Erotusalueen laidan tupapaikkoja.

Osa rakennuspaikoista on vanhoja. Vain varvikoittunut matala turvekehä.
Sulje