Kartan mukaisella paikalla on aukio. Jossain tällä kohdin tupa on sijainnut.
Vaatisi hieman laajempaa turpeiden potkimista.

Sulje