001

Torkojärvet

?

Ei tiedossa

Itäisimmän Torkojärven koillisrannalla 3,4km Raja-Joosepin puomivartiosta luoteeseen.
Topokartalla 1978 pieni neliö metsätien ja rannan välissä. Kartan kartoitus tehty 1962 ja punaiset reunaviivattomat metsätiet lisätty painatusvaiheessa (1978). Sopisi vaikka kammiksi tai tukkikämpän raunioksi. MML:n karttapaikan kartan mukaan järvi on nimeltään Itäinen Torkojärvi eli Kämppä-Torkojärvi.

 

7602250

3558020

02.02.2016

002

Torkojoenlatva

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeeltä keskimmäisen Torkojärven koillisrannalle laskevan puron itärannalla n. 700m rannasta. 4,4km Raja-Joosepin puomivartiosta luoteeseen.
Topokartalla 1978 kaksi pientä neliötä purovarsijängän laidalla. Kartan kartoitus tehty 1962 ja punaiset reunaviivattomat metsätiet lisätty painatusvaiheessa (1978). Raunion merkintä MML:n uudemman karttapaikan 1:40 000 kartassa.

 

7603200

3557510

02.02.2016

003A

Vuoksijoki

?

Ei tiedossa

Vuoksijoen länsirannalla metsätien ja joen välissä. 2.8km Raja-Joosepin tieltä pohjoiseen.
Topokartalla 1978 kaksi pientä neliötä purovarsijängän laidalla. Uusissa kartoissa Vuoksijoki, 1978 topokartassa Nohkimaoja. Kartan kartoitus tehty 1962 ja punaiset reunaviivattomat metsätiet lisätty painatusvaiheessa (1978). Paikalla missä jokijänkää seuraava vanha talvitie ylittää joen. Sopii vaikka vanhaksi metsätyön tukikohdaksi. Ei näy uudemmissa kartoissa.

 

7602390

3552570

16.02.2016

003B

Vuoksijoki

Tukkikämppä

Ei tiedossa

Vuoksijoen länsirannalla metsätien ja joen välissä. 1.8km Raja-Joosepin tieltä pohjoiseen.
Topokartalla 1978 yksi pieni neliö puron laidalla. Uusissa kartoissa Vuoksijoki, 1978 topokartassa Nohkimaoja. Kartan kartoitus tehty 1962 ja punaiset reunaviivattomat metsätiet lisätty painatusvaiheessa (1978). Ei näy uudemmissa kartoissa. Rakennuksen merkintä ja teksti tukkikämppä Yrjö teeriahon kirjan "Vanhojen karttojen lappi" sivulla 132 olevassa Saariselän paikannimet työkartassa.

 

7601500

3552000

16.02.2016

004

Iso Suorsajärvi kaakkoinen

Haamukämppä

Tupaa ei löydy

Iso Suorsajärven kaakkoispuolella. n.7km Raja-Joosepin puomivartiosta pohjois luoteeseen.
Rakennuksen merkintä löytyi ylä-lapin kalastusalue kartasta (saatu 2001 kalastusluvan yhteydessä). Tämän kartan tupamerkinnät on pääsääntöisesti kohdillaan mutta tämä tupamerkintä on ilmiselvästi lipsahtanut väärälle puolelle järveä. Kartan tarkkuus on 1:400 000. Toisella puolella järveä on entinen tuvan paikka. Katso: 005 Iso Suorsajärvi pohjoinen.
Alueella työskennelleen mukaan tuolla kohdilla ei olisi mitään rakennusta. Kohde on siis ns. "Haamukämppä" eli kartan merkintä on virheellinen.
Koordinaatit johdattaa alueelle.

 

7606200

3557200

25.11.2018

005

Iso Suorsajärvi pohjoinen

Rajamiesten tupa

Ei juuri erotu maastosta

Iso Suorsajärven pohjoispään lahden länsirannalla. n.8km Raja-Joosepin puomivartiosta pohjois luoteeseen.
Paikalla on ollut rajamiesten hirsinen tupa.

7607040

3556920

05.03.2021

006

Vuoksijärvi itäinen

Rakennusryhmä

Raunio

Vuoksijärven itärannalla Risupään lounaisrinteen alla. Noin 7.2km Raja-Joosepin tiestä pohjoiseen
Topokartalla 1978 esiintyy kaksi mustaamatonta neliötä järven rannalla. Ei näy muilla kartoillani.

7607480

3551210

17.02.2017

007

Vuoksijärven kämppä

Kämppä

Kunnostettu

Vuoksijärven luoteisrannalla. 1km järven pohjoispäästä. Noin 7.3km Raja-Joosepin tiestä pohjoiseen.
Talkoovoimin 2006 kunnostettu kolttakämppä vuodelta 1945.

7607660

3550970

17.02.2017

008

Kolmosjokivarsi

?

Ei tiedossa

Kolmosjoen länsirannalla Daivusväärin kaakkoispuolella. 1,8km Kolmosjärvestä lounaaseen jyrkkien jokimutkien kohdalla.
Mustattu neliö jokivarressa. Esiintyy topokartalla 1978. Ei esiinny GT-kartoilla.
Ylä-lapin kalastusalue kartasta saisi sellaisen kuvan että tämä olisi metsähallituksen Kolmoisjoen vuokrakämppä. Kolmosjoen vuokrakämppä on kuitenkin "Kolmosjokisuussa Kolmosjärven välittömässä läheisyydessä."

 

7608890

3547360

02.02.2016

009

Kolmosjoki

Vuokrakämppä

Huollettu

Kolmosjärven rannalla sen eteläpäässä Kolmosjoen itäpuolella. Noin 8km Raja-Joosepin tien ja siitä erkanevan Kolmosjokea seuraavan tien risteyksestä koilliseen.
Paikalla on nykyään Lomarenkaan. vuokrakämppä ja saunarakennus. Lisäksi paikalla on vanha koltta-aitta joka on paikan vanhin rakennus. 

7610080

3548540

02.02.2016

010

Kolmosjärvi

Kämppä ja Vuokrakämppä

Huonossa kunnossa ja
Hyvässä kunnossa

Kolmosjärven rannalla sen eteläpäässä Kolmosjoen länsipuolella. Noin 8km Raja-Joosepin tieltä.
Kyseessä on sodan jälkeinen kolttakenttä. Paikalla on huonossa kunnossa oleva tupa ja uudempi vuokrakämppä.

7610240

3548560

30.10.2017

011

Uusijokivarsi

?

Ei tiedossa

Uusijoenlänsirannalla Vantuvaaranlammilta laskevan puron pohjoispuolella. Noin 4,6km Raja-Joosepintieltä.
Merkintä löytyy GT-kartasta v.2000. Ei havaintoa vanhemmassa eikä uudemmassa (2003) topokartassa. Epäilempä tätä merkintää mutta kun on merkintä niin mukaan vaan kunnes virheeksi todistetaan. GT-kartassa tuvan vieritse kulkeva tie on topokartan mukaan talvitie ja metsätie kulkisi joen itäpuolella. Vastaavan laisissa paikoissa on muualta löytynyt vanhoja tukkikämppiä mutta miksi tämä merkintä olisi vain 2000 GT-kartassa.

 

7611510

3544400

16.02.2016

012

Ristinmorostonoja

?

Ei tiedossa

Kivijoen luoteeseen suuntaavan sivujoen Ristimorostonojan varrella n.1km Kivijoesta. Noin 11,5km Raja-Joosepin puomivartiosta pohjoiseen.
Löytyy vain Yleiskartasta 1:400 000 vuodelta 1968. Sijaitsee rajavyöhykkeen rajan tuntumassa. Rajavyöhyke on näillämain muuttunut kapeammaksi. GT-kartassa 2000 rajavyöhyke tunkeutuu Kivijoen kieppeillä n3km rajasta mutta topokartassa 2003 se on vain noin 1,2km leveä.
Koordinaatit on likiarvoja koska kohde näkyy vain 1968 Yleiskarttakirjassa.

 

7611350

3559210

10.03.2016

013

Kippisjärvi läntinen

?

Ei tiedossa

Kippisjärveen lännestä laskevan puron pohjoisrannalla n. 650m järven pohjoiskärjestä. Rajavyöhykkeellä.
Rakennuksen merkintä jo 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000 ja näkyy vielä 2003 topokartassa.

 

7615680

3561540

10.03.2016

014

Kippisjärvi itäinen

Kämppä

Ei tiedossa

Kippisjärven pohjoispään länsirannalla. Rajavyöhykkeellä.
Rakennuksen merkintä 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000, MML karttapaikan topokartassa ja GT-kartassa 1981. Ei näy enään 2003 topokartassa.
Koordinaatit on likiarvoja koska kohde ei ole uudella MML:nettikartalla.

 

7616110

3561750

10.03.2016

015

Hanhijärvi

Kammi

Ei juuri erotu maastosta

Hanhijärveen Rinstinmorostonjärveltä laskevan puron varrella. n.13km Raja-Joosepin puomivartiosta pohjois-luoteeseen. Noin 100m Hanhijärvestä joen lounaispenkalla.

7612560

3555720

10.03.2016

016

Valolompolo

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Kolmosjoen länsirannalla, Pesäjärven ja Korppijärven välillä. Valolompolosta 600m lounaaseen.
"016 Valolompolo. Takka, talvellakin lämmin tupa. Hyvässä kunnossa."(M.I. 2008)

7614520

3551470

21.02.2021

017

Korppijärvi

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Korppijärven pohjoisrannalla. Kolmosjärven pohjoispäästä 2km pohjoiskoiliseen.
Pieni kahdelle sopiva hirsikämppä, kamiina. Ei polttopuuhuoltoa.

7614830

3550720

21.02.2021

018

Ahkiojärvi

?

Ei tiedossa

Ahkiojärven lounaaisrannalla. Kolmosjärven pohjoispäästä n.3km pohjois luoteeseen.
Pohjois-suomen autiomajat kirjanen vuodelta 1958 mainitsee seuraavaa: " 1. Ahkiojärvi. Nangujärven itäpuolella olevaan vesistöön kuuluvan Ahkiojärven länsirannalla talvikäyttöinen hirsimaja. Tyydyttävässä kunnossa. Takka. Majoitustilaa 4-5 henkilölle. Polttopuuta."
Merkintä taloudellisessa kartassa vuodelta 1963. Ei selittävää tekstiä. Ei näy uudemmissa kartoissa. MML:n vanhan karttapaikan topokartassa jotain tuhrua MML:n topokartta lienee 1970-luvulta.
Koordinaatit on likiarvoja koska kohde ei ole uudella MML:nettikartalla.

