0302

Nattasilla. Taustalla Sompiojärvi ja kauempana Lokan allas