01.2019

116E

Haarainharjut

Tukkikämppä

Poistunut

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen latvoilla Kotaseljän palaneen pirtin kohdalta pohjoiseen n. 1,6km. Joen itärannalla.
Rakennuksen merkintä kartoilla 1971, 1974 ja 2004 ilman tieyhteyttä. MML:n karttapaikka (2011) ei rakennusta mutta ilmakuvassa 2010 piha-aukio jokivarressa.
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
"Kohteen kuvaus: Kohde koostuu kolmesta rakennusjäännöksestä. Lähiympäristössä on jonkin verran kämpän aikaista romua ja jätettä.
Tulkinta: Metsätyökämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 60 -luvulle. Jäännös 1 on kämpän päärakennus, jäännös 2 kämpän sauna ja jäännös 3 kämpän talli."

 

7471600

3572570

27.01.2019

116F

Kuusikko-Kaitavaara

Tukkikämppä

Poistunut

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen latvoilla Kotaseljän palaneen pirtin kohdalta noin 900m länsilounaaseen joen pohjoisrannan niemen tyvellä.
Rakennuksen merkintä kartalla topokartalla 1971 ja vielä 2004 ulkoilukartalla. MML:n karttapaikka (2011) ei enää rakennusta tunne.
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
"Kuusikko-Kaitavaara kämppä jäännös MH-tunnus: 137637
Kohteen kuvaus: Kohde koostuu neljästä rakennus- ja rakennejäännöksestä. Lähiympäristössä on jonkin verran kämpän aikaista romua ja jätettä.
Tulkinta: Metsätyökämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle. Jäännös 1 on kämpän sauna, jäännös 2 kämpän päärakennus ja jäännös 4 kämpän talli."

 

7469700

3571800

28.01.2019

116G

Kuusikko-oja

Tukkikämppä

Siirretty toisaalle

Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen latvoilla Kotaseljän palaneen pirtin kohdalta noin 3,2km länsiluoteeseen Kuusikko-ojalta 200m länteen jängän reunassa.
Rakennuksen merkintä kartalla 1971 topokartalla.
Entistä Keminkylää. Savukosken kulttuuriympäristöohjelma:
”Kuusikko-ojan kämppä rakennettiin alun perin vuonna 1948 Kemi-yhtiön hakkuumiesten kämpäksi. Savotoiden päättymisen jälkeen kämppä oli tyhjillään kunnes se siirrettiin Samperin savotan yhteyteen Museoviraston, Savukosken kunnan ja työvoimatoimiston toimesta vuonna 1991.”
Koordinaatit kämpän alkuperäiselle paikalle.
Alkuperäisellä paikalla on havaittavissa vain saunan jäänteet.

7471400

3569790

28.01.2019
116H Kaitalammin-männikkö Tukkikämppä Poistunut Kuoskun kylältä 18km koilliseen. Kuusikko-Kaitavaaran huipulta 1,1km koilliseen puron länsirannalla.
Rakennuksen merkintä kartoilla 1971. Ei havaintoa muilla kartoillani
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
"Kaitalamminmännikkö kämppä jäännös MH-tunnus: 139649
Kohteen kuvaus: Kohde koostuu viidestä rakennus- ja rakennejäännöksestä.
Tulkinta: Metsätyökämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle. Jäännös 1 on kämpän käymälä, jäännös 2 kämpän päärakennus, jäännös 4 kämpän talli ja jäännös 5 kämpän sauna."


7473900
3571640

28.01.2019
116I Junkioja Tukkikämppä Poistunut Maltion luonnospuiston eteläpuolella. Pyhäjoen itäpuolella ja Kotaseljän eteläpuolella Junkinojan länsipuolella.
Rakennuksen merkintä kartoilla 1971. Ei havaintoa muilla kartoillani
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
”Kotaselkä 2 kämppä jäännös MH-tunnus: 137900
Kohteen kuvaus: Kohde koostuu kolmesta rakennus- ja rakennejäännöksestä.
Tulkinta: Metsätyökämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle. Jäännös 1 on kämpän päärakennus ja jäännös 3 kämpän sauna. Kämpän tallia ei inventoinnin aikana pystytty paikallistamaan.”


