Ajan hengen mukainen taukokota seisoo puurajan tuntumassa.
Vieressä puuvaja ja pihalla tulipaikka.


Ikkunat tuo mukavasti valoa kotaan. Tilaakin on riittävästi.

K
odan vieressä oleva käymälä.

Sulje