Erotusaidan jäänteet voisi siivota pois.
Puutavaran pätkisin polttopuuksi ja laittaisin paikalliseen puuvajaan.

Sulje