7467330
3573140

27.01.2019
116J Rova-Kattomaa Tukkikämppä Poistunut 10km Kuoskun kylältä koilliseen. Pyhäjoen länsirannalla Lavaselän ja Rova-Kattomaan välillä
Rakennuksen merkintä kartoilla 1971. Ei havaintoa muilla kartoillani
Metsähallitus. Savukoski kaakkoisosa kulttuuriperintöinventointi 2011: (Alla lyhennelmä)
"Rova-Kattomaa 3 kämppä jäännös MH-tunnus: 139761
Kohteen kuvaus: Kohde koostuu seitsemästä rakennus- ja rakennejäännöksestä.
Tulkinta: Metsätyö- ja uittokämpän raunio, joka todennäköisesti ajoittuu 1950 - 1960 -luvulle. Jäännös 1 on kämpän sauna, jäännös 5 kämpän talli, jäännös 6 kämpän päärakennus ja jäännös 7 kämpän käymälä."


7465700
3570260

28.01.2019

117

Alatammen savottakämppä

Tukkikämppä

Hyvässä kunnossa

Pyhäjoen länsirannalla 11,2km Kuoskun kylältä koilliseen. Palo-Kattomaan ja Rova-Kattomaan välissä.
2019 MML:n karttapaikalla 1 isompi rakennus ja 4 pienempää, teksti Vuokrakämppä.
Autiotuvat on-line: "08/17: Toisen käden tieto: Koko kämppäkartanokokonaisuus on myyty yksityiselle, Tammivahdin kämppäkään ei ole enää autiotupa."

7468110

3569680

28.01.2019

119

Maaselkä

Porokämppä

Poistunut

Maltion luonnonpuiston lounaislaidalla noin 100m puiston ulkopuolella ja hieman vajaa 800m Linjavaaran huipulta kaakkoon.
Topokartalla 1971 rakennuksen merkintä ja teksti "Autiotupa". Teksti "Porokämppä" löytyy GT-kartalta 1981. Rakennuksen merkintä näkyy vielä 2009 MML:n karttapaikalla. 2016 Karttapaikka  ei enää tunne kohdetta. Nimi "Maaselkä" näkyy 1989 GT-kartalla.

 

7479460

3564480


123

Sarasaari

Porokämppä

Ei tiedossa

Naruskajoen ja Tuntsalle menevän tien itäpuolella Alimmaisen Suolttijoen tiehaarasta n.700m tietä pohjoiseen ja siitä itään poroerotuspaikalle.
Maininta autiotuvasta Tunturivaeltajan oppaassa vuodelta 1985. Oppaan mukaan paliskunnan hyväkuntoinen ja talvikäyttöinen hirsimaja 10-12 henkilölle. Topokartassa 1971 on kaksi rakennusta erotuspaikalla ja yksi jängän pohjoispuolella. Autiotupateksti on erotuspaikan kohdalla.
MML:n karttapaikalla (2019) on tuolla kohtaa erotusaita jonka laidalla on yksi rakennus. Ei ihan samalla kohdin kuin 1971 kartassa joten lienee uudempi ja vanhat poistuneet. Eipä taida nykyään poroerotuspaikkojen tuvat olla avoimia. Sinne pohjoisemmalle rakennukselle (rakennusryhmälle) johtavan tien pällä on kartassa ruksi eli se on suljettu, ilmeisesti poromiesten tukikohta.

 

7464730

3596440

28.01.2019

125

Hörskylä

Yksityiskämppä

Käyttökunnossa

Kappervaarojen pohjoispuolella. Maltiojokeen idästä laskevan puron länsipuolella, jängän laidalla. Noin 2.2km Tarikkajärvestä länsiluoteeseen.
Kahden rakennuksen merkinnät MML:n karttapaikalla 2009 ja 2019. Kohde sijaitsee yksityisen jänkätontin laidalla. Lukittu.

 

 


28.01.2019

126

Viheltämäaapa

Tukkikämppä

Raunio

Noin 3,5km Tulppiosta kaakkoon Saijanojan koillisrannalla.
Netistä löytyneen matkakertomuksen mukaan n. 3km ennen Tulppiota tultaessa UKK-reittiä, olisi ensin yksi isompi raunio ja noin 1km tästä suosaarekkeessa useamman rakennuksen jäänteitä.

7519620

3596200

31.01.2019

127

Sorsan kota

Kota

Huollettu

Sorsatunturin luoteispuolella huipulta n. 1,3km luoteeseen. Sorsavuotsossa UKK-reitin varrella.
Kota on seinänvieruspenkeillä varustettu taukopaikka jossa keskellä tulisija. Kota on ollut olemassa jo vuonna 2002.

