003


Aittajärven tien päässä. Taksi lähti takaisin, me eteenpäin.