10-P1280853


Kolmentunturin jängällä jälleen mukavat maisemat. Vasemmalla Pyhätunturin alarinnettä ja oikealla Lainiotunturi.