 

7615880

3548610

10.03.2016

019

Iso Arttajärvi

Kämppä

Purettu

Iso Arttajärven länsilaidalla. Kolmosjärven pohjoispäästä 4km pohjoiskoiliseen.
Rakennus näkyy 1968 yleiskarttakirjass ja vielä 1997 matkailukartassa M17. Ei enään merkintää 2003 topokartassa. Paikalla on ollut hirsikämppä noin 4m kanttiinsa ja aitta 3x3m.

7616440

3552040

18.02.2017

020

Ylimmäinen Kettujärvi

Kämppä

Ei tiedossa

Nangujärveltä länteen suuntaavan metsätien kohdalla Ylimmäisen Kettujärven luoteispäässä.
MML: vanhan karttapaikan topokartassa oli merkintä "kämppä". Merkintä kadonnut GT-kartasta 1981 lähtien samalla kun Nangujärveltä länteen suuntaava metsätie ilmestyy paikalle. Näyttäisi kuin nykyinen soratie menisi kämpän päältä. Koordinaatit likiarvoja. Voisiko tämä kämppä liityä Sodanaikaiseen Kettujärven vankileiriin: Katso Kettujärvi 075.

 

7617730

3545620

19.03.2016

021

Alempi Lauttajärvi

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Nangujärven itäpäästä 5km itään. Alemman lauttajärven pohjoisrannalla.
Pieni hirsikämppä jonka on ollut paikallaan jo 1960-luvulla.16.01.2021

022

Artan kämppä eli Karhumorosto

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Pienen Arttajärven pohjoispäästä 1,3km suoraan pohjoiseen. Jängän pohjoispuolen penkalla. Vanhapäältä 3,2km suoraan itään.
Paikalle on rakennettu talkoo voimin uusi avoin tupa. Valmiina syksyllä 2013. Valoisan tuvan seiniä kiertää leveät laverit joille mahtuu 2-3 henkeä yöpymään. Tuvan keskellä on pöytä. Oven pielessä kamiina ja toisella puolen ovea pieni kaasuliesi. Vanha kämppä oli palanut 2001.

7622390

3553630

21.02.2021

023

Poropirtti (Nilijärvi)

Porokämppä

Käyttökunnossa

Nilijärvien eteläpuolella Hukkamoroston pohjoisrinteellä olevan pienen lammen pohjoisrannalla. Akalauttapään huippu on 3,8km eteläkaakkoon.
Näkyy 1992 Inarijärvi ulkoilukartasta alkaen mutta varmastikkin huomattavasti vanhempi. Lukittu.

7624170

3556640

28.09.2016

024

Santapää

Rajamiesten tupa

Käyttökunnossa

Rajavyöhykkeellä olevalla huipulla, Santapään korkeimmalta huipulta 1,7km itäkaakkoon.
Näkyy topokartassa vuodelta 2003. Rajavyöhykkeellä olevan tunturin huipulla oleva rajamiesten tähystyspaikka. Metsähallituksen julkaisu "Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010&endash;2025" sivu 38: "Rajavartiolaitos, Santapään tähystysmaja, sopimus 23509, voimassa toistaiseksi."

 

7620750

3564430

10.03.2016

025

Ahvenlampi

Porokämppä / Autiuotupa

Hyvässä kunnossa

Seitapään ja Santapään välisessä kurussa olevan lammen itäpuolella. Noin 100m rajavuohykkeeltä.
Aiemmin porokämppä nyttemmin Metsähallituksen huoltama. 2-3 hengen hirsitupa.

7622700

3564360

27.10.2017

026

Akalauttalompola

?

Ei tiedossa

Akalauttalompolan lounaispuolella, Seitapäästä noin 1,5km luoteeseen.
Näkyy vuoden 1968 yleiskartassa 1:400 000. Ei havaintoa muissa kartoissa. 1967 topokarttaan ei ole merkitty tälle kohdin rakennusta mutta venäläisellä nettikartalla on kaksi rakennusta 1,3km koilliseen Akalauttalompolan toisessa päässä, yksi laskuojan molemmin puolin.  Koordinaatit on karkeita likiarvoja koska kohde esiintyy vain 1:400 000 mittakaavaisessa  kartassa.

 

7624850

3563740

10.03.2016

027

Horsmajänkä

Kämppä

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä, Seitapäästä koilliseen noin 3,5km. Topokartalla 2003 kohdassa lukee Horsmajänkä.
Näkyy vuoden 1968 yleiskartassa 1:400 000. Ei havaintoa muissa kartoissa. Jälleen voisi epäillä kartan tarkkuutta ja siirtää kämpän lähemmäs Riutujärveä tai lännemmäs purovarteen tai tukkitien päähän. Tarkastaminen ei vaan omin konstein onnistu kun kämppä on rajavyöhykkeellä. Katso myös 028 Riutulompola.
Koordinaatit on karkeita likiarvoja koska kohde esiintyy vain 1:400 000 mittakaavaisessa kartassa.

 

7626350

3567000

10.03.2016

028

Riutulompola

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä, Seitapäästä koilliseen noin 4,5km. Riutujärviltä Riutulompolaan laskevan puron länsipuolella.
Näkyy vuoden 2003 topokartassa ja vielä 2016 Topokartassa, jossa 3 rakennuksen merkintää. Katso myös 027 Horsmajänkä.

 

7627380

3567240

10.03.2016

029

Susi Talas

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Talasjärvenlompoloitten pohjoislaidalla. Kolmiosaisen lompoloryhmän kahden itäisimmän välisellä niemellä. 3km itäkoilliseen Sarmitunturin palovartiosta.
Susi-Talas on yksi tunturilatu ry:n lapinkämpistä yhdistyksen jäsenten käyttöön.

7627650

3555810

13.10.2016

030

Sarmitunturin Palovartio

Palovartio

Ei juuri erotu maastosta

Sarmitunturin laen pohjoispään huipulla.
MML:n karttapaikan topokartassa teksti "palovartiomaja" ja vuoden 1981 GT-kartassa ei rakennuksen merkkiä vain teksti "palovartio".

7626250

3553060

21.02.2021

031A

Talastupa

Asuinpaikka

Käyttökunnossa

Noin 4km Sarmitunturista pohjoiseen olevanTalasjärven pohjoispäässä olevalla niemellä.
Merkintä taloudellisessa kartassa 1930/63 "autiotupa". Vuoden 1966 topokartassa "kämppä". Näkyy vielä MML:n karttapaikalla 2016. Rakennuksen ympäristö merkitty 2003 topokartalla kartalla omaksi tontiksi (tilaksi).
"031 Talasjärvi. Vanha yksityistupa. Paikan yläpuolella rinteessä on sijainnut alkuperäinen asuinpaikka." (MI 2008)
Yksityinen ja Lukittu.

7629530

3554650

17.02.2017
031B Talasjärven kammi Kammi Raunio Talasjärven pohjoispäässä olevan niemen tyvellä, Niemen itäpuolella.
Pienen turvekodan jäänteet. Kota painunut jo hyvin kasaan.
Toisen puolen ruoteet on paljaana, toisella puolella turpeita löytyy huipulle asti.

7629630 3554700

17.02.2017

032

Tullujärvi

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Tullujärven pohjoislaidalla olevan niemen kärjessä. Noin 4,5km Ivalo-Nellim tieltä kaakkoon.
Näkyy taloudellisessa kartassa 1930/63, vuoden 1966 topokartassa ja vielä 2003 topokartassa. Vaikuttaa asutustilalta vaikka vieläkään (2016) ei paikalle mene kuin polku. Rakennuksen ympäristö merkitty omaksi tontiksi (tilaksi).
Taloudellisessa kartassa merkitty nimellä "Vartiainen".
Yksityinen ja lukittu.

 

7632230

3550500

10.03.2016

033

Härkäjärvi

Kämppä

Purettu

Härkäjärven länsipäässä. 7km Nellimistä etelään.
Näkyy taloudellisessa kartassa 1930/63, vuoden 1966 topokartassa ja näkyy vielä 1997 Matkailukartassa M17. Kämpän merkintä puuttuu 2000 GT-kartasta alkaen. Metsätie ilmestynyt kämpälle GT-karttojen vuosilta 1983 ja 1992 välillä.
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon koillispuolinen metsätalousalue (Tiivistelmä): "Härkäjärvi savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 138939
”Paikalla ollut suuri savottakämppä, joka on kuitenkin purettu. Paikalla ollut sauna on siirretty muualle 1970-luvulla. Talli on siirretty 1960-luvulla Sarmitunturille. Kämppä/talli: Kämpän koko on ollut noin 9 m x 25 m. Kaksiosainen, Pohjoispää on ollut talli. Saunan koko on ollut noin 5 x 4,5 m.
Kellari: 2,8 m x 2,8 m. Tarkastuspvm: 1.6.2011”

 

7633830

3552560

10.03.2016

034

Haapavuono

?

Ei tiedossa

Sarmijärven itälaidalla olevan Haapavuonon kaakkois rannalla noin 1km lahden perältä.
Merkintä taloudellisessa kartassa vuodelta 1930/63 hauskalla nimellä “Lomakoti”. En kai muuten olis listalle ottanutkaan. Samalla kohdalla merkitä vielä 2003 topokartassa. Näkyy lähes kaikissa kartoissa mutta tuota lomakotia lukuunottamatta ilman selittävää tekstiä. 2016 MML.n karttapaikalla rakennus on yhä ilman tietä, vain katkoviivalla merkitty polku.

 

7634780

3550050

18.03.2016

035

Spálccájävri

?

Ei tiedossa

Spálccájävrin pohjoislaidalla. Pohjoiseen lähtevän laskuojan suulta 200m itään järven rannalla. Kontosjärven länsipäästä 2,7km länteen.
Näkyy vain 1966 topokartalla. Pieni mustaamaton neliö ilman selittävää tekstiä. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Lähiseudulla useita 1920-30 luvun savottakämppien raunioita, saattaa liittyä niihin. Koordinaatit likiarvoja.

