001

Kivikumpu (Nitsijärvi)

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Nitsijärvien keskiosan kapeikon länsirannalla. Noin 5km Petsikosta itä-koilliseen.
Kaksi vanhaa taloa lähellä toisiaan. Rakennukset näkyy jo 1929/42 taloudellisella kartalla. Kivikumpu ja Nitsijärvi.

 

7680270

3541150

25.10.2007

002

Naamajärvi

Asuttu / autio tila

Raunio

Inarijärven koillispäässä Pisterinniemellä. Kuuvan kanavasta 500m itään.
"Naamajärvi eli Kettu-Matti. Tila perustettu 6.8.1866, käräjillä 1861 1/12 manttaalia. Perustaja Matts Paulsinpoika Kuuva (s.1835)." (Inari Aanaar, Inarin historia s.509).
Nykyään rantamilla useita rakennuksia.

7680450

3548730

17.04.2011

003

Pisterniemi (Pisteri)

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Inarijärven koillisosassa. Pisteriniemen itälaidalla olevan kapean lahden luoteisrannella.
Metsähallituksen huoltama hirsinen vanha autiotupa.

7678630

3550630

06.03.2012

005

Kotkaniemi

Kalakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Kettuniemen kaakkoiskärjessä olevan Kotkaniemen itäreunalla pienen saaren kohdilla.
Paikalla on ollut noin 3x3m kokoinen kämppä. Jäljellä on enään joitakin perustuksia ja oven edustan kivilaatoitusta.

7671750

3543040

08.10.2008

006

Kettuniemi

Vuokrakämppä

Käyttökunnossa

Inarijärven pohjoislaidalla Kettuniemen kärjessä Reposaarien vastaisen salmen pohjoispäässä. Partakosta 7,5-8km kaakkoon.
Villi Pohjolan vuokrattava eräkämppä. Pirtissä on tilaa 4 hengelle ja keittiössä 2 hengelle. Sauna eri rakennuksessa, laituri, ulkotulentekopaikka ja maakellari. Niemellä on tällä kohtaa rakennuksen merkintä ainakin 1968 yleiskarttakirjasta alkaen. Onko paikalla ollut kokoajan sama rakennus ?

 

7671790

3539950

25.01.2009

007

Kettu-Matti

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Kettuniemen tyvellä Kauhalahden itärannalla kohdalla missä kannas Lammaslahteen on kapeimmillaan. Partakosta noin 5,5km kaakkoon.
Kettu Matti niminen talo löytyy 1929/42 taloudelliselta kartalta. Tuon jälkeen 1992 karttoihin ilmestyy lahden perukkaan "Aarrelahti" niminen talo.
MML:n uudella karttapaikalla (2007) Kettu-Matti on nimeltään Hannula ja laajan tontin sisäpuolella on noin 20 rakennusta. Aarrelahti on saanut nimen Sarrelahti ja paikalla on neljässä ryhmässä yhteensä n.16 rakennusta. Katso 002 Naamajärvi.

 

7675610

3540630

25.01.2009

008

Kärppäsaaren tupa

Autiotupa ja kota

Huollettu

Inarijärven keskivaiheilla olevan Varttasaaren eteläpuolitse menevän Suovannuoran itäpäässä, Kärppäsaaren koilliskärjessä.
Metsähallituksen huoltama autiotupa. Vieressä uudempia veneilytukikohdan rakennuksia.

7656160

3536970

16.04.2011

009

Noomasaarensalmi

Kämppä

Käyttökunnossa

Kahkusaaren autiotuvasta 1,5km koilliseen. Noomasaaren itäpuolelta menevän kapean salmen itärannalla. Salmessa olevan lahden pohjukassa.
Salmen itärannalla on lahden pohjukassa parhaat päivänsä nähnyt kammi. Kammi voi toimia kokonsa puolesta vain kellarina. Viereisellä niemellä pari mökkiä. Yksityisiä.

7660120

3527590

27.11.2009

010

Kahkusaaren tupa

Autiotupa ja Kota

Hyvässä kunnossa

Inarijärven suurimman selän Kasariselän luoteislaidalla olevan Kahkusaaren etelälaidalla.
Hirsinen metsähallituksen tyyppitupa. Vieressä uudempi lautarakenteinen taukokota.

7659100

3526570

14.03.2018

012

Varankiniemi

Asuttu tila

Käyttökunnossa

Inarijärven luoteislaidalla Viimassaaren länsipuolella 9km Ukonsaaresta koilliseen. kapean etelään suuntaavan harjuniemen tyvellä.
Vanha asuttu tila. "Varanginiemi. Tila perustettu 4.2.1873, käräjillä 1871 1/16 manttaalia. Perustaja Samuel Olofsson Valle l.Vuoli-Sammeli (s.1851)." (Inari Aanaar, Inarin historia s.505).06.03.2012

013

Kaapin-Matti

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Inarijärven länsipäässä Ukonselän pohjoislaidalla Inarin keskustasta 10km koilliseen. Lautaniemen takana olevan pienen lahden pohjoisrannalla.
"Tila perustettu 2.5.1873, käräjillä 1871 1/16 manttaalia. Perustaja Petter Mattsinpoika Aikoi l. Kaapin-Pekka (s.1840)." (Inari Aanaar, Inarin historia s.505) Talo näkyy taloudellisella kartalla 1930/62. Uudessa MML:n karttapaikan kartassa (2007) pihakenttä jossa 4 taloa. Vieläkään ei johda tie perille joten sopii ottaa mukaan tähän kortistoon.
Inarijärven pitkällä luoteisrannalla on useita vanhoja rakennuskohteita jotka näkyvät taloudellisilla kartoilla (suluissa tilan perustamisvuosi). Sarviniemi (1873), Kaapin-Matti (1873), Varankiniemi (Varangginiemi 1873), Vuopioniemi (Tuhka-Sammeli 1865), Kiitnjarga (muurahaisniemi), Anttila (1906), Hietaniemi (1873), Hietamäki (1873), Palttoniemi (1857), Paloniemi (1886), Hietajoensuu (1885). Noile taloille, Kaapin-Mattia ja Kiitnjargaa lukuunottamatta johtaa nykyään tie perille.

 

7653010

3509390

25.01.2009

014

Vaadinsaari

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Vaadinsaaren länsipäässä. Ukonsaarelta noin 2,5km etelään.
Autiotupa merkintä 1968 yleiskarttakirjassa. Käyttötarkoitus on muuttunut.
Nykyään (2008) Vaadinsaarella on ilmoitusten mukaan 4 hengen vuokramökki.

7648250

3511310

17.04.2011

015

Vaadinsalmi

Autiotupa

Poistunut

Vaadinsalmen länsipäässä, kapean niemen tyvellä, mantereen puolella. Ukonsaarelta noin 3km etelään.
Paikalla oli vielä 2003 rähjäinen ja jo lähes raunioksi luokiteltava hirsikämppä. Vuonna 2008 puuosat on kuljetettu pois tai poltettu nuotioissa. Enään on jäljellä metalliromua.

7647940

3511350

17.04.2011

016

Suovasaari

Autiotupa / Keittelykatos

Huonossa kunnossa / Hyvässä kunnossa

Suovasaarten keskellä olevan salmen pohjoisrannalla noin 5,5km Ukon saaresta itäkaakkoon.
Tupa on maapohjainen ja turvekattoinen hirsirakennus noin 3 henkeä mahtuu. Uudet veneilytukikohdan rakennukset on vieressä

7649280

3517050

17.04.2011

017

Kankiniemi

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Inarijärven lounaislaidalla, Kankiniemen itärannalla, Kankivuonon rannalla, Kenttäsaaren eteläkärjen kohdilla.
Vanha tila. Tila perustettu 1895. Löytyy taloudellisesta kartasta 1930/62 alkaen.

7644140

3514460

25.01.2009

019

Kourinsaari

Asuttu / autio tila

Ei juuri erotu maastosta

Mahlatin luoteispuolella olevan Kaurinsaaren kaakkoisrannalla oleva niemi.
Aukea pihakenttä. Paikalla on vaikeasti löydettävissä merkkejä rakennusten perustuksista.

7642140

3517910

23.11.2008

020

Nuottamojärvi (Nuora Juhani)

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Mahlattinuoran pohjoispäässä, itärannaalla olevassa pienessä niemessä.
Tila perustettu 1857, Vanhempi hirsinen päärakennus ja pienempi piharakennus. Kohde löytyy 1930/63 taloudelliselta kartalta alkaen.

7641330

3518920

31.08.2013

023

Mahlatinvuopaja

Rajamiesten tupa / Vuokratupa

Huollettu

Mahlatin koillispäässä on Mahlatinvuopajassa olevista kolmesta isosta saaresta pohjoisimman etelälaidalla.
Rakennuksen merkintä löytyy vuoden 1930/63 Taloudelliselta kartalta alkaen. Paikalla on entinen rajamiesten valvontatupa joka nykyään on metsähallituksen vuokrauksessa . Paikalla on myös sauna.


7642710

3522040

26.03.2010

024

Petäjäsaari vuokra

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Hoikka-Petäjäsaaren länsipuolella olevan (melkein petäjäsaaren niemi) pitkulaisen saaren itärannalla. Noin 2,7km Petäjäsaaren autiotuvalta lounaaseen.
Ohi tuli melottua. Muistikuvat sekoittuu Villipohjolan markkinointikuviin joten niillä ei ole virkaa. Korkealla vedellä pystyy melomaan tuvan koillispuoleisen salmen läpi.
Hirsirakenteinen Villipohjolan vuokrakämppä jossa keittiö ja tupa. Sauna erillisessä rakennuksessa. 6 henkeä / 20 m2.
Tupa löytyy ainakin 1983 GT-kartasta alkaen.

 

7645640

3521740

25.10.2007

026

Petäjäsaari autio

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Petäjäsaarten välisessä salmessa Hoikka Petäjäsaaren pohjoisrannalla.
Vanha autiotupakäytössä oleva hirsikämppä sekä uudempia veneilytukikohdan rakennuksia.

7647770

3523430

17.04.2011

029

Hillasaaret

Turvekota

Ei juuri erotu maastosta

Iso Jääsaaren pohjoispuolella olevien Hillasaarten idän puoleisella isommalla saarella sen länsirannalla, saarten välisen salmen puolivälissä.
Kohde löytyy mm. 1992 Veneilykartasta. Kammi on jo kadonnut mutta paikka on hahmotettavissa.

7646620

3528860

25.01.2009

030

Jääsaari

Autiotupa ja Kota

Hyvässä kunnossa

Inarijärven etelälaidalla olevan Iso Jääsaaren kaakkoisrannalla. Etelä-Aunio nimisen lahden suulta 350m lounaaseen.
Vanhahko hirsinen autiotupa sekä hieman sivummalla taukokota. Tuvan merkintä löytyy jo Taloudelliselta kartalta 1930/63.

7643100

3529420

15.04.2011

032

Maanmittarin kammi

Kammi

Huonossa kunnossa

Jääsaaren autiotuvalta 4km suoraan itään Maanmittarinsaaren koillispuolella olevan pienen saaren etelälaidalla linjataulun kohdilla niemessä.
Isohko ja edustava turvekammi, siis aikoinaan. Nyt niin pahasti ulkoisesti painunut. Mielestäni kammi on eri paikassa kuin karttamerkintä, eli 150m länteen kartan kohdasta.

7643380

3533370

16.04.2011

034

Martti Pietin kesätalo

Asuttu / autio tila

Ei juuri erotu maastosta

Sarminiemen luoteislaidalla. Käppyrän niemen nokassa Sikastonlahden suun länsirannalla. Punaisestatuvasta 1,9km etelälounaaseen.
Paikalla on ollut asuttu tila / torppa. Etelään työntyvän niemin kärki on vieläkinn avoin, heinää kasvava lapinkenttä.
En rantautunut eikä järvelle näkynyt rakennelmia ta rakennusten perustuksia.

7644480

3534300

06.03.2012

035

Orttosen Kotasaari

Turvekota

Raunio

Orttosen Kotasaaren itäpäässä. 1,3km Punaiselta tuvalta lounaaseen.
Pieni rakennuksen merkintä löytyi 1992 veneilykartasta. Saaressa yksi osittain romahtanut turvekota.

7645310

3533890

16.04.2011

036

Punainentupa

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Kaikunuoran länsipäässä, salmen etelärannalla olevalla niemellä, vastapäätä Täyssinän rauhan rajapyykkiä.
Metsähallituksen huoltama punamullattu vanha hirsitupa. Rakennus näkyy jo 1930/63 taloudellisella kartalla.

7646300

3534770

17.04.2011

037

Tyllylahti

Keittokatos / veneilytukikohta

Hyvässä kunnossa

Kaikunuoran pohjoislaidalla olevan Tyllylahden kapean suun itärannalla.
Paikalla ollut taukokota on saanut antaa tilaa uusille veneilytukikohdan rakennuksille.

7646760

3536290

06.03.2012

040

Kovasaari

Kammi

Käyttökunnossa

Kaamassaaren pohjoispuolella olevan Kovasaaren luoteisnurkalla pienen lahden perukalla.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kammi" näkyy 1992 veneilykartasta alkaen. Yksityinen.

7649960

3538050

23.11.2008

041

Andreasnuoran vankileiri

Vankileirin rakennuksia

Raunio

Inarijärven kaakkoislaidalla olevan Kaamassaaren ja Taplasaaren välisen Andreasnuoran keskivaiheilla olevan mutkan koillisrannalla.
Paikalla on ollut saksalaisten pitämä sodan aikainen vankileiri. Vielä on laajalla alueella raunioita, polkuja, perustuksia, piikkilanka-aitoja ym. Koordinaatit suuntaa antavia.

7646120

3541410

16.04.2011

043

Peskanlahti

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Kaikunuoran ja Lusmanuoran väliltä etelään suuntaavan lahden pohjukassa.
Vanha asuintila. Näkyy pisteenä 1950 yleiskarttakirjassa. MML:n karttapaikalla 2007 enään pelkkä pihakenttä.

 

7641350

3543050

25.10.2007

044

Lusmanuora

Kota

Hyvässä kunnossa

Lusmanuoran etelärannalla pienellä niemellä noin 4,7km luoteeseen.
Metsähallituksen huoltama kota. Nämä Inarijärven kodat on tarkoitettu lähinnä taukopaikoiksi ja sääsuojiksi.

7642910

3548660

18.04.2011

045

Nanguvuono

Ryhmä rakennuksia

Ei tiedossa

Ivalon koillispuolella olevan Nanguniemen itäpuolella.
Taloudellinen kartta 1930/63 tuntee jo useita rakennuksia Nanguniemen pohjoispuolelta ja Nanguvuonon rannoilta. Kohteet on mantereen puolella mutta vain osalle johtaa tie vuoden 2007 kartassa. Nykyisin rakennusten määrää ylittää varmasti sadan. Tässä kuitenkin joitan vanhempia kuten: Ämmänhiekka, Telju-Peuna, Nyyssölä, Hangaslahti.

 25.10.2007

049

Munhaissaari

Kota

Ei tiedossa

Munhaissaari.
Kirjassa "Inari Aanaar, Inarin historia jääkaudesta nykypäivään" sivulla 172 on kuva neliskanttisesta kodasta jossa n.4 hirsikertaa pohjalla ja sitten ylös kapeneva rakenne. Kuvatekstin mukaan Munhaissaaren kota.

 31.10.2007

050

Rikunkotasaari

Turvekota

Ei tiedossa

Mahlatin pohjoispuolella Iso Kapaselän kaakkoislaidalla olevalla Rikunkotasaarella.
Kartoilta ei löydy rakennuksen merkintää. Koordinaatit osoittavat siis vain saaren ei rakennusta. Tieto kodasta perustuu lehtiartikkeliin jossa mainitaan: "Pikku-Riku oli neljäntoista, kun hän rakensi itselleen turvekodan Kapaseljän laitasaareen. Paikka tunnetaan yhä Rikunkotasaarena, missä Riku tapasi yöpyä kalareissuillaan." Katso 021 Laikasenniemi.

 

7645420

3518750

06.11.2007

051

Pirttisaari

Yksityiskämppä

Käyttökunnossa

Kankiniemen itäpuolella on Vehersaari ja Nestorinsaari. Niiden välissä pirttisalmi ja kapea pitkä saari.
Paikalla on yksityisiä rakennuksia.
Kirjatiedon mukaan Erakko Uuno Pelanderin majapaikka on Pirttisaaressa. Todennäköisesti tämä saari vaikka saaren nimeä ei kartoissa näykkään.
Muinaisjäännösrekisterin mukaan saaren keskiosassa ja veden kuluttamalla rannalla olisi noin 75 m matkalta merkkejä kivikautisesta asutuksesta.23.11.2008
052 Sikastovaaran lampi ? Raunio Sarminiemen pohjoispäässä olevan lammen etelärannalla. Noin 1,8km Punaiselta tuvalta kaakkoon.
Raunion merkintä 1992 inarijärven veneilykartassa. Sarminiemellä on ollut hakkuita 1927-28. Onko tämä raunion merkintä noiden hakkuiden ajoilta?

7644920 3535910

09.11.2007
053 Reeskajärvet ? Raunio Nanguvuonon suun itäpuolella. Laitavaaran pohjoispuolella olevan ylimmän pitkän lammen itäpäässä (Reeskajärvet).
Raunion merkintä 1992 inarijärven veneilykartassa. Sarminiemellä on ollut hakkuita 1927-28. Onko tämä raunion merkintä noiden hakkuiden ajoilta?

7640340 3535460

09.11.2007
054 Kurittivuono ? Raunio / ? Sarminiemen keskelle kaakosta työntyvän Kurittivuonon pohjoispäässä.
Raunion merkintä 1992 inarijärven veneilykartassa. Sarminiemellä on ollut hakkuita 1927-28. Onko tämä raunion merkintä noiden hakkuiden ajoilta?
MML:n karttapaikalla (2007) on paikalle piirretty 4 rakennusta.09.11.2007
055 Nilottupetäjäjärvet ? Raunio Sarminiemen keskellä olevaan Vuononperälahteen laskevan puron varrella olevan pitkän ja kapean järven eteläpään itälaidalla. (Nilottupetäjäjärvet)
Raunion merkintä 1992 inarijärven veneilykartassa. Sarminiemellä on ollut hakkuita 1927-28. Onko tämä raunion merkintä noiden hakkuiden ajoilta?

7641780 3540690

09.11.2007

059

Puuniemensalmi

?

Ei tiedossa

Puuniemen etelärannalla, Puuniemen salmen rannalla Koirasaaren pohjoispuolella olevalla niemellä.
Rakennuksen merkintä mm. 1992 Inarijärvi Ulkoilukartalla. "Kuljeskelin rannassa ja rantakoivikossa, en löytänyt mitään merkkiä minkäänlaisesta rakennelmasta, en kämppää enkä kammia. Liekö tuolla koskaan ollutkaan mitään, tai sitten merkki on väärässä paikassa. (OS. 2008)"
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny uudemmilla kartoilla.

 

7673400

3537870

07.10.2008

060

Söiminsaaret

Kammi

Raunio

Iso-Söimin ja Pisterinniemen välillä olevan isohkon saaren itälaidalla olevan etelään aukeavan lahden perukan itärannalla. Pisterinniemen Autiotuvalta 2km itäkaakkoon.
Paikalla on kaksi rakennelmaa. Ei näy kartoilla.

7677850

3552490

19.02.2016

061

Koppelon Unskin Kalakota

Turvekota

Huonossa kunnossa

Hoikka Petäjäsaaren kaakkoisrannalla. Saaren puolivälin kohdalla olevan salmen kohdalla.
Turvekota ja hirsirakennuksen paikka.

7645490

3523030

16.04.2011

062

Näpsäjärvi

?

Ei juuri erotu maastosta

Näpsäjärven ja Pikku Näpsäjärven välisen kannaksen länsirannalla. Inarijärven länsilaidalla 11,5km Inarin keskustasta itään.
Muutama aukeampi tasanne joilla vähäisessä määrin vanhoja hirsirakenteita. Sekä maahan kaivettu sortunut noin 3m syvä kellari

7645770

3512930

06.08.2011

063

Kuorpasaari

Laavu

Huonossa kunnossa

Kuorpasaaren eteläisimmällä niemellä, Sammakkoselän pohjoislaidalla.
Harvaseinäinen laudoista kyhätty laavu.

7664150

3540520

06.03.2012

064

Piekanasaari

Kammi

Ei tiedossa

Piekanasaaret Inarijärvi. Isoimman piekanasaaren pohjoispuolella olevan salmen pohjoisrannalla olevassa niemessä.
Viittaus kammiin Martti Peltomaa kirjassa: Tunturihaukan maa. 2007.
"…poikennut kerran Piekanasaaren kammille. Siellä pitivät majaa Liisa ja Pekka, kullankaivajat ja tarpeen tullen kalastajatkin".
Inarin kartoissa 1963 taloudellisesta lähtien löydän vain Piekanasaaret (Monikko). Kammia ei niille saarille ole näkemissäni kartoissa merkitty.Vanha kammi on ollut kalastuskäytössä 1960-luvulla. Viereen on ilmeisesti 1970-luvun alkupuolella rakennettu "oikea mökki". Kammi on tiettävästi vielä samassa paikassa 20-30m rannasta. (MM 2013). Koordinaatit likiarvoja. Kammi ja mökki yksityisellä maalla.
27.05.2013

