008-Ropi

Ja näitähän riitti jopa hidastamaan matkan tekoa.