Taukokodan sisätiloja.

Kodan ympäristöä

Puuvaja

WC-rakennus

Sulje