065

Mahlatin vankileiri

Vankileiri

Raunio

Mahlattinuoran Kivisalmen kohdalla, Vuoriaisen huipulta 1,5km eteläkaakkoon.
Martti Peltomaa: Lentojätkä ja lestilinnut
"Mahlattinuora on kapeimmillaan Kivisalmessa vain muutaman kymmenen metrin levyinen. Ajoväylä tekee siinä täyden vinkkelin. Salmessa saaren puolella on valtava kivi, sen luona näkyi hirsirakennuksen raunioita. - Siinä on ollut saksalaisilla vankileiri."
Leirillä on ollut noin 100 vankia. MML:n karttapaikan ilmakuvassa 1998 näkyy aukkoja mesässä rannan tuntumassa.
Leiristä mainintoja myös "Sodan Piikkilangat" Kirjasessa.


7637910

3521620

17.04.2011

066

Selkälahti

Vuokrakämppä / Rajamiesten tupa

Huollettu

Kasariselän itälaidalla olevan, Varttasaaren pohjoispuolisen Cärbinsuálui saaren keskellä olevan Selkälahden pohjoisrannalla. Lahden perukasta n.300m koilliseen.
Rakennuksen merkintä löytyi vasta MML:n karttapaikalta 2010. Paikalla on entinen rajamiesten valvontatupa joka nykyään on metsähallituksen vuokrauksessa. Paikalla on myös sauna. Rakennus merkitty retkikartta.fi palveluun.


7660550

3535550

11.03.2017

068

Mätökivisaari

?

Ei juuri erotu maastosta

Nellimistä luoteeseen 3,7km Mätökivisaaren eteläisellä niemellä.
Saaren etelärannan kumpareella noin 3m kanttiinsa oleva rakennuspohja. Hieman kivilatomusta nurkassa ja lähes tunnistamattoaksi lahonneita seinän alahirsiä.

7643520

3550460

18.04.2011

074

Kenttäsaari

Kammi

Ei juuri erotu maastosta

Inarijärvellä. Nellimvuonon suula olevan Kenttäsaaren kaakkoipäässä olevalla niemellä.
Vierestä melottiin 2010 kahteen otteeseen vaan eipä käy katsomassa kun ei mittään kohteesta tiedä. Paikalla on muinaisjäännösrekisterin mukaan "pitkänomainen kenttä, jossa erottuu katajikossa useita kivistä ladottuja rakennuksen pohjia ja sortunut kammin kehikko." (148010465)


7642250

3550700

06.03.2012

078

Cärbinsualui

Kammi

Raunio

Inarijärven keskivaiheilla olevan Cärbinsuálui saaren koillislaidalla olevan pienen lahden länsirannalla likeellä lahden suuta. Selkälahdensaaren eteläpuolella.
Paikalla on kahden turpeella vuoratun rakennelman jäänteet.

7660870

3536350

06.07.2013
080 Akuniemi ? Ei tiedossa Ukonjärven pohjoisrannalla. Lähellä Akuniemen kärkeä. Noin 100m rannasta ja 300m niemen kärjessä olevalta salmelta luoteeseen.
Raunion merkintä vuoden 1968 topokartalla. Ei havaintoa muilla kartoillani.

7632300 3519140

04.01.2016
081 Puntsijärven laavu Laavu Poistunut Inarin keskustasta noin 4,5km koilliseen. Kalkuvaaran luoteispuolella. Puntsijärven pohjoisrannalla kannaksella joka erottaa Isosta Pielpajärvestä.
Inari retkeilyalueen Puntsijärven tulipaikan puolilaavu. Laavun katto on sortunut lumen painosta. Koko laavu on poistettu 2017

7650580 3504010

19.08.2017
082 Pielpavuonon kota Taukokota Hyvässä kunnossa Inarin keskustasta noin 6,1km itäkoilliseen. Kalkuvaaran koillispuolella. Pielpavuonon koillispäässä. Vuonon itärannalla noin 200m lahden pohjukasta.
Pielpajärven erämaakikolle johtavan reitin satamassa oleva taukokota.

7650420 3506490

22.08.2021
083 Pielpajärven kirkko Muu rakennelma Huollettu Inarin keskustasta noin 6,1km koilliseen. Iso Pielpajärven koillis rannalla.
Nykyinen kirkko on rakennettu talvikylän yhteyteen 1760.

7652130 3504820

19.08.2017
22.08.2021        Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE