Mukkalompolon kämppää rannan puolelta vuonna 1991. Ikkunasta oli hyvä näkymä Koarvikoddsille..

Sulje