Kammin ympärillä on aukeaa maata. Vanhaa pihakenttää ja uutta turpeen nostoa..

Sulje