Käkkälöjoen ylittävä silta. Vastarannalla näkyy laavu.

Sulje