 

7629250

3560580

10.03.2016

036

Kontosjärvi

Tukkikämppä

Raunio

Kontosjärven länsipäädyssä.
Rakennuksen merkintä näkyy alkaen vuoden 1946 Taloudellisesta kartasta ja 1967 topokartassa. Vanhemmissa kartoissa vuoroin molemmin puolin laskuojan suuta. 2003 topokartassa taas 250m koilliseen.
Vanhastaan paikalla on ollut uittoränni ja pato sekä savottaan liittyviä kämppiä. Nämä on olleet joen tuntumassa, eteläpuolella jokea ja itäpuolella nykyistä tietä.
Paikalla on myös asuttu. Joen pohjoispuolella olevalta Kontosjärveen ulottuvalta aukiolta voi havaita rakennusten paikkoja. 1967 topokartan merkintä tarkoittaa tätä torppaa.
Uusilla kartoilla näkyvät rakennukset on yksityisiä ja sijaitsevat runsaat 250m jokisuusta koilliseen.
Alueelta on löydetty myös kivikautisen asutuksen merkkejä.
Joen suussa olleista savottakämppistä mainitsee KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon koillispuolinen metsätalousalue 2011 (alla tiivistelmä)
”Kontosjärvi 3 kämppäalue jäännös MH-tunnus: 142809 . Rakennelma 1 jäännös: Hirsirakennuksen pohja, koko on 17 m x 8,5 m. Sauna: Pituus 8,5 m ja leveys 2,5 m. Itäseinässä on näkyvissä kaksi hirsikertaa, liesikiveyksen jäännös. Rakennelma 3: Tien länsipuolella mahdollisesti tallin paikka. Tarkastuspvm: 22.6.2011”

 

7628930

3563280

10.03.2016

037

Talvitupalompola

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Noin 6,5km Nellimistä kaakkoon. Talvitupalompolan itärannalla.
Nähtävästi vanha tilus. 1967 topokartassa rakennuksen raunion merkintä ja pienempi neliö rannassa (sauna ?) eikä tieyhteyttä. 80 ja 90-lukujen kartoissa vaihtelevasti 0 tai yksi rakennus. 2003 ja 2016 topokartoissa sitten paikka jaettu yli kymmeneen palstaan joilla useita rakennuksia. Yksityisiä ja lukittu.

 

7631500

3562530

10.03.2016

038

Kivijärven kirkko

Kirkko / rukoushuone

Raunio / muistomerkki

Kivijärven eteläpäässä laskuojoen pohjoispuolella. Nellimiin matkaa noin 12 km luoteeseen.
Paikalta löytyy rakennuksen kivijalka ja muistomerkiksi laitettu risti.

7632530

3562010

10.03.2016

039

Kivijärvi

?

Ei tiedossa

Kivijärven länsilaidan lahden pohjukkaan laskevan joen pohjoispuolella, järven rannalla.
Merkittynä kartoille 1967 lähtien. MML.n karttapaikalla 2016 useita rakennuksia aukealla pihakentällä. Kohde omalla tontilla polun päässä ilman tietä. Rakennuksen vieressä nimi “Kivijärvi” josta voisi päätellä paikan olevan vanha tilus.

 

7633580

3560600

10.03.2016

040A

Juoksemajärvet 1

Tukkikämppä

Raunio

Nellimistä noin 4,8km kaakkoon. Ylemmän Juoksemajärven koillisrannalla n. 500m juoksemajärviä erottavalta kannakselta.
Merkittynä vuoden 1963 taloudelliselle kartalle ja 1966 topokartalle joissa vielä nimettynä kämpäksi. Rakennus merkitty vielä vuoden 1998 Matkailukarttaan M19. GT-kartta 2000 ja topokartta 2003 ei enään tunne kohdetta.
KMO-kulttuuriperintöinventointi tuntee kohteen (Alla tiivistelmä).
”Ylempi Juoksemajärvi savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 140006
Tulkinta: Savottakämppä alue, jossa on ollut kaksi asuinrakennusta, sauna, talli ja varastorakennus. Rakennelma 1: Liesikiveys, kooltaan 2,5 m x 2 m. Pari hirttä ja muutamia rauta osia. Rakennelma 2: Rakennelman jäännös, jyksi hirsikerta. Tiiliä ja peltipurkkeja, peltikamiinan ylälevy. Rakennelma 3, kämppäjäännös: Kaksiosainen suuri kämppäjäännös, kooltaan 14,7 m x 6,5 m. Rakennelma 4: Hirsirakennuksen jäännös, yksi hirsikerta. Koko on 8,5 m x 6,4 m. Rakennelma 5: Edellisen tyyppinen hirsirakennuksen jäännös. Yksi hirsikerta. Rakennelma 6: Romahtanut lautarakennelman jäännös. Mahdollisesti käymälä 1,8 m x 1,8 m. Tarkastuspvm: 30.6.2011”
Noin 400m kaakkoon on vuoden 1966 topokarttaan merkitty rakenuksen neliö jota ei ole merkitty edellä olevaan inventointiin. Katso 040B Juoksemajärvet 2.

 

7638220

3557170

12.03.2016
040B Juoksemajärvet 2 Tukkikämppä Raunio Nellimistä noin 5,2km kaakkoon. Ylemmän Juoksemajärven koillisrannalla, n. 500m järven kaakkoiskärjestä.
Rakennuksen neliö merkittynä 1966 topokartalle. Noin 400m luoteeseen on inventoitu savottakämppä alue (040A Juoksemajärvet 1). Tuossa inventoinnissa ei mainita tätä rakennusta. Ei merkintöjä muissa kartoissa. Koordinaatit likiarvoja.

7637930
3557410

12.03.2016

041

Sähmivaara

Autiotupa ?

Ei tiedossa

Sulkusjärven kaakkoon työntyvän pitkälahden päähän koillisesta laskevan puron latvalla olevan lammen itäpäässä. Rajavyöhykkeellä.
Merkittynä vuoden 2003 topokarttaan ei löytynyt muilta kartoilta. Kaksi rakennusta ja teksti "Autiotupa". MML.n karttapaikka 2016 ei enään tunne koko kohdetta.

 

7634050

3569690

31.12.2018

042

Syysvasajärvi

Autiotupa ?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä. Syysvasajärven koillisrannalla poroaidan vieressä. Sähmivaaran huipulta 2km koilliseen.
Merkittynä vuoden 2003 topokarttaan tekstillä “Autiotupa”. Näkyy vielä 2016 MML.n karttapaikalla tekstillä "Autiotupa". Vaikka kartassa lukee "Autiotupa" niin näin lähellä rajaa oleva kohde taitaa olla rajamiestoen tai poromiesten. Vuoden 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000 on tuvan merkintä viereisen Ucceeb Kierdusjáávrás järven kaakkoisrannalla (043 Kiertusjärvi itä). 

 

7636130

3570330

31.12.2018

043

Kiertusjärvi

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä. Ucceeb Kierdusjáávrás järven kaakkoisrannalla. Sähmivaaran huipulta n.2km pohjoiskoilliseen.
Vuoden 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000. Ei löytynyt muilta kartoilta. Yleiskarttakirjan merkintä saattaa toki tarkoittaa jompaa kumpaa lähistöllä topokartassa 2003 esiintyvää autiotupaa. Katso 044 Ucceeb Kierdusjáávrás ja 042 Syysvasajärvi.

 

7636730

3569830

10.03.2016

044

Ucceeb Kierdusjáávrás

Autiotupa

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä. Ucceeb Kierdusjáávrás järven pohjoispäässä lahden pohjukassa. Sähmivaaran huipulta n.3km pohjoiskoilliseen.
Merkittynä vuoden 2003 topokarttaan tekstillä “Autiotupa”. Sama teksti "Autiotupa" vielä MML.n karttapaikalla (karttataso 11).  Erikoista että, tarkemmalla tai epätarkemmalla tasolla rekennusta ei esiinny. Olisiko siis tuvan merkintä vain jäänyt yhdelle karttatasolle? Ei polun merkintöjä tuvalle.
Vuoden 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000 on tuvan merkintä saman järven, Ucceeb Kierdusjáávrás kaakkoisrantaan. Katso: 043 Kiertusjärvi itä. 

 

7637580

3570090

31.12.2018

045

Nellimvaara 2

Sota-ajan jäänne

Raunio

Noin 5,5km Nellimistä itäkaakkoon. Nellimvaaran lounaislaidalla Keskimöjärven länsipäästä pohjoiseen 300m. Metsätien etelälaidalla. Rajavyöhykkeellä.
KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Nellimvaara 2 kämppäjäännös MH-tunnus: 140809
Rakennelmajäännös on kooltaan 6,1 m x 4,6 m, seinissä on 2-4 hirsikertaa jäljellä. Rakennelma on osittain kaivettu maahan. Tarkastuspvm: 26.7.2011”
.

 

7642930

3558730

18.03.2016

046

Mitrin Paloniemi

?

Ei tiedossa

Sulkusjärven rannalla. Mitrin Paloniemen pohjoispäässä, aivan rannan tuntumassa olevan pienen saaren kohdalla.
Näkyy pienenä neliönä 1967 topokartalla ja vuoden 1968 yleiskarttakirjassa hieman etelämpänä. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

 

7638000

3566400

12.03.2016

047

Sulkusjärvi

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Sulkusjärven länsilaidalla, Palojärven kannaksella.
Vanha asuintila. 1927 yleiskarttakirja tuntee jo tämän kohteen "Lapintalo". Vuoden 1967 topokartassa yksi rakennus ja perille kulki pelkkä polku (eipä tuolloin piharakennuksia liiemmin kartoille piirretty). 2003 Topokartassa jo useita rakennuksia ja niiden välissä kiemurteleva tie.
Eipä oikeastaan kuuluisi tähän kosrtistoon mutta olkoon nyt  kun on tiettömään aikaan rakennettu ja alueen vanhimpia vielä olemassa olevia rakennuspaikkoja.  Sulkusjärven talo on ajalta ennen sotia ja säästyi polttamiselta saksalaisten peräydyttyä lapista.
”U.S.ARMY MAP SERVICE 1954” kartta sisältää oikeastaan vain yhden rakennusmerkinnän Sarmitunturin pohjoispuolisilta alueilta. Se osuu Sulkusjärven rannalle Viittomasaaren kohdille, nykykarttojen Sulkusjärven talolta noin 500m etelään. Siinä kohdin on jänkälammikko.
1967 topokartassa näkyy pieni rakennuksen merkintä Viittomasaaressa noin 650m sulkusjärven talolta ja 120m Viittomasaaren salmen pohjoispäästä. noin. 7635230 / 3564760.
Myös Aittasaaressa, Sulkusjärven talolta itään n. 750, on 1967 topokartassa rakennuksen merkintä noin 7635890/3565320.
2016 MML.n karttapaikalla on useita rakennuksia Sulkusjärven tilan pihakentällä ja vielä useampia Palojärven puolella.

 

7635810

3564540

12.03.2016

048

Niskakoski

Kämppä

Raunio

Sulkusjärven pohjoispuolella Ikkerlompolan laskujoen pohjoisrannalla.
Vuoden 1968 yleiskarttakirjassa merkintä “Kämppä”. Näkyy myös 1967 topokartassa. Ei havaintoa tuoremmissa kartoissa. Nykyään kosken yli menee tie. Paikalla on ilmeisesti ollut viereiseen uittopatoon liittyvä kämppä. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Niskakoski 2 kämppä jäännös MH-tunnus: 140444
Pieni kämppä jäännös on puolittain säilynyt. Itäpäädyssä on jäljellä yhdeksän hirsikertaa. Kämpän lounaisnurkassa on liesikiveys. Kämpästä hieman yli 10 m luoteeseen on mahdollisesti ollut toinen kämppä.
Tarkastuspvm: 25.7.2011”

 

7638860

3565240

12.03.2016

049

Iso Siikajärvi

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä Ison Siikajärven itään suuntautuvan lahden päästä n.600m suoraan itään. Rajalle matkaa vain 100m.
Rakennuksen merkintä 2003 Topokartassa. Näkyy vielä 2016 MML.n karttapaikalla.

 

7641860

3572050

10.03.2016

050

Läntinen Palokotajärvi

?

Ei tiedossa

Nellimistä noin 17km itään valtakunnan rajan mutkassa Iso Siikajärven pohjoispuollella Läntisen Palokotajärven kaakkoisrannalla järveen työntyvän niemen tyvellä.
Kaksi rakennusta. Vuoden 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000 yksi rakennus nimellä "Kämppä", 1983 GT-kartassa paikka on nimeltä "Siikajärven vartio", Uudemmissa kartoissa kuten 2003 topokartassa ilman nimeä ja rajavyöhykkeen ulkopuolella.

 

7643400

3570690

10.03.2016

051A

Paje-
Pocmuujävri 1

?

Ei tiedossa

7km Virtaniemestä itäkaakkoon. Valtakunnan rajasta 900m etelään. 1967 ja 2003 Topokartoissa kahden vierekkäisen rakennuksen merkinnät. Ei havaintoa muissa kartoissa. MML.n ilmakuvassa 2012 ei ole havaittavissa rakennuksia tai sinne johtavia teitä tai polkuja.

 

7644740

3564100

10.03.2016

051B

Paje-
Potemuujävri 2

?

Ei tiedossa

12km Nellimistä itäkaakkoon. Paje-Potemuujävrin etelärannalla. Noin 650m Järven laskuojan suusta itään, 30m rannasta, pienmmän lammen (164,2) länsipäästä 220m länteen. Rajavyöhykkeellä.
Pieni rakennuksen neliö loytyy vain 1967 topokartasta.

 

7644930

3564780

10.03.2016


053

Aukustinlammet

Savottakämppä

Raunio

Polkuvaaran lounaispuolitse menevän metsätien ja lammen välissä. 5,3km Raja-Joosepin tieltä Kolmosjärvien suuntaan.
Kevytrakenteinen lautarakennus. Selkeästi tehty tilapäisluontoiseksi mutta puruista päätellen kuitenkin lämmöneristetty.

7607520

3547440

02.02.2016

054

Akalauttapään Ilmavalvonta

Ilmavalvonta-tukikohta

Raunio

Akalauttapään huipun länsipäässä. Keskellä Tsarmitunturin erämaata.
Paikalla on ollut sodan aikainen ilmavalvonta-tukikohta. Jäljellä vain lautakasa.

7620420

3557390

10.03.2016

055

Paloselkäjärvi

Tukkikämppä

Raunio

Paloselkäjärven eteläpäässä. 1,2 km Ivalo-Nellim tien kaakkoispuolella. Eteläkärjestä n.70m luoteeseen.
Raunion merkintä näkyy 1965 topokartalla. Vierestä menee talvinen tukkitie jota vaivoin voi maastolautolla ajaa. Isohko keloista tehdyn kämpän raunio.

7628950

3541300

10.03.2016

056

Kolmoslompolot

?

Ei tiedossa

Kolmosjoen kaakkoisrannalla noin 150m Kolmoslompolon rannasta alavirtaan.
Rakennusta ei löydy paperikartoiltani. MML:n karttapaikalla kohde esiintyy.

 

7605330

3545560

02.02.2016

057

Kolmoslompoloi-
den kannas

?

Ei tiedossa

Kaksi rakennuksen merkintää Kolmoslompoloiden välisen kannaksen lounaispuolisella jängällä.
Rakennuksia ei löydy paperikartoiltani. MML:n karttapaikalla kohde esiintyy sekä 1:16000 että 1:40000 mittakaavatasoilla.

 

7605650

3545640

02.02.2016

058

 

059

Pieni Arttajärvi

?

Ei tiedossa

Pienen Arttajärven länsirannalla puolivälin tuntumassa, kohdilla missä erämaa rajaus törmää järveen.
Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2182. Merkintä on monessa paikassa osunut porokämppien tai muiden luontaiselinkeinotukikohtien kohdalle. Kaavamerkintä ei vielä merkitse rakennuksen olemassaoloa vaikka rakennus löytyykin vastaavista tuntemistani kohteista.
Muilta kartoilta ei merkintöjä löydy. 

 

7620600

3553100

10.03.2016

060

Väyläpuolijärvi

?

Ei tiedossa

Santapäältä n.4km etelään rajavyöhykkeellä Väyläpuolijärven pohjoispuolella noin 50m rannasta ja 250m rajalta.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2008. Ei näy enään 2016. Kohde Rajavyöhykkeellä.

 

7617740

3563720

18.03.2016

061

Suorsapää

?

Ei tiedossa

Suorsapään huipulla näkyi tähystystorni tai vastaava käydessäni Iso-Suorsajärvellä 2004. MML:n karttapaikalla 2008 näkyy huipulla polun päässä musta neliö. "061 Suorsapää. Rajavartioston tupa ja tähystyspaikka. Lisäksi helikopteritasanne." (M.I. 2008)

 

7606890

3558710

02.02.2016

062

Saarijärvenluusua

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Nangujärven koillispuolella. Iso Saarijärven laskuojan tuntumassa, molemmin puolin luusuaa ja n.200m luusuasta itään.
Kolme rakennuskohdetta löytyy MML:n karttapaikalta 2008. Topokartan 2003 mukaan yksityistontilla.

 

7622810

3544120

16.02.2016

063

Joenpäällysjärvi

?

Ei tiedossa

Nangujärven koillispuolella. Iso Saarijärvestä laskevan joen varrella olevan Joenpäälysjärvenluoteislaidalla.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2008. Topokartan 2003 mukaan yksityistontilla.

 

7622960

3543220

16.02.2016

064

Ylipäänjärvi

?

Ei tiedossa

Iso Saarijärven kaakkoisen lahden, Ylipäänjärven, pohjoisrannalla Njuuvcajuuhan suusta n.100m lounaaseen.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2008. Topokartan 2003 mukaan yksityistontilla.

 

7621270

3545690

16.02.2016

065

Niliniemi

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Nagujärven pohjoislaidalla olevalla niemellä
Niliniemi nimellä merkitty tilus jo 1927 yleiskarttakirjassa. Yhä ilman tieyhteyttä. Paikka on asuttu jo hyvin kauan, tila perustettu 1800-luvun puolella. Niemen kärjessä, pihakentällä kartan mukaan 7 rakennusta. Nangujärven luusuan ja Saiholompolan välisellä kannaksella vielä 3 rak (uudempia?).
Niliniemeltä n. 1,3km luoteeseen Saiholompola länsipuolella rinteessä rakennus ja sen vieressä aukea kenttä (tilarajan ulkopuolella. Katso Saiholompolon leiri 079). 

 

7621430

3541110

16.02.2016

066

Karhukammi

Kammi

Hyvässä kunnossa

Sarmitunturin erämaan etelälaidalla.
Metsän keskellä oleva Turvekammi. Rakennettu uudestaan 2012

 

 

10.03.2016

067A

Talasjärven lompolat itä

Tukkikämppä

Raunio

Talasjärven lompoloiden pohjoislaidalla. Laskuojan suusta 190m itään.
Tukkikämpän jäänteet. Ei havaintoja kartoillani.

 7628030

 3555560

17.02.2017

067B

Talasjärven lompolat länsi

Tukkikämppä

Raunio

Talasjärven lompoloiden luoteispäässä.
Tukkikämpän jäänteet. Ei havaintoja kartoillani.

7628050

3555470

17.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


069

Kutujärvi etelä

?

Ei tiedossa

Kutujärven eteläpäässä heti järveen laskevan joen länsipuolella.
Yleiskarttakirjassa 1927 on merkitty aivan kutujärven eteläpäähän "Lapintalo". Kartan piirrokset järvien osalta on hieman suurpiirteisiä joten tarkempaa sijaintia ei voi siitä määrittää. Rakennus näkyy vielä 1950 yleiskarttakirjassa mutta ei vuoden 1968 vastaavassa.
MML.n karttapaikan ilmakuvassa (2012) on vaalea kohta niemen syrjässä heti järveen laskevan joen länsipuolella mutta ei rakennuksen merkintää 7640060, 3560690. Vuosien 1967 ja 2002 topokartoissa on rakennus tällä kohtaa.
MML:n karttapaikalla 2012 on kiinteistörajat tämän niemen ympärillä ja hiukan lännempänä, lännestä laskevan puron suun eteläpuolella rakennuksen merkintä. Tuo lienee kuitenkin uudempi rakennus.

 

7640050

3560670

12.03.2016

070

Kutujärvi länsi

?

Ei tiedossa

Kutujärven länsilaidalla, hieman puolivälin pohjoispuolella, pienellä niemellä.
Yleiskarttakirjassa 1950 on merkitty  kutujärven länsilaidalle rakennuksen piste. Kartan piirrokset järvien osalta on hieman suurpiirteisiä joten tarkempaa sijaintia ei voi siitä määrittää. Topokartassa 1967 on samoilla kohdin pienessä niemessä rakennus.
MML.n karttapaikan ilmakuvasta (2012) löytyy vaaleampi kohta pieneltä niemeltä. Samalle kohtaa johtaa polut 2002 topokartassa, siinä on myös keltainen "niitty" mutta ei rakennuksen merkintää. MML:n karttapaikalla 2012 ei tälle kohdalle ole enään merkitty mitään mikä viitaisi rakentamiseen.

 

7641130

3560950

12.03.2016

071

Riekkolompola

Tukkikämppä

Raunio

Nellimistä noin 8,5km itäkaakkoon. Riekkolompolan kaakkoisrannalla. Järven keskivaiheilla olevan kapeikon kohdalla, loivalla niemellä.
Taloudellisessa kartassa 1944/46 on taloa/tilusta merkitsevä viiva ilman nimeä. Yleiskarttakirjassa 1950 on merkitty  Riekkolompolan rannalle rakennuksen piste. Kartan piirrokset järvien osalta on hieman suurpiirteisiä joten tarkempaa sijaintia ei voi niistä määrittää. 1967 topokartassa paikalle johtaa polkuja mutta rakennuksia ei ole merkitty.
KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Riekkolompola 1 savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 140505
Mahdollisesti 1920/30-luvun ATIF-metsäyhtiön pääpirtti. Alueella on neljä rakennelman jäännöstä: Kämppäjäännös 1: Koko 8 m x 6,8 m. Vain yksi hirsikerta on jäljellä. Kämppäjäännös 2: Huonokuntoinen suuri kämppäjäännös, pituus 18,5 m ja leveys 6,5 m. Suuri liesikiveys. Kämppäjäännös 3: Kaksiosainen kämppäjäännös, pituus 12,8 m ja leveys 5,3 m. Pääosin kaksi hirsikertaa jäljellä. Kämppäjäännös 4: Hirsirakennelma, kooltaan 6,6 m x 7,7 m jossa on kaksi ohuista liuskekivistä tehtyä piisiä.
Tarkastuspvm: 29.6.2011”

 

7639050

3561700

13.03.2016

072

Hoikkaniemi

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Alumalompolan pohjoisrannalla n.7,8km Akujärveltä itäkoilliseen.
Yleiskarttakirjassa 1927 alkaen kartoillani näkyvä rakennuksen piste. Vanha tilus jonka pihakentän laidalta löytyy rakennuksia vielä  MML.n karttapaikalta 2016.

 

7623900

3536560

16.02.2016

073

Hietajärvi

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Hietajärven länsilaidalla noin 5,1km Akujärveltä itään. Järven laskuojan lahden (Aitalahti) lounaisrannalla.
Yleiskarttakirjassa 1927 alkaen kartoillani näkyvä rakennuksen piste. Taloudellisessa kartassa 1930/1963 teksti "Autiotalo". Vanha tilus jonka pihakentän laidalta löytyy rakennuksia vielä MML.n karttapaikalta 2012. Ei talvitietä kummoisempaa yhteyttä vieläkään (2012). Pihakentällä 2 rakennuksen merkintää ja yhsi rakennusryhmä laskuojansuun länsirannalla.

 

7621300

3533800

16.02.2016

074

Nangujärvi

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Nangujärven länsilaidan niemen luoteisrannalla.
Yleiskarttakirjassa 1927 alkaen kartoillani näkyvä rakennuksen piste. Tuossa kartassa jo järven nimellä merkitty tilus, Nangujärvi. Vanha tilus jonka pihakentälta löytyy rakennuksia vielä MML.n karttapaikalta 2012. Tieura merkitty vieläkin karttoihin vain katkoviivalla (2012)

 

7618700

3539950

16.02.2016

075

Kettujärvi

Vankileiri

Raunio

Ylimmäisen Kettujärven pohjoislaidalla olevalla niemellä. Järven ja tien välissä. noin 3.5km Nangujärveltä itään.
"Nuoressa tiheässä männikössä lähekkäin ainakin viisi rakennussijaa. Lisäksi turvevalli. Ei piikkilankaa. Vieressä kulkee puinen poroaita." (Vänkä 2012)

7617700

3545820

10.03.2016

076

Nangujärven vuokrakämppä

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Nangujärven kaakkoislaidalla olevan lahden suun länsipuolen niemellä. Lahteen laskee Taimenoja (Kuávzurjuuhâ).
Kohde on jo hivenen kaukana kämppäkortiston peruslinjasta. Mutta retkeilijöiden hyödynnettävissä kuitenkin. Villi Pohjolan vuokrakämppä (2012).

7617650

3542010

16.02.2016

077

Nangujärven vankileiri

Vankileiri

Raunio

Nangujärven etelälaidalla Hangasvalkamajärvestä laskevan puron itäpuolella.
Vankileiri. Noin 50-100 vankia. Hyvin rakennettuja hirsiasumuksia, joista eräät lienevät olleet leirihallinnon käytössä. Enää rakennuksista on jäljellä vain yksi ja loput siirrettiin polttopuiksi tai lahosivat paikalleen.

7617610

3541450

16.02.2016

078

Nangujärven Joutavanlahti

Vankileiri

Raunio

Nangujärven Itälaidalla olevan Joutavanlahden tuntumassa.
Sodan piikkilangat 2009 "Nangujärven Joutavanlahti.
Nangujärven itäranta. Noin 50-100 vankia. Leirille kulkee järven rantaa myötäilevä, huolellisesti pengerretty huoltotie. Tietä lienee käytetty myös tukkitienä. Taimenjoen yli kulkenut silta on kokonaan hävinnyt.
Paikallisten tietämän mukaan leiri on ollut Nangun alueen jonkinlainen kurinpitoleiri. Muistitietoja tukee rakennusten tekotapa. Muun muassa Saiholompolon leirin hirsiseinien ulkopuolinen lämpöeriste, turvevallitus puuttuu. Lattiat on naulattu harvaan ladotuista riu'uista.
Kesällä 1945 haudatuja vankeja kerättiin Joutavanlahteen yhteishautaan ja muistokivi kertoosiihen haudatun 140 vankia. ..."

Koordinaatit Joutavanlahteen koska tarkempi sijainti ei ole tiedossani. MML:n kartassa (2012) näkyy Taimenjoen sillan paikka ja pieni pätkä rantaa seuraavaa tietä sen itäpuolella mutta ilmakuvakaan ei paljasta leirin paikkaa.

 

7618900

3542700

16.02.2016

079

Saiholompolon leiri

Vankileiri

Raunio

Nangujärven luoteispuolella olevan Saiholompolon lounaispuolella.
Sodan piikkilangat 2009 "Saiholompolon leiri.
Nangujärvi laskee noin 100m pitkän kosken kautta Saiholompoloon. Lompolon ja tupajängän väliin jää puolisen kilometriä leveä kuivan maan kaitale jossa vankileiri on ollut. Noin 250-300 vankia. Asemakaavaan rakennetuista hirsiparakeista on jäljellä vielä ainakin 12 rakennuksen rauniot, osittain seiniäkin. Tallin raunioitten kupeelta löytyy pari hirsirakennusta , joista toinen on puoleksi maahan kaivettu korsumainen sirpalesuoja. Vankikämpät ovat kooltaan pääsääntöisesti 6 metriä kanttiinsa, makuulaverit kolmessa kerroksessa. Merkillepantavaa on, ettei leirin ympäriltä löydy jäännöksiä piikkilanka-aidasta.
Tallirakennus sivummalla, on rakennettu tyypillisen vankileiri-arkkitehtuurin mukaisesti miehenkorkuiselta kaadettujen puiden kantojen varaan. Tallirakennelman katon alla lienee ollut noin 100 muulia."

Kirjasessa on enemmänkin selvitystä leiristä piirroskuvan kera sekä pari valokuvaa.
Sodan piikkilangat kirjanen mainitsee kohteen olleen lompolon ja tupajängän välisellä kuivalla kankaalla. Ilmakuvasta ei voi päätellä tuolla olevia rakennusten jäänteitä mutta tupajänjän pohjoispuolella on karttapaikan topokartassakin (2012) merkitty suorakaiteen muotoinen aukio ja rakennus. Tuonne ei johda tietä. Paikka ei siis ole jängän ja lompolon välissä. Mikä tämä kartassa ja ilmakuvassa oleva pihakenttä ja rakennusmerkintä sitten on jos ei vankileirin paikka ?
Saiholompolon ja Nangujärven välisen kosken itäpuolella on (2012) kartan mukaan kaksi rakennuspaikkaa ilmeisesti Niliniemen tilasta lohkaistulla tontilla.

 

7621770

3540260

16.02.2016

080

Ylempi Nilijärvi

Tukkikämppä

Raunio

Nellimistä noin 15,5km etelään. Ylemmän Nilijäven Länsipäässä aivan laskuojan vieressä sen pohjoispuolella.
Tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1966 topokartalla. 

7625880

3557340

29.09.2016

081

Pahtajärvi

Laavu

Hyvässä kunnossa

Sarmijärvestä koilliseen olevan Pahtajärven itärannan tuntumassa noin 300m järven eteläkärjestä koilliseen ja rannasta 50m. Nellimistä noin 5,1km eteläkaakkoon.
Laavu teksti ja rakennusmerkintä MML.n karttapaikalla 2014. Retkikartta.fi palvellussa (2016) ei esitellä kohdetta josta voisi päätellä ettei kohde olisi Metsähallituksen.

7636430

3550840

11.02.2016
082 Siskelijärvi Tukkikämppä Raunio Nellimistä 14,5km itään, Siskelijärven koillispään rannalla. Kiertuslahden perukasta 440m pohjoisluoteeseen noin 60m rannasta.
Ivalo metsa?inventointi 2011. Siskelijärvi savottakämppäalue jäännös  MH-tunnus: 140457
"Kämppäjäännös: Rakennelma on kooltaan 8,5 m x 7,5 m. Talvitien puoleisessa koillisseinässä on vielä 6 / 7 hirsikertaa jäljellä. Rakennelma 2: Kooltaan 7,7 m x 7,5 m oleva hirsirakennelma, jossa on kaksi suurta liesikiveystä. Hirret ovat pääosin aluskasvillisuuden peitossa. Rakennelma 3: Rakennelman länsinurkan hirret ovat näkyvissä, ja sen koko näyttää olevan 18 m x 8,5 m."

7638600 3567790

13.03.2016
083 Sortojärvet Kota Ei tiedossa Nellimistä 10km itäkoilliseen Sortojärven Itärannalla 170m rajapisteestä 67 etelään. RAJAVYÖHYKKEELLÄ.
MML.n karttapaikalla 2015 lukee "Kota". Rajaa seuraava partiopolku kulkee hieman pohjoisempana ohi. Kota lienee siis Rajamiesten käytössä.

7645450 3562470

10.01.2016
084 Paje-Potemuu-
jävri
? Ei tiedossa Nellimistä 12,5km itäkoilliseen Paje-Potemuujävrin pohjoisrannalla rannalla 100m Pikkutaivaljärvestä laskevasta purosta kaakkoon. Rajalle 330m. RAJAVYÖHYKKEELLÄ.
Rakennuksen merkintä 2015 MML.n karttapaikalla. Ei selittävää tekstiä. Rajaa seuraileva polku tulee rakennukselle joten lienee Rajamiesten tupa.

7645400 3565140

18.03.2016
085 Potemuujävr-luobbâliih ? Ei tiedossa 10,8km Nellimistä Itäkoilliseen olevan Potemuujävrluobbâliih lammen länsirannalla. 200m pohjoiseen Vyeli-Potemuujávriin laskevasta ojasta. 1,7km rajalta. RAJAVYÖHYKKEELLÄ.
Rakennuksen merkintä 2015 MML.n karttapaikalla. Ei selittävää tekstiä. Rajaa lähempänä on tällä kohdin rakennuksia jotka paremmin sopisivat rajamiehille joten epäilen poromiesten tupaa. Paikalle ei tule kartalla kuin polku jota ei erota ilmakuvasta 2012. Mönkijällä ei tuolla ole liiemmin ajeltu. Rakennuskin näkyy heikosti jos ollenkaan.

7643970 3563790

18.03.2016
086 Keskimöjärvi pohjoinen Kämppä Ei tiedossa Keskimöjärven pohjoislaidalla sen keskivaiheilla pienen lammen itäpuolella olevassa lahdessa. Noin 7km Nellimistä itään.
Paikalla on vanhan kolttaasumuksen jäänteitä. Tupa ja sauna.

7642590 3560360

19.02.2017
087 Keskimöjärvi etelä ? Ei tiedossa Keskimöjärven etelärannalla sen keskivaiheilla lahden pohjukassa. Noin 7km Nellimistä itään.
Rakennuksen merkintä näkyy jo 1967 topokartalla ja vielä 2015 MML.n karttapaikalla. Ei kuitenkaan 2000 topokartalla.
Ilmakuvassa 2012 ei mitään havaintoa. Muutenkin oudoksuttaa 50-vuoden ikä rakennuksella eikä minkäänlaista polkua tai mönkijänuraa näy ilmakuvassa. Kulku ilmeisesti venepelillä Keskimöjärven päädystä.

7642040 3560330

17.03.2016
088 Piekanamorosto Rajamiesten tupa Ei kelpaa yöpymiseen Rajajoosepista runsaat 10km pohjoisen Piekanamoroston huipulla. Suorsapään rajamutkaan 2,5km.
Paikalla on pieni, hylätty maja. Ilmeisesti rajamiesten taukokoppi.

7609030 3557480

16.09.2017
089 Uittoränni laavu ja päivätupa Laavu ja päivätupa. Huollettu Lavu on noin 5km Nellimistä itäkoilliseen. Keskimöjärven ja Nellimjärven välillä olevan uittorännin pohjoispuolella, noin puolivälissä järviä. Päivätupa siitä hiukan luoteeseen.
Uittorännin vieressä puolilaavu ja siitä 60m Nellimjärven suuntaan savottakämpän nimeä kantava päivätupa.

7642660 3558390

17.02.2017
090 Pieni Siikajärvi ? Ei tiedossa Nellimistä n.15,8km suoraan itään Pikku Siikajärven pohjoispäässä. Iso Siikajärven laskuojan suusta n.150-200m länteen.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Ei havaintoja muissa kartoissa. Koordinaatit likiarvoja.

7641180 3569190

18.03.2016
091 Kynsikaarajärvi ? Ei tiedossa Noin 9,5km Nellimistä itään, Kynsikaarajärven eteläoään etelälaidalla noin 170m itään järven laskuojan suusta.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Ei havaintoa muista lähteistä. Katso "092B Korsujärvi keski" Joka on vajaat 700m etelään. Koordinaatit likiarvoja.

7642450 3562810

18.03.2016
092A Korsujärvi pohjoinen ? Ei tiedossa 9,4km Nellimistä itään. Korsujärven luoteispään pohjoisrannalla. Laskuojasta 200m itään, kumpareen luoteispulella.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Ei havaintoa muista lähteistä. Katso "092B Korsujärvi keski" johon matkaa vain 250m.

7641960 3562710

18.03.2016
092B Korsujärvi keski Tukkikämppä Raunio 9,4km Nellimistä itään. Korsujärven Itärannan keskivaiheella olevalla pienellä niemellä.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä jo 1967 topokartalla. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Korsujärvi 1 savottakämppä ja talli jäännös MH-tunnus: 140645
Kämppäjäännös: Länsipäädyssä on vielä viisi hirsikertaa. Kämppä on kooltaan 9,2 m x 8,2 m.
Rakennelma 2, talli?: Niemen kärjessä pohjoisrannalla on mahdollinen hirsikehikko. Koko on noin 12 m x 7,5 m.
1920/30-luvun ATIF-metsäyhtiön savottakamppä. Tarkastuspvm: 28.6.2011”

7641780 3562870

18.03.2016
092C Korsujärvi etelä Tukkikämppä Raunio 9,4km Nellimistä itään. Korsujärven kaakkoispään etelärannalla, järven päädystä noin 100m länteen rakka-alueen ja suon välillä.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Korsujärvi 2 kämppä jäännös MH-tunnus: 140664.  Kaksiosainen suuri kämppäjäännös. Rakennelma on 16,3 m pitkä ja 6,2 m leveä. Asuinkämppä ja talli, 1920/30-luvulta. Tarkastuspvm: 28.6.2011.”

7641490 3562950

18.03.2016
093A Juomusniemi Tukkikämppä Raunio Nellimistä noin 17km kaakkoon olevan Kontosjärven pohjoislaidalla. Järven keskivaiheilla olevan Juomusniemen itäpuolisella tyvellä.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Ei havaintoa uudemmissa kartoissani.
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon koillispuolinen metsätalousalue (Tiivistelmä)
”Kontosjärvi 4 Juomusniemi kämppä jäännös MH-tunnus: 139923. Kaksiosainen kämppäjäännös. Rakennelman länsipääty on säilynyt paremmin, siinä on vielä 2 tai 3 hirsikertaa. Rakennelman koko on 8 m x 16,5 m. 1920/30-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppä. Tarkastuspvm: 22.6.2011.”

7628390 3564450

16.03.2016
093B Kontosjärvi keski Tukkikämppä Raunio Nellimistä noin 17km kaakkoon olevan Kontosjärven pohjoislaidalla. Järven keskivaiheille pohjoisesta laskevasta purosta noin 100m itään. Aivan rannan tuntumassa.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä jo 1967 topokartalla. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Kontosjärvi 5 kämppä jäännös MH-tunnus: 139928 . Kaksiosainen kämppäjäännös. Rakennelma on kooltaan 15 m x 8,5 m. Rakenteiden perusteella todennäköisesti 1920/30-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppä. Tarkastuspvm: 20.6.2011.”

7628350 3564910

16.03.2016
093C Kontosjärvi itä Tukkikämppä Raunio Nellimistä noin 18km kaakkoon, Kontosjärven itäpäässä, koillisnurkassa, rannasta alle 10m. Illeppijärven kannaksen kapeikosta 300m pohjoiseen.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä jo 1967 topokartalla. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Kontosjärvi 6 kämppä jäännös MH-tunnus: 139929. Kaksiosainen kämppäjäännös. Rakennelman koko on 16 m x 8,5 m. Länsipääty on säilynyt hieman paremmin.  Rakenteiden perusteella 1920/30-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppä. Tarkastuspvm: 20.6.2011.”

7628290 3566240

16.03.2016
094 Spálccájärvi ? Ei tiedossa Kontosjärven länsipäästä, laskuojan suusta noin 1,3km länteen Pitkulaisen lammen (205,9) itäpäässä, pohjoiseen työntyvän lahden kärjessä. Lähellä rantaa.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Ei havaintoa muissa kartoissa eikä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7629020 3561950

18.03.2016
095 Kivijärvenpää ? Ei tiedossa 10,4km Nellimistä kaakkoon, Kivijärven pohjoispään koillisrannalla tielinjauksen kohdilla.
Oletettavasti tukkikämppiä. Näkyy kahtena raunion merkintänä 1967 topokartalla. Toinen rakennus 7634560 / 3561260.
Nellimistä Kontosjärvelle menevä tie kulkee juuri tällä kohdalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7634510 3561370

18.03.2016
096 Kivijärvenlompola ? Ei tiedossa Noin 11,9km Nellimistä kaakkoon. Kivijärvenlompolan itäpuolella olevan pienen lammen lounaisrannalla, noin 20m rannasta.
Oletettavasti tukkikämppä. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Rakennuksen jäänne näkyy ilmakuvassa 2012.

7633210 3562350

18.03.2016
097A Kivilompola itä ? Ei tiedossa Noin 12,3km Nellimistä kaakkoon. Kivijärven itäpuolella olevan Kivilompolan länsipään luoteisrannalla. Noin 70m lompolon rannasta.
Oletettavasti tukkikämpän jäänteitä. Kolme vierekkäistä raunion merkintää 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011.  Ilmakuvan 2012 mukaan paikalla on pieni aukio.

7633120 3562810

18.03.2016
097B Kivilompola pohjoinen ? Ei tiedossa Noin 12,3km Nellimistä kaakkoon. Kivijärven itäpuolella olevan Kivilompolan pohjoisrannalla Pienestä Palojärvestä laskevan puron länsipuolella. Noin 70m lompolon rannasta.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7633310 3563000

18.03.2016
098 Tupajänkä ? Ei tiedossa Noin 14,1km Nellimistä kaakkoon, talvitupalompolosta 750m jokea ylävirtaan, joen itäpulella. Paavalintupavaaran länsipuolella. Kontosjärven tien tuntumassa.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Kontosjärven tie menee aivan tältä kohdin ja tien vieressä on tasattu aukea. Kartan tarkkuudesta johtuen on vaikea sanoa onko kohde jäänyt tien tai aukean alle. Koordinaatit likiarvoja.

7630710 3562950

18.03.2016
099 Tupajärvi ? Ei tiedossa 14km Nellimistä kaakkoon. Paavalintupavaaran pohjoispuolella olevan tupalammen laskuojan itärannalla, etelästä tulevan harjun päädun pohjoisrinteellä.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7632440 3564480

18.03.2016
100 Kuolalahdenpuro ? Ei tiedossa Nellimistä noin 15,7km kaakkoon. Paavalintupavaaran koillispuolella virtaavan puron itärannalla. Puron latvalammesta 200m pohjoisluoteeseen.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä jo 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7631800 3566220

18.03.2016
101 Kortejärvi ? Ei tiedossa Noin 16,8km Nellimistä kaakkoon. Sulkusjärven kaakoispuolella ja Korppivaaran lounaispuolella. Kortejärven länsirannalla sen puolivälissä. Rajavyöhykkeellä.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7632040 3567680

18.03.2016
102A Pitkälahti 1 Tukkikämppä Raunio Noin 16,5km Nellimistä itäkaakkoon Sulkusjärvestä itään pistävän pitkän lahden pohjoisrannalla. Noin 1km lahden perukasta.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. 1 raunion merkintä näkyy 1967 topokartalla. Kohde sijaitsee rajavyöhykkeellä.
KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä). ”Sulkusjärvi 4 Pitkälahti 1 savottakämppä ja talli jäännös MH-tunnus: 140362. Kämppä: Kaksiosainen rakennelma 15 m x 7,2 m. Seinien kohdalla on 1-3 hirsikertaa. Länsinurkassa on suurehko liesikiveys. Saunajäännös: Pari hirsikertaa jäljellä. 4,2 m x 4,5 m. Tarkastuspvm: 5.7.2011”.

7634000 3568350

18.03.2016
102B Rapasalmi Tukkikämppä Raunio Nellimistä 15,8km itäkaakkoon. Sulkusjärvestä itään pistävän pitkän lahden pohjoisrannalla. Rapaniemen pohjoispuolella joutilaslahden perukalla.
Oletettavasti tukkikämpän jäänteitä. Kaksi vierekkäistä raunion merkintää 1967 topokartalla. Raunio näkyy ilmakuvasa 2012. Rauniot on rajavyöhykkeellä. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Sulkusjärvi 3 Joutilaslahti savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 140343. Savottakämppäalue.
Rakennelma 1, sauna: Pieni hirsirakennelma noin 6,5 m x 6,1 m. Seinissä on pari hirsikertaa jäljellä.
Rakennelma 2, asuinkämppä: Kooltaan 8,6 m x 7,5 m. Osin kohtalaisen hyvin säilynyt. Kaakkoisseinässä on jäljellä kahdeksan hirsikertaa.
Rakennelma 3: Edellisten välissä oleva huonosti säilynyt rakennelma. Havaittavissa on lähinnä suuri kiviröykkiö.
Tulkinta: 1920/30-luvun ATIF-metsäyhtiön savottakämppä alue. Tarkastuspvm: 5.7.2011”
.

7634480 3567820

15.03.2016
102C Sähmivaaranoja Tukkikämppä Raunio Nellimistä 15,5km itäkaakkoon. Sulkusjärvestä itään pistävän pitkälahden pohjoispuolella. Liittolahden perukalla.
Oletettavasti tukkikämpän jäänteitä. Kaksi raunion merkintää  1967 topokartalla. Toinen rak. 7634960 / 3567860.
KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Sulkusjärvi 2 Liittolahti savottakämppä jäännös MH-tunnus: 140286. Kämppä on kaksiosainen, pari hirsikertaa jäljillä. Se on kooltaan 15,5 m x 7,9 m. Tulkinta: 1920/30-luvun ATIF-metsäyhtiön savottakämppä/talli. Tarkastuspvm: 5.7.2011."
Metsähallituksen inventoinnissa ei mainita topokartalla (1967) näkyvää toista rauniota joka on noin 150m koilliseen puron pohjoispuolella kumpareella. Kohteet rajavyöhykkeellä jonka raja kulkee tällä kohdin järven rantaa pitkin.

7634840 3567750

15.03.2016
102D Pitkälahti 2 Tukkikämppä Raunio Noin 17km Nellimistä itäkaakkoon Sulkusjärvestä itään pistävän pitkän lahden pohjoisrannalla. Noin 350m lahden perukasta.
Kohde ei näy kartoillani. Paikalla on metsähallituksen inventoinnin mukaan kämpän jäännös. Kohde sijaitsee rajavyöhykkeellä. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä): ”Sulkusjärvi 5 Pitkälahti 2 kämppä jäännös MH-tunnus: 140423. Kaksiosainen kämppäjäännös. Lounaisnurkassa on säilynyt kuusi/seitsemän hirsikertaa. Rakennelma on 16 m pitkä ja 8,4 m leveä. Kaakkoiskulmassa liesikiveyksen jäännös. Tarkastuspvm: 5.7.2011.”

7633640 3568940

18.03.2016
103 Kiertusjärvi ? Ei tiedossa Nellimistä noin 16km itäkaakkoon. Rajavyöhykkeellä olevan Sähmivaaran pohjoispuolella olevan Kiertusjärven etelärannalla. Paksun niemen itäpuolisessa poukamassa.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7636300 3568810

18.03.2016
104 Kiertusjärven lompola ? Ei tiedossa Nellimistä noin 15km itäkaakkoon. Kiertusjärven lompolan pohjoispäässä, laskuojan itäpuolella. Rajavyöhykkeelle matkaa noin 150m.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1967 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7637790 3568180

18.03.2016
105 Kiertusjärvi pohjoinen ? Ei tiedossa Noin 15,5km Nellimistä itään, rajavyöhykkeellä olevan pienen lammen itäpuolella. Lammesta vajaat 100m kaakkoon ja Kiertusjärven pohjoispään lahden päästä runsaat 200m pohjoiskoilliseen.
Pienen rakennuksen neliö Topokartalla 1967. 1968 yleiskarttakirjassa on rakennuksen piste hieman pohjoisempana mutta laitan sen, kartan epätarkkuuden piikkiin.  Kohteesta ei mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Kyseessä ei ole raunion merkintä joten ei ehkä ole tukkikämppä tai sitten sitä on ylläpidetty savotan jälkeen. Koordinaatit likiarvoja. Kohde on rajavyöhykkeellä.

7638000 3568770

10.03.2016
106 Pieni Paskuljärvi Tukkikämppä Raunio Noin 9,7km Nellimistä etelään. Tullujärven ja Pienen Paskuljärven välisen kannaksen pohjoispulella. Noin 100m Järvien väliseltä joelta pohjoiseen.
Kohdetta ei näy kartoillani.  Inventoinnin mukaan asuinrakennus, talli, sekä erillinen liesi ja kellari. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Pieni Paskuljärvi 1 savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 139187
Rakenne 1 - Liesikiveys on kooltaan noin 3 m x 2 m ja noin 70 cm korkea.
Rakenne 2 - Talli. Pari maatunutta hirttä. Mahdollisen rakennuksen kokoa ei voi arvioida.
Rakenne 3 - Asuinkämppä. Yksi hirsikerta seinistä sekä kattohirsiä. Koko 8,4 m x 8,7 m.
Rakenne 4 - Kellarikuoppa, kooltaan 3,1 m x 1,7 m. Ollut katettu laudoilla.
Tarkastuspvm: 6.6.2011.”

7631530 3551630

13.03.2016
107 Koddoohjuuvads ? Ei tiedossa Nellimistä noin 11,5km kaakkoon. Kontosjärven päästä noin 4,3km luoteeseen ja 2,4km Kivijärven eteläpäästä lounaaseen. Noin 80m pitkulaisen lammen eteläpäästä lounaaseen. Kodohjärvi on 1,6km etelälounaaseen.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1966 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.

7631170 3559590

18.03.2016
108A Iso Paskuljärvi pohjoinen ? Ei tiedossa Nellimistä noin 9,5km etelään Iso Paskuljärven pohjoisrannalla Järven keskivaiheille laskevasta purosta noin 350m luoteeseen.
Pienen rakennuksen neliö 1966 topokartalla.  Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011. Koordinaatit likiarvoja.
Katso Iso Paskuljärvi etelä 108B joka on järven vastarannalla.

7631720 3552810

18.03.2016
108B Iso Paskuljärvi etelä Tukkikämppä Ei juuri erotu maastosta Nellimistä noin 10km etelään. Ison Paskuljärven lounaisnurkassa laskuojan suusta 60m kaakkoon.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1966 topokartalla.
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon koillispuolinen metsätalousalue  (Tiivistelmä).
"Iso Paskuljärvi savottakämppä jäännös MH-tunnus: 139123. Kaksiosainen kämppäjäännös. Lounaispääty on paremmin säilynyt, mutta siinäkin on pääosin vain yksi hirsikerta. Rakennelman koko on noin 17 m x 8 m. Tulkinta: 1920- tai 1930-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppä. Tarkastuspvm: 1.6.2011.”

7631270 3552560

13.03.2016
109 Lauttajärvi ? Ei tiedossa Sarmijärven itäpuolella olevan Lautajärven koillisrannalla pienen saaren kohdilla.
Pienen rakennuksen merkintä 1966 topokartalla. Kohteesta ei havaintoa muissa kartoissa eikä sitä mainita Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa 2011.

7634050 3550260

12.03.2016


111 Alimmainen Juoksemajärvi ? Ei tiedossa Alemman Juoksemajärven pohjoispään itärannalla, Kontosjärventien eteläpuolella. 20m tiestä 15m rannasta.
Kämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä jo 1966 topokartalla.
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon koillispuolinen metsätalousalue : Alempi Juoksemajärvi kämppä jäännös. MH-tunnus: 139993 (Tiivistelmä): ”Kämpän raunio on huonosti säilynyt, havaittavissa on vain yksittäinen, aluskasvillisuuden peittämä hirsikerta. Rakennelman koko on 14,5 m x 6 m. Kaakkoisnurkassa on suuri liesikiveys.
Tarkastuspvm: 14.7.2011.”

7639970 3556630

13.03.2016
112 Talasoja 1 Tukkikämppä Raunio Sarmitunturin pohjoiselta huipulta n.4km pohjoiseen ja 500m Talasjärven jokisuulta alavirtaan. Joen pohjoispuolella. Joesta 40m ja Kontosjärven tiestä noin 50m.
Kartoille merkitsemätön savottakämpän jäänne. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Talasoja 1 savottakämppä jäännös MH-tunnus: 136679. Kaksiosainen savottakämppäjäännös. Koko noin 18 m x 8 m. Huonommin säilynyt osa on todennäköisesti talli. Seinissä on pari hirsikertaa jäljellä. Tulkinta: Atif-metsäyhtiön savottakämppä 1920-luvulta. Tarkastuspvm: 30.5.2011.”

7630050 3554090

18.03.2016
113 Kettujänkä ? Ei tiedossa Nangujärven itäpuolella, Joutavalahdesta 1,4km koilliseen joen eteläpuolella.
Pienen rakennuksen merkintä topokartassa 1965. Paikalla on 2016 MML.n karttapaikan mukaan kolme rakennusta. Rakennukset on jänkätontilla joten yksityisiä ja lukittu.

7620080 3543940

18.03.2016
114 Talasoja 2 Tukkikämppä Ei juuri erotu maastosta Sarmitunturin pohjoispään huipulta n.4km pohjoiseen. Talasojan itäpuolella ja noin 30m Kontosjärventien pohjoispuolella.
Oletettavasti tukkikämpän jäänne. Näkyy raunion merkinnällä 1966 topokartalla. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä): ”Talasoja 4 kämppä jäännös MH-tunnus: 138295. Huonosti säilynyt kaksiosainen kämppäjäännös, mahdollisesti se on osin purettu. Paikalla on muutamia aluskasvillisuuden peittämiä hirsiä. Rakennelman mahdollinen koko on noin 15 m x 8 m. Tulkinta: ATIF-metsäyhtiön 1920- tai 30-luvun savottakämppä. Tarkastuspvm: 21.7.2011.”

7630230 3553850

18.03.2016
115 Pitkäjärvi Tukkikämppä Raunio Nellimistä 10km etelään olevan pitkäjärven länsipäässä. Järven laskuojan länsipuolella olevalla kumpareella.
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon koillispuolinen metsätalousalue esittelee savottakämpän joka ei esiinny millään kartoillani. (Alla tiivistelmä)
”Pitkäjärvi 1 savottakämppä jäännös MH-tunnus: 139154. Suuri kämppäjäännös, kooltaan 9,4 m x 9,3 m. Parhaimmillaan nurkissa on viisi hirsikertaa jäljellä. Kämppäjäännöksestä on 10 m itään on liesikiveys, 2 m x 1,6 m. Todennäköisesti sauna. Todennäköisesti valmistettu 1920-luvulla kuten muutkin läheiset kämpän jäännökset. Tarkastuspvm: 9.11.2011.”

7630960 3553370

13.03.2016
116 Keskimöjärven varustukset Sota-ajan jäänne Raunio Keskimöjärven keskiosan pohjoislaidalla 4 poteroa ja korsu.
Kartoilta löytymätön sota-ajan jäänne. Metsähallituksen Kulttuuriperintökohteiden inventoinnti 2009. Tsarmitunturin erämaa-alue: ”Keskimöjärvi 7 korsu jäännös MH-tunnus: 140987. Ympäristön kuvaus: Kuoppajäännös sijaitsee Keskimöjärven pohjoisrannalla, noin 60 m itäkoilliseen kolttakämpästä. Kohteen kuvaus: Kuoppa on 6,4 m pitkä ja 1,6 m leveä ja noin 60 cm syvä. Sen reunoilla on kaksi hirsikertaa, jotka ovat lähes täysin aluskasvillisuuden peitossa.
Tulkinta: Mahdollisesti toisen maailmansodan aikaisia rakennelmia, Neuvostoliiton sotilaat ovat majoittuneet alueella 1945-46.”

Vieressä on rakennuskohde. Katso 086 Keskimöjärvi pohjoinen

7642610 3560410

19.02.2017
117 Nellimvaara 1 Sota-ajan jäänne Raunio Nellimistä 5,3km itäkoilliseen. Nellimvaaran länsipuolella olevien lampien länsipuolella. Vajaat 70m rajavyöhykkeen puolella. Uittorännin laavulta (089) 770m pohjoiseen.
Kartoilla näkymätön kohde rajavyöhykkeellä. Metsähallituksen Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2011.
”Nelliminvaara 1 kämppäalue jäännös MH-tunnus: 140731. Kohdetyyppi:  Puolustusvarustukset? Toinen maailmansota, 5 kohdetta. Neuvostoliiton sotilaat ovat majoittuneet alueella talvella 1945–46. Kämppäalue sijaitsee Nellimvaaran länsiosassa Perättäislampien lähellä, Nellimin uittorännille johtavalta tieltä raja-alueelle haarautuvan tien varrella."
Inventoinnin mukaan 5 rakennusta joista yksi olisi eläinsuoja. Rakennelmista on jäljellä 5-7 hirsikertaa (2011).
Rakennuksista lounaaseen Nellimjärven tuntumassa on runsaasti sodan aikaisia varustuksia: poteroita, korsuja ym.

7643380 3558190

18.02.2017
118 Keskimöjärvi savotta Tukkikämppä Ei juuri erotu maastosta Nellimistä noin 5,3km itään, Keskimöjärven länsipäässä, uittoränniltä runsaat 100m etelään. Rannasta noin 40m.
Kahden tukkikämpän jäänteitä. Ei näy kartoillani. Metsähallituksen Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2011. Ivalon koillispuolinen metsätalousalue (Tiivistelmä)
”Keskimöjärvi 1 savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 140706
Rakennelma 1: Kämpästä on säilynyt vain suuri liesikiveys, ei ollenkaan puurakenteita.
Rakennelma 2: Kaksiosainen kämppäjäännös. Rakennelman pituus on 10,2 m ja leveys 6,8 m. Parhaiten säilynyt kohta on väliseinä ja yksi siihen liittyvä seinän pätkä, joissa on vielä 4 hirsikertaa jäljellä. Tarkastuspvm: 12.7.2011.”

7642520 3558590

13.03.2016
119 Kämppäjärvi Tukkikämppä Raunio Noin 16,5km Nellimistä kaakkoon. Kontosjärven laskuojan suulta n.1,4km etelälounaaseen olevan pienen kapean lammen pohjoisrannalla noin 70m lammen itäpäästä.
Kohde ei näy millään kartallani mutta esiintyy KMO-kulttuuriperintöinventoinnissa. Alla tiivistelmä.
”Kämppäjärvi savottakämppä jäännös MH-tunnus: 139329. Kämppä on kaksiosainen. Koko on 8,5 m x 16,7 m. Rakennelma on tehty suurista pyöröhirsistä. Länsipäässä on 4 hirsikertaa jäljellä. Tulkinta: Rakennustyylin perusteella kyseessä 1920/30-luvun Atif-yhtiön savottakämppä.”

7627510 3562730

13.03.2016
120 Paltsajärvi Tukkikämppä Raunio Nellimistä 13km kaakkoon. 3km Kontosjärveltälänsiluoteeseen. Kapean lammen eteläpään eteläpuolella noin 70m rannasta.
Kartoillani näkymätön tukkikämpän raunio. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Paltsajärvi savottakämppä jäännös MH-tunnus: 139382. Kaksiosainen kämppäjäännös. Koko 14,6 m x 7,4 m. Nurkissa enimmillään 5-6 hirsikertaa jäljellä. 1920/30-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppä, yhteen rakennettu asuinrakennus ja talli. Tarkastuspvm: 25.7.2011.”

7629970 3560400

18.03.2016
121 Rytijärvi Tukkikämppä Raunio Noin 5,5km Nellimistä etelälounaaseen olevan Rytijärven lounaispäässä. Laskuojan molemmin puolin.
Kartoilta en ole löytynyt rakennuksen merkintöjä. MML.n karttapaikan ilmakuvassa on selkeä aukio.
KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä): ”Rytijärvi savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 142262
Suuren kämpän paikka erottuu ruohikkoisena alueena järven rannassa. Se on ilmeisesti purettu koska yhtään seinähirsiä ei ole jäljellä, ainoastaan kaksi lieden jäännöstä. Paikalla myös Kellari/varTallin jäännös on puron kaakkoispuolella. Sen paikka erottuu heinikkoisena alueena, jossa on runsaasti hirsiä. Tarkastuspvm: 16.6.2011.”

7635930 3551450

18.03.2016
122 Sarmijärvi Haapaniemi Tukkikämppä Purettu Nellimistä noin 7km lounaaseen Sarmijärven koilliseen pistävän suuren lahden pohjoisrannalla, Haapaniemellä.
Yksi monista Sarmitunturin ja Nellimin välisistä savottakämppä kohteista. Kohde jää jo kovin lähelle Nellimin tietä ja Sarmijärven länsipuolisiin osiin jotka ovat vaellus ja retkeilymaastoista kaukana. Tietenkin jotain kautta pitää tieltäkin poistua ja palata. Sarmijärven länsipuolella ja Nellimin tien tuntumassa olevat muut savottakämppien jäänteet jätän luetteloinnin ulkopuolelle. Kohteet löytyy Metsähallituksen inventoinnista (Metsähallitus asianro 2114/41/2012)
Tällä niemellä on tuon inventoinnin mukaan mm."Asuinkämppä: kooltaan noin 26 m x 9 m.  Talli?: kooltaan noin 17 m x 9 m. Paikka on Savottakämppäalue, jonka rakennukset on ilmeisesti purettu tai siirretty.  (MH-tunnus: 139665)”

7635070 3549730

13.03.2016
123 Markittaniemi Tukkikämppä Raunio Nellimistä 8,3km lounaaseen Sarmijärven itärannalla Markittavaaran luoteispuolella olevan pienen Marlittajärven ja Sarmijärven välisellä kannaksella.
Savottakämppä alue josta en ole löytänyt kartoiltani merkintää. Rauniot on mukana KMO-kulttuuriperintöinventoinissa (Alla tivistelmä)
”Sarmijärvi Markittaniemi savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 139829. Kämppäjäännös: Pari hirttä näkyvissä. Rakennelma on kooltaan noin 7,8 m x 12 m. Rakennelma 2: Kämppäjäännöksestä noin 20 m kaakkoon on 7 m x 7 m oleva avoin alue. Mahdollisesti paikalla on ollut talli. Tarkastuspvm: 15.6.2011.”
Sarmijärven länsipuolella ja Nellimin tien tuntumassa on muitakin savottakämppien kohteita mutta jätän ne luetteloinnin ulkopuolelle. Kohteet löytyy Metsähallituksen inventoinnista.

7633860 3549260

13.03.2016
124 Talasjärven savottakämppä Tukkikämppä Ei juuri erotu maastosta Sarmitunturin poijoiselta huipulta 3,7km pohjoiskoilliseen, Talasjärven itärannan keskivaiheille laskevan puron suusta n.200m luoteeseen ja 20m rannasta.
Yksittäisen tukkikämpän jäänne joka ei esiinny kartoillani. KMO-kulttuuriperintöinventointi (Tiivistelmä)
”Talasjärvi 2 savottakämppä jäännös MH-tunnus: 139242. Kaksiosainen kämppäjäännös, kooltaan 16,7 m x 8,3 m. Kämpästä on jäljellä vain yksi hirsikerta, jotka ovat aluskasvillisuuden peittämiä. Tarkastuspvm: 10.11.2011"

7629460 3554840

19.03.2016
125 Poropirtin kehikko ? Raunio Poropirtiltä (023) noin 150m länsiluoteeseen. Nilijärvien eteläpuolella Hukkamoroston pohjoisrinteellä olevan pienen lammen luoteispuolella. Akalauttapään huippu on 4km eteläkaakkoon.
Maata vasten on järeistä hirsistä kehikko, ilmeisesti salvottu. Päällä kasa ohuempaa puutavaraa

7624220 3556500

28.09.2016
126 Iso Suorsajärvi itäinen Porokämppä Raunio Raja-Joosepin raja-asemalta noin 8kn pohjois-koilliseen Ison Suorsajärven itärannalla. Noin 50m Ison Suorsajärven rannasta ja noin 400m järven kaakkoiskärjestä.
Iso Suorsajärven itärannalla, Suorsapään juurella, on kämpän jäänteet. Matala kämppä on hirsistä ja kooltaan noin 3m kanttiinsa.

7606600 3557280

13.11.2018
05.03.2021           Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE