Liljeqvistin kämppä etelän puolelta.
Vanha kolmijakoinen ikkuna on korvattu remontissa korkeammalla kaksijakoisella
.


Sulje