7483140

3612110

20.11.2018

128

Hihnakotajänkä

Aitta / lato

Ei tiedossa

Naruskajoen tammelta n. 15,2 ja 16,2 km pohjoiseen. Torolehdon länsipuolella olevilla jängillä tieltä noin 600m länteen.
Kaksi rakennusmerkintää Hihnakotajängällä oletettavasti heinälatoja. Naruskajoen tammelta n. 15,2 ja 16,2 km pohjoiseen. Toinen lato koordinaateissa 7494620 3597980. Merkinnät löytyi MML:n karttapaikalta 2009 ja näkyvät vielä 2019.

 

7495540

3597750

28.01.2019

129

Toresvaara

?

Ei tiedossa

7,3km Sorsatunturilta lounaaseen, Toresvaaran huipulta 2,5km etelään metsätien pohjoispuolella. n.50m tiestä.
Rakennuksen merkintä Topokartalla 2001 ja MML:n karttapaikalla 2009. Ei näy myöhemmissä kartoissa.

 

7476790

3608080

16.02.2010

130

Rakitsaisenoja

?

Ei tiedossa

830m valtakunnan rajasta länteen Rakitsaisenojan etelärannalla. 7,8km Tuntan majoilta itäkoilliseen.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n karttapaikalta 2009. MML:n ilmakuvassa 2011 näkyy tällä kohtaa vaalea läikkä mutta ei havaittavaa varjoa jonka rakennus muodostaisi.

 

7503700

3625730

16.02.2010

131

Sankariaapa

?

Ei tiedossa

360m valtakunnan rajasta länteen Sankariaavan pohjoispuolella. 7,5km Tuntan majoilta itään.
Kahden rakennuksen merkinnät rajaa seuraavan polun laidalla. 2002 topokartta ja 2010 - 2019 MML:n karttapaikka. Hieman rakennuksista länteen näkyy vaalea neliö, helikopterin laskeutumisalusta? Ilmeisesti siis rajamiesten tupa.

 

7502100

3625930

28.01.2019

132

Pieni-Rakitsainen

Tähystyskoppi

Ei tiedossa

Pienen-Rakitsaisen huipun kaakkoislaidalla. Rajavyöhykkellä. Noin 1,9km rajalta länteen. 7,6km tuntsan majoilta koilliseen.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2009 ja 2019. Sijainnista voisi päätellä olevan rajalaitoksen tähystysmaja.

 

7505190

3624880

28.01.2019

133

Rovakkomaa

?

Ei tiedossa

Pienen-Rakitsaisen huipun lounaispuolella noin 1,7km. Rakitsaisenojan etelärannalla . Rajavyöhykkellä vain 50m rajavyöhykkeen rajaa seuraavalta tieltä.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2013.  2019 MML:n karttapaikalla näkyy kolme rakennuksen neliötä, kaikki hieman rajavyöhykkeen puolella.

 

7503920

3623780

28.01.2019

134

Käärmelammit

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Naruskasta noin 7km koilliseen juuri rajavyöhykkeen puolella. Käärmelamin kohdalla olevan harjun päällä. 1,5km venäjänrajalta luoteeseen. 40m rajavyöhykkeen puolella.
Kaksi rakennuksen merkintää löytyi MML:n karttapaikalta 2013, näkyy vielä 2019.  Rajavartioston partiomaja?

 

7455560

3600210

28.01.2019

135

Kauralampi

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Saukkojärven eteläpuolella olevan Kauralammen eteläpuolen kumpareella Kauralamminharjun koillispuolella. Rannasta noin 40m. Naruskasta 17,5km koilliseen.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n karttapaikalra 2013. Rajavyöhykettä on tällä kohdin kavennettu siten, että kohde ei ole rajavyöhykkeen puolella. Yksityinen kesämökki. Alueella on Sallan yhteismetsän rantakaava joten muitakin mökkejä on tulossa Saukkojärven eteläpään, Kauralammen ja Saukko-ojan tuntumaan.

 

7466540

3605240

28.01.2019

136

Kalastajan torppa

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Saukkojärven lounaispuolella olevan Haltiajärven eteläpuolella olevan pienemmän lammen länsirannalla. Naruskasta 17,5km koilliseen.
Paikalla on Sallan yhteismetsän "Kalastajan Torppa"  piharakennuksineen. Pyöröhirsi, kämppä on rakennettu 1990-luvulla. 5 henkilöä. Kaasuliesi, ruokailuastioita, keittoastioita, tyynyjä, vilttejä. Kamiinalämmitys. Erillinen saunarakennus pihapiirissä. Laavu pihapiirissä. Vuokrattavana. (01/2019)
https://www.eraverkko.fi/kauppa/vuokramokit/kalastajan-torppa

 

7466860

3603760

28.01.2019
138 Sotatunturin kota Kota Huollettu Maaimmaisen- ja Rannimmaisen Sotatunturin välistä koilliseen laskevan puron itärannalla noin 1,5km ennen puron yhtymistä Sotajokeen.
Kohde ei näy vielä 2004 ulkoilukartassa. Mutta merkintä näkyy 2008 Salla-Savukoski ulkoilukartassa sekä Metsähallituksen retkikartta.fi palvelussa 2019. Paikalla retkikartan mukaan kota ja wc. Oletettavasti siis metsähallituksen huollossa koska se esiintyy karttapalvelussa.

7515390 3584430

28.01.2019
139 Nuutamoharju Porokämppä Huonossa kunnossa Leukuhamaravaaran lounaispuolella jängän laidalla. noin 1,4km maantiestä kaakkoon Vahtikosken kohdilta.
Ilmeinen porokämpän paikka. Löytyy Kantapuun kuvaluettelosta V15007:4520 ja V15007:4521. Metsähallituksen kohdenumerot 139170 ja 139171
Paikalla kahden rakennuksen kohde joista toinen oli vielä pystyssä inventoinnin aikana 2011 ja näkyy  2019 MML:n karttapaikalla. Pystyssä on lautarakenteinen vaja jossa huovitettu harjakatto. Poistunut rakennus on ollut tukevampaa tekoa. Siitä oli jäljellä alin, järeä hirsikerta.
MML.n karttapaikalla 2016 näkyy lähempänä tietä ja erotuspaikkaa 7 rakennusta. Ne ovat 700-1600m pohjoisempana.

7499550 3567660

28.01.2019
140 Routsukainen Kota Huollettu Routsukaisen huipulla. Noin 6,5km Martin kylältä etelään.
Kodan merkintä näkyy Savukoski-Tuntsa ulkoilukartalla 1992 ja vielä MML:n karttapaikalla ja Metsähallituksen retkikartta.fi palvelussa 2019. Paikalla Retkikartan mukaan kota ja wc. Oletettavasti siis metsähallituksen huollossa koska se esiintyy karttapalvelussa.

7481330 3560060

28.01.2019
142 Pahasrova Porokämppä Huollettu Tulppiosta koilliseen johtavan metsätien vieressä Pahasrovan selän kohdalla olevalla poroerotuspaikalla.
Autiotuvat on-line mukaan kämppä siirretty tälle paikalle Soklinojan varrelta 1,5km kaakkoon vuonna 2012. Katso Rouoiva 003.
Kämppä on ollut alussa avoin mutta nyttemmin lukittu.
Vuoden 1971 topokartassa on merkitty rakennus ja teksti "autiotupa" nykyisen tien itäpuolelle jängän laitaan 7533960 / 3600000.
Vuosien 1971-2012 välillä ei kartoissani näy rakennusta erotuspaikan kohdalla mutta rajamiesten Marjarovan eli Soklinaavan (002)  kämppä näkyy.

7533790 3599860

14.01.2019
143 Ainijärvi Rakennusryhmä Ei tiedossa Tulpion kylätä n. 10km itään. Ainijärven etelärannalla.
Entinen rajavartioasema joka lakkautettiin 2010. Useita rakennuksia.
Vartio rakennettiin Ainijärven rannalle vuosina 1957-58 ja se valmistui vuonna 1958, jolloin Reutuvaaran vartio lakkautettiin..
Ainijärven vartio on lakkautettu Vuonna 2010. (http://rajamieskiltatre.nettisivu.org)
Rajavartioaseman historiasta tarkemmin mm julkaisusta "Taito Uutela: Rajavartiointia Koillis-kairassa vuodesta 1918 2000-luvulle : Sallan rajavartioalueen historiikki"

7521540 3603790

05.01.2019
144 Ylä-Nuortti ? Ei tiedossa Ainijärven rajavartioasemalta 3,8km luoteeseen. Ylä-Nuorttijoen etelärannalla karttaan merkityn tulipaikan ja tien vieressä.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2019. Retkikartta mainitsee tulentekopaikan ja kuivakäymälän 2019.

7523010 3600190

05.01.2019
145 Hotikaisenmukka Laavu Ei tiedossa Tulppiosta 5,5km pohjoisluoteeseen Tulppiojoen pohjoisrannalla Sotajoen suun kohdalla Hotikaisenmaan niemellä.
Laavun merkinnän löysin 2019 retkikartalta jossa se esitellään. Paikala myös liiteri ja käymälä. Merkity Laavu.org palveluun 2013.

7523200 3590460

06.01.2019
146 Kärekelehto laavu Laavu Ei tiedossa Tulppiosta 8km pohjoisluoteeseen Nuorttijoen länsirannalla.
Laavun merkinnän löysin 2019 retkikartalta jossa se esitellään. Paikala myös liiteri ja käymälä. Merkity Laavu.org palveluun 2013.

7529290 3590730

06.01.2019
147 Vitta-apajanlehto Laavu Ei tiedossa Tulppiosta 9km pohjoisluoteeseen Nuorttijoen itärannalla.
Laavun merkinnän löysin 2019 retkikartalta jossa se esitellään. Paikala myös liiteri-käymälä. Merkity Laavu.org palveluun 2013.
Seuraava Nuorttijoen varrella oleva laavu "Haukijärvenoja" on jo UKK-puiston puolella eli Koilliskairan luettelossa 170.

7530570 3590960

06.01.2019
148 Kosterjoki Tukkikämppä Raunio Martin kylältä noin 21km itään. Koukkutunturin ja Pöytösvaaran välissä joen itärannalla tukkitien vieressä.
Pöytösvaaran kämpältä 2,7km luoteeseen, kohdassa jossa metsätie tulee Kosterijoen yli, on joen itäpuolella ollut Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelman ( http://www.kantapuu.fi) mukaan neljän rakennuksen kämppäryhmä. Metsähallituksen kohdenumero 138243, 138244, 138245 ja 138246. Kohteista näkyvillä jokirannan aukion laidoilla vain perustuksia ja jokunen laho hirsi. Kohde on inventoinnissa Pöytösvaara nimellä. Kohde ei näy kartoillani.

7487580 3580620

13.01.2019
149 Liesijoen kämppä Kämppä Hyvässä kunnossa Martin kylältä 27km itään. Liessijokeen laskevan Jauritsiojan itäpuolella metsätien laidassa.
Liesijoen yhteismetsän sivuilta: http://www.liesijoenyhteismetsa.fi/kamppa (2019)
”Yhteismetsällä on uusi vuonna 2015 valmistunut hirsirakenteinen kämppä jossa on kaksi kolmen hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone, tupakeittiö ja saunaosasto. Vesi tulee sisälle pihalla olevasta kaivosta ja kämpässä on viemäriverkosto.  Sähkövirta kämpälle tulee ulkona olevasta agrekaatista. Kämppää voi vuokrata myös ulkopuoliset marjastus tai kalastusreissun tukikohdaksi, kämpän vuokrausta voi tiedustella Sallan mhy:n toimistolta." Vanha kämppä (036) on purettu.

7486960 3586020

13.01.2019
150 Törmäoja Rajamiesten tupa Ei tiedossa Nuorttijoelta noin 11,5km eteläkaakkoon. Rajavyöhykkeellä Törmäojan pohjoisrannalla.
Katkelma rajamieskillan nettisivujen rajatarinoista: "Viimein saavuttiin Törmäojalle, joka ylitettiin ja alettiin lähestyä partiomajaa. Vasemmalla oli polunvarressa vanha laavu rakennelma, kun tultiin pieneen aukkoon, jossa oli partiomaja ojan varressa (syksy 1966)."
Kämppä ei näy millään kartallani. Koordinaatit Törmäojalle.

7534370 3608000

14.01.2019
151 Reutuvaara Rakennusryhmä Raunio Lattunasta 3km itään Reutuvaaran pohjoislaidalla, Sotahaaran etelärannalla noin 550m Vuohtujoesta.
Ainijärven rajavario valmistui 1958. Sitä ennen se toimi Reutuvaarassa.
http://www.kantapuu.fi . Metshallituksen kulttuuriperintöinventointi 2012. Tulkinta:
"Alueella havaittiin kolmen rakennuksen pohjat sekä kellarin ja tunkion jäännökset. Paikalle on myös pystytetty muistomerkki Lapin Rajamiesten kilta r.y:n toimesta. Kyseessä on Lapin rajavartion Sotataipaleen (Reutuvaaran) rajavartioasemasta, joka on toiminut paikalla vuosina 1940-1941 ja 1949-1958. Rakennus 1 on ollut vartion päärakennus, joka on myöhemmin siirretty Lattunaan, jossa se on toiminut Metsähallituksen vuokrakämppänä nimella Hugon kämppä."
Näiden rakennusten eteäpuolella 300-500m päässä on ampumaradan jäänteeitä, penkkoja sekä hirsivarustuksia.

7592900 3476200

17.01.2019
152 Paksumaa Tukkikämppä Raunio Lattunasta 4,2km eteläkaakkoon Paksumaanvaaran pohjoispuolella pienen lammen etelärannalla.
Kämpän jäänteet. Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoin kohdenumero 145399. http://www.kantapuu.fi
"Paikalla on nelihuoneinen kämppä, jonka koko on 14x14 metriä. Kämpässä ei ole näkyvää lämmityslaitetta. Lisäksi kämppä on melko huonokuntoinen. Kyseessä on todennäköisesti 1900-luvun ensimmäiselle puoliskolle ajoittuvasta savottakämpästä."

7511400 3576710

17.01.2019
153 Paksumaanvaara Tukkikämppä Raunio Lattunasta 4,4km eteläkaakkoon Paksumaanvaaran koilispuolella lammen rannalla 640m suoraan itään jängän laidalla.
Kämpän jäänteet. Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoin kohdenumero 145398. http://www.kantapuu.fi
"Paikalla on ison, nelihuoneisen kämpän jäänteet, josta on näkyvissä 2-3 hirsikertaa. Kämppä on kooltaan 14x15 metriä ja se on rakennuttu pyöröhirsistä. Tulkinta: Kyseessä on savottakämpän jäänteet. Rakenteiden perusteella kämppä ajoittunee 1900-luvun ensimmäiselle puoliskolle."

7511440 3577380

17.01.2019
154 Junsulppu Rakennusryhmä Raunio Ruuvaojalta 4,7km itään, Junsulppun koillispuolella Paksumaanojan etelärannalla.
Savottakämpän ja piharakennusten jäänteet.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoin kohdenumero 145409. http://www.kantapuu.fi (Alla tiivistelmä)
"Paikalla havaittiin kaikkiaan kuuden eri rakennuksen jäänteet.
Tulkinta: Kyseessä on todennäköisimmin savottakämpän ja siihen kuuluvien ulkorakennusten jäännökset. Rakennukset ajoittuvat mitä ilmeisimmin 1950-1980 -luvuille. Myöhemmin käytöstä pois jäädessä, ne on purettu tarpeettomina."

7509300 3577400

17.01.2019
155 Junsulpunpalo Rakennusryhmä Raunio Ruuvaojalta 2,3km itäkaakkoon, Ruuvaojan pohjoisrannalla etelään suuntaavan metsätien haaran itäpuolella 50-100m tiestä.
Savottakämpän ja piharakennusten jäänteet.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoin kohdenumero 145380. http://www.kantapuu.fi (Alla tiivistelmä)
"Paikalta havaittiin kahden rakennuksen jäänteet 60 metrin päässä toisistaan. Tulkinta: Kyseessä on melko nuorien savottakämppien jäänteet. Mahdollisesti kämpät ovat olleet ns. parakkikämppiä, jotka on purettu myöhemmin pois.”

7508250 3575030

17.01.2019
156 Ruuvalampi Rakennusryhmä Raunio Ruuvaojalta 4km eteläkaakkoon, Ahmavaaran itäpuolella olevasta lammesta n.250m etelään ojan länsipuolella.
Savottakämpän ja piharakennusten jäänteet.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoin kohdenumero 145372. http://www.kantapuu.fi (Alla tiivistelmä)
"”Paikalla havaittiin kaksi rakennuksenpohjaa sekä runsaasti erilaista metallijätettä. Tulkinta: Säilyneiden rakenteiden ja romun perusteella kyseessä lienee nuoremman savottakämpän, ns. parakkikämpän jäänteet.”

7505350 3574700

17.01.2019
157 Keskimmäinen Papuhaara Rakennusryhmä Ei tiedossa Rajavyöhykkeellä Keskimmäisen Papuhaara itärannalla 400m rajasta. 7,7km Puitsitunturin rajanmutkasta luoteeseen.
Kolmen rakennuksen merkinnät jokivarressa rajaa seurailevan tien tuntumassa MML:n karttapaikalla 2019. Ei näy missään paperikartassani 2008 mennessä. Siis uudehkoja rakennuksia.

7517500 3622000

18.01.2019
158 Kujaselkä Kämppä Poistunut 5,4km Tuntsan pirtiltä koilliseen. Kujaselän pohjoispuolella Rakitsaisenojan varressa 4,5km valtakunnan rajalta.
"Kämppä" merkintä 1971 topokartalla. Metsätien ura tulee perille jo 1971 kartassa. Kämpän ympäristö on tuossa kartassa  merkitty laajalti hakatuksi. Joten tämä lienee tukkikämppä. Uudemmissa kartoissa ei rakennuksen merkintää.
”Heinäkuussa 1969 paikalla oli rakennus, mutta se oli hevostalli. Vieressä oli jäljistä päätellen ollut myös varsinainen kämppä, mutta se oli purettu/siirretty. Kyseessä lienee Tuntsan nokisavotan aikainen tukkikämppä."
(HH 2023)
Tuntsan metsäpalo roihusi kesäkuun 1960 lopulta alkaen. Nokisavotassa kerättiin paloalueelta puuta vuoteen 1967 asti.

7505030 3622170

06.03.2023
159 Peuratunturi Porokämppä Palanut Peuratunturin luoteispuolella, Tuntsan pirtiltä noin 7,5km pohjoiseen. Peurahaaran itärannalla. n. 100m tiestä.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi www.kantapuu.fi
"Metsähallituksen kohdenumero 149904 Kohteessa on 50 m x 30 m kokoinen rannansuuntainen heinikkoinen aukio. Mitään rakennusten jäännöksiä ei havaittu. Tulkinta: Kohteessa on viimeistään 1970-luvun alkuun ajoittuvan kämpän jäännös, joka on purettu tai siirretty pois.”
Kämpästä mainitaan Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnnissa 2012 Kattilaselän porokämpän kohdalla: "ELY-keskuksen inventoinnin tietojen mukaan porokämppä on rakennettu v. 1954-1955. Se on siirretty v. 1980 Peurahaaraan, jossa se paloi v. 2000."  Katso Kattilaselkä 062B
1971 topokartalla näkyy rakennusryhmä. Mitä siis on siirretty 1980 Kattilaselästä jos 1971 topokartalla näkyy rakennuksia?

7508350 3617700

19.01.2019
160 Peuraselkä Tukkikämppä Poistunut Tuntsan tien laidalla noin 1,3km koilliseen kohdasta jossa tie ylittää Auermajoen.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi 2012 www.kantapuu.fi
"Peuraselkä 1 kämppä jäännös. Metsähallituksen kohdenumero 149789 Kohteessa on kämpän ja tallin jäännökset. ELY-keskuksen inventoinnin mukaan kämpän on rakennuttanut Eino Raatikka työmaa-asunnoksi v. 1935-1936. Metsätyökämppä on ollut käytössä vielä sotien jälkeenkin, mm. Asseri Turpeinen on asunut siinä 1950-luvulla. Kämppä ja talli on purettu, ja niistä erottuu maastossa pohjat.”

7489620 3607170

19.01.2019
161 Vesioja Laavu Raunio Nuorttijoelta n.11k rajaa seutraten etelään. Rajavyöhykkeellä.Törmäojaan laskevan Vesiojan koillispuolella 200-300m törmäojalta. Rajalta 300m
Kolmen parilaavun jäänteet rajavyöhykkeellä. Keskenään samanlaisia. noin 50m toisistaan. Jäljellä kasa lahoa puutavaraa.
http://www.kantapuu.fi/search.php
"Metsähallituksen kohdenumerot 147308, 147309 ja 147310
Paikalla havaittu rakennelmat, joka muodostuu kahdesta, toisiaan vastapäätä olevasta laavusta. Rakenteiden jäännöksistä ei käy selville onko laavujen sivustat olleet umpinaiset vai avonaiset. Laavujen koko on 2x5,5 ja näiden välissä on noin metri tilaa tulipaikalle. Rakenteet voivat liittyä joko rajavartioiden toimintaan tai sitten poronhoitoon."

7534500 3607830

31.01.2019
162 Suurkovanselkä Kämppä Raunio Ainijärvelle menevän tien ja Ylä-Nuortin välillä, yhtä kaukana kummastakin, noin 3km Ainijärven rakennuksilta länteen.
Rakennuksen merkintää ei näy kartoillani.
Metsähallituksen inventointi kohdenumero 146746
"Paikalla on kämpän raunio, jonka koko on 3,6x3,8 metriä. Kämppä on tehty parkkaamattomista pyöröhirsistä, jotka on katkaistu moottorisahalla. Seinät ovat lähes pystyssä, mutta katto on romahtanut kämpän sisälle.
Tulkinta: Kyseessä on ilmeisesti 1950-lukua nuorempi kämpän jäännös."

7521920 3600640

31.01.2019
163 Tohromaselkä Tukkikämppä Raunio Tulpiosta 5km etelään, Tulpiojoesta 1km itään Tohormaselän luoteispuolella puron latvalla.
Tukkikämpän raunio löytyy metsähallituksen inventoinnista. Ei näy kartoillani.
"Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi 2012 kohdenumero 147312
Paikalla on yksiosaisen kämpän raunio, jonka koko on 6x6 metriä. Kämpästä on säilynyt vain parin alinta hirsikertaa. Tulkinta: Kohteessa on savottakämpän jäänteet."

7516900 3593960

31.01.2019
164 Iskemävaara Muu rakennelma Huonossa kunnossa Lattunasra 12km itään. Maaimmaisen sotatunturin koillispuolella. Metsätien ja jängän välillä 180m tiestä itään.
Pressukämppä, lähes teltta. Sahatavarasta kyhätty kojun runko jossa pari penkkiä ja pöytä.  Inventointi 2012. Ei näy kartoissa.
”Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi kohdenumero 145352. Paikalla on ison siirtolohkareen viereen rakennettu tilapäinen asumus. Rakennusmateriaalina on käytetty jonkinlaista pressua tms. Rakennuksen koko on 2,5x4,5 metriä. Rakennuksen sisällä on laverit, pöytä, penkki ja erilaisia ruuantekovälineitä. Pöydällä olevan siirappipurkin parasta ennen päiväys on 1994. Rakennus on jo selvästi homeessa.
Tulkinta: Rakennusta on käytetty metsätyökämppänä, minkä jälkeen muunlaisena suojana. Paikkaa on käytetty vielä ainakin 1990-luvun alussa.”

7514620 3586740

31.01.2019
165 Piippuselkä Tukkikämppä Raunio 12,5 km Ruuvaojalta itään. Kaksi rakennuspaikkaa Maaimmaisen Sotatunturin eteläpuolella, Piippuselkien pohjoispuolella. Ei näy kartoissa.
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi Piippuselkä 1 ja Piippuselkä 2 (Alla tiivistelmä)
"Kohdenumerot 145593 ja 145596
1. Paikalla sijaitsee kooltaan 7,5x31 metrin kokoinen kämppä, jossa on neljä huonetta.
Tulkinta: Kohteessa on savottakämpän jäännös. 7509040 3585636
2. Paikalla sijaitsee kahden rakennuksen jäänteet.
Rakennus 1: Kämpän koko on 7,5x14 metriä ja lisäosan koko 4x7,5 metriä.
Rakennus 2: Koko on 7,5x19,5 metriä. Rakennuksen pohjoisosa on muuta osaa kapeampi.
Kohteessa on ilmeisesti savottakämppien jäännökset. 7509680 358585"

7509680 3585850

01.02.2019
167 Verkkomaselkä Kämppä
Ei tiedossa
Värriöjoen itärannalla 1-1,5 km Murhahaaran suun alapuolella.
"Vuoden 1968 retkellä löysimme Värriöjoen itärannalta 1-1,5 km Murhahaaran suun alapuolella pienen puoliksi rinteeseen kaivetun kämpän. Tarkempaa sijaintia en osaa sanoa. Siihen aikaan ei ollut noita joka paikkaan ulottuvia metsäautoteitä, vaan koko jokivarsi oli aivan koskematon. Kämpän myöhemmistä vaiheista minulla ei ole tietoa; en ole käynyt paikalla vuoden 1968 jälkeen." (HH 2020)

7497800 3604500

12.05.2020

06.03.2023           Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE