Vakileirin rakennukset on jäämässä metsän saartamiksi.